Certificaat van toegankelijkheid - www.pgb-test.nl

Voor de gekeurde pagina's van de website www.pgb-test.nl

Niveau: WCAG 2.1 AA
Publicatiedatum: 06-08-2020
Geldig van: 06-08-2020
Geldig tot: 06-08-2023

Wat houdt deze verklaring in?

Dit certificaat geeft aan dat de website www.pgb-test.nl voldoet aan de AA richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven. Net zoals gebouwen toegankelijk kunnen worden gemaakt, kan dat ook met websites worden gedaan. Meer over toegankelijkheid van websites

Scope

De verklaring heeft betrekking op:

Sample:

De steekproef bevat de volgende pagina's.

Details

De website voldoet aan de WCAG AA keuringseisen. WCAG is in integraal opgenomen in de norm EN 301 549 (PDF document, 1,9 Mb)

Gebruikte evaluatiedocument: https://www.drempelvrij.nl/hoofdmenu/over-het-waarmerk/waarmerk-versie-21/evaluatiedocument-wcag-21

Klacht

Indien u van mening bent dat de website niet voldoet aan één of meer van de getoetste toegankelijkheidsrichtlijnen dan kunt u dat bij ons melden. Uw klacht zal zorgvuldig in behandeling worden genomen. Indien na onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, zal contact worden opgenomen met de beheerder.

Voor vragen of klachten kunt u bellen naar 030-2398270 of mailen naar info@accessibility.nl

Over de onderzoeksinstelling

De inspectie is uitgevoerd door Stichting Accessibility.