Daarom is Drempelvrij zijn belangrijk voor Woerden en Oudewater

Case​

Op 15 april 2019 ontving de gemeente Woerden voor de vierde keer op rij het certificaat Drempelvrij, voor de websites van de samenwerkende gemeenten Woerden en Oudewater. Dat betekent dat de dienstverlening en communicatie van deze gemeentes nog toegankelijker zijn - voor álle inwoners van Woerden en Oudewater. Ilse van der Meer, Adviseur Dienstverlening, vertelt over het traject naar een zo toegankelijk mogelijke digitale toekomst. 

Gegevens

paginaweergaven Woerden.nl (2018)
946.980
gebruikers Woerden.nl (2018)
180.617
paginaweergaven Oudewater.nl (2018)
155.472
gebruikers Oudewater.nl (2018)
32.595
bewoners in gemeente Woerden per 1 januari 2019
52.229

Doel

De websites woerden.nl en oudewater.nl waren in 2016 al toegankelijk gemaakt. Want voor de samenwerkende gemeenten is digitale toegankelijkheid al jaren één van de speerpunten. Maar de webomgeving is continu in ontwikkeling en nieuwe onderdelen waren nog niet gecertificeerd op toegankelijkheid volgens de WCAG 2.0. Dit moest wel gebeuren, want in 2021 treedt de nieuwe wet- en regelgeving in werking en moeten gemeentes voldoen aan meer eisen voor digitale toegankelijkheid.

Vertrekpunt

In de basis van de vernieuwde hoofdwebsites was toegankelijkheid al meegenomen. Maar deze waren drie jaar eerder opgeleverd. Inmiddels waren er verschillende applicaties bijgekomen of aangepast, zoals de vergunningenbalie, de afsprakenmodule, het trouwloket en verschillende digitale formulieren, die nog niet gecertificeerd waren op toegankelijkheid. Ook de contentmodellen en het kleurgebruik moesten worden geoptimaliseerd. 

Uitdagingen

Voor de gemeentelijke websites heeft het webteam te maken met verschillende leveranciers. Niet elke leverancier is zich al bewust van de eisen en toepassingen op het gebied van toegankelijkheid. Dat zorgt ervoor dat het webteam in de testfase soms tegen knelpunten aanloopt die dan achteraf moeten worden opgelost. De uitdaging is een product te ontwikkelen dat optimaal aansluiten op de wensen van de interne en externe klant. Daarbij zijn we continu op zoek naar een balans tussen wensen van verschillende gebruikersgroepen,  politieke wensen en wettelijke kaders.  

Oplossingen

Inmiddels zijn de inkoopvoorwaarden aangepast. Ieder product en de output ervan moet voldoen aan de meest recente versie van de WCAG Webrichtlijnen, waarvoor de leverancier dan zelf verantwoordelijk is. Het scheelt veel tijd en energie als toegankelijkheid onderdeel is van productontwikkeling en producten vanaf het begin af aan goed worden gemaakt. Om ervoor te zorgen dat de route naar een zo toegankelijk mogelijk 2021 begaanbaar is heeft het webteam een nota geschreven aan directie. Deze nota geeft inzicht in de volwassenheid van de gemeentelijke organisatie op het gebied van digitale toegankelijkheid en beschrijft acties en maatregelen die nodig zijn om digitale toegankelijkheid te verankeren in de gehele organisatie. Zo heeft directie een goed beeld van waar we staan op het gebied van digitale toegankelijkheid en wat er nog moet gebeuren om in 2021 aan de wetgeving te kunnen voldoen.   

En nu..

De eerstvolgende stap is het inventariseren van alle digitale kanalen waarvan Woerden en Oudewater geheel of gedeeltelijk afzender zijn. “Afgelopen jaren is een versnipperd (web)landschap ontstaan.  Je moet hierbij denken aan projectsites, websites van gemeenteraden,  fair trade werk en ketenpartners. Deze websites voldoen vaak niet aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. We willen deze ‘externe’ sites gefaseerd migreren naar de hoofdwebsites woerden.nl en oudewater.nl, zodat we de gebruiker 1 ingang kunnen bieden tot alle informatie van de gemeente en de toegankelijkheid op 1 centraal punt kunnen bewaken. 

Tags

  • gemeente
  • waarmerk drempelvrij
  • webredactie
  • website

“Digitale toegankelijkheid is voor de gemeente Woerden al heel lang onderwerp van aandacht. In het voorjaar verhuisden we naar een nieuw pand en bij het opruimen van een kast kwam ik documenten tegen uit 2010 die lieten zien dat we toen al met toegankelijkheid bezig waren. We willen landelijk koploper blijven op het gebied van inclusie en digitale toegankelijkheid is daar onlosmakelijk aan verbonden. Stapje voor stapje komen we dichter bij dit doel en kunnen we onze eigen medewerkers, inwoners en bedrijven binnen onze gemeenten optimaal van dienst zijn.”

“Digitale toegankelijkheid gaat veel breder dan websites. Het toegankelijk aanbieden van digitale diensten heeft gevolgen voor de wijze waarop processen in onze organisatie zijn ingericht en vereist commitment van alle lagen in de organisatie. Het ontwikkelen van een website of een mobiele applicatie begint bij een goede aanbesteding of opdracht waarin toegankelijkheidseisen zijn meegenomen. Het is belangrijk de organisatie hierin vanaf het begin af aan in mee te nemen."

"Daarnaast is het belangrijk dat online professionals bij gemeenten over de meest actuele kennis op het gebied van  digitale toegankelijkheid beschikken.   Zo kun je bij de ontwikkeling of aanschaf van een nieuw digitaal product optimaal adviseren over hoe je het product optimaal toegankelijk kunt maken voor iedere eindgebruiker. Toegankelijkheid begint voeten aan de grond te krijgen in onze organisatie. Dat het onderwerp landelijk steeds meer aandacht krijgt, draagt hier aan bij."

"Toch heeft het onderwerp nog niet de urgentie die het zou moeten krijen. 2021 staat voor de deur en er moet nog ontzettend veel gebeuren om dan aan de wetgeving te kunnen voldoen. Maar we zijn goed op weg en stapje voor stapje komen we dichter bij ons einddoel."

Ilse van der Meer Adviseur Dienstverlening Woerden

Contact

Ook aan de slag met digitale communicatie die voor iedereen toegankelijk is?

Wij helpen je op weg. Zodat je zelf aan de slag kunt gaan binnen jouw organisatie. Als je wilt ondersteunen we je ook met advies, realisatie, trainingen en audits. Wil je hier contact over hebben? Bel of e-mail ons, of laat een bericht achter.

Brian Bors

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.