Toegankelijkheid consistent toetsen met het WAI-Tools project

Case​

Binnen het WAI-Tools project harmoniseren we de manier waarop richtlijnen voor toegankelijkheid getoetst kunnen worden. We doen dat door in internationaal verband regels op te stellen voor het handmatig en (semi-) automatisch toetsen van de richtlijnen. Behalve voor websites zijn de regels ook geschikt voor dynamische en mobiele applicaties.

Met de geharmoniseerde regels ondersteunen we de monitoring activiteiten van bedrijven en overheden. De uitkomsten van WAI-Tools worden daarom gebruikt in tools (SiteImprove, Deque, Axe). Ook gebruikt Stichting Accessibility ze om grote bedrijven en overheden die bezig zijn met het toepassen van de VN-eisen voor toegankelijkheid optimaal te ondersteunen in hun implementatieproces.

Gegevens

Het aantal jaar dat het WAI-Tools project loopt
3
In november van dit jaar startte het project
2017

Doel

In dit grote ambitieuze project maken we, samen met zes andere organisaties, een grote hoeveelheid test regels gebaseerd op WCAG. We helpen deze organisaties met het opzetten maar ook vooral het valideren van deze regels. Zo nemen we de regels en laten we ze los op werkelijk bestaande websites om zo te kijken of de antwoorden (het voldoen wel aan WCAG of niet aan WCAG) overeenkomt met de werkelijkheid.

Vertrekpunt

Op het gebied van toegankeljkheid zijn er veel automatische tools en binnen Europa zijn er veel verschillende onderzoeksinstellingen die zich hiermee bezig houden. Daarom wil het WAI-Tools project consistente regels ontwikkelen. Zodat zowel de notatie als interpretatie van WCAG eenduidig is binnen de onderzoeksinstellingen en toegankelijkheidstools.

Uitdagingen

Deze tools en instellingen hebben allemaal een eigen interpretatie van WCAG. Dat zorgt ervoor dat tools en instellingen soms tot verschillende conclusies komen. Dat is vervelend voor de bouwer van de tool, maar ook voor redacteuren en overheidsinstellingen die toegankelijkheid moeten waarborgen en testen. 

Oplossing

We werken ook mee aan een template waar organisaties in kunnen invullen hoe toegankelijk hun website werkelijk is (een zogenaamde “accessibility statement”). Deze is gebaseerd op audits die deze regels volgen. Als alle organisaties binnen Europa deze template volgen dan maakt dat het vergelijken van verschillende lidstaten van de Europese Unie heel makkelijk. Verder wordt er binnen dit project een format ontwikkeld waardoor verschillende tools en instellingen hun bevindingen makkelijk kunnen delen en wordt al het bovenstaande harde werk geïmplementeerd in al bestaande tools zodat particulieren het onmiddellijk (meestal volledig gratis) kunnen gebruiken!

En nu..

Tot nu toe zijn we hard aan het werk om de eerste groep regels af te krijgen. Iedereen mag meewerken aan deze of andere regels via de onderstaande link.

Tags

  • Digitale toegankelijkheid
  • Europa
  • Meedoen
  • Programmeren
  • Project
  • techniek
  • WCAG-richtlijnen

GEIE ERCIM (FR)
Siteimprove (NL)
Stichting Accessibility (NL)
Direktoratet for forvaltning og ikt (NOR)
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (P)
FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências (P)
Deque Resreach BV (NL)

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Europese Unie. 

Samenwerkende fondsen Binnen dit project werken de bovenstaande organisaties mee Logo Avans Hogeschool
Twee vrouwen werken achter een desktopcomputer aan toegankelijke code

Contact

Ook jouw digitale communicatie voor iedereen toegankelijk?

Brian Bors

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.