Via fondsen extra aandacht voor digitale toegankelijkheid

Case​

Deze Fondsenroute is het vervolg van de VF Fondsenroute Campagne. Het doel van Fondsenroute 3 is om deelnemende fondsen te helpen in het faciliteren van aanvragers om zich in te zetten voor digitale toegankelijkheid. Daarnaast willen we er via deze route ook voor zorgen dat er nieuwe fondsen deelnemen.

Gegevens

fondsen doen op dit moment mee in de VF Fondsenroute
6

Doel

Met dit project willen we ervoor zorgen dat meer fondsen zich inzetten voor digitale toegankelijkheid. Want als zij hun aanvragers hierin kunnen faciliteren vergroten we de aandacht en bewustwording voor toegankelijkheid enorm. We helpen fondsen door ondersteuningsmateriaal aan te bieden. 

Vertrekpunt

Eerder maakten we samen met een aantal fondsen een mooi draaiboek. Hierin delen we kennis en advies over wat een fonds kan doen om de inclusiviteit te bevorderen als het gaat om de toegankelijkheid van digitale producten. Het goede nieuws is dat alle deelnemende fondsen ervan overtuigd zijn dat digitale toegankelijkheid een belangrijk thema is. Daarom is er materiaal gemaakt dat hen helpt om toegankelijk een integraal onderdeel te laten zijn van hun organisatieproces.

Tijd voor de volgende stap: na bewustwording komt kennis. De fondsen en hun aanvragers hebben 'iets' nodig waar ze alles wat ze moeten weten over dit thema kunnen terugvinden. Uit de groep deelnemers kwam het verzoek naar voren voor een document op A4-formaat waar ze alle informatie op een simpele manier kunnen terugvinden.

Uitdagingen

Een dergelijke 'toegankelijkheidsdocument' is er op dit moment nog niet. Samen met de fondsen zou dit moeten worden vormgegeven. Zij weten immers het beste wat hun achterban nodig heeft. Omdat wij geen structurele ondersteuning bieden, moet de informatie zelfstandig gebruikt kunnen worden. Wel geven we voorlichting bij koepels van fondsen. HIerin is het zaak dat we voldoende weten te inspireren én te activeren. Daarnaast zijn er nu 6 deelnemende fondsen. Willen we ervoor zorgen dat toegankelijkheid in fondsenland meer draagkracht krijgt en dus beter geborgd wordt, dan moeten we ervoor zorgen dat de groep groter wordt. Dit is ook een wens vanuit de deelnemende fondsen. In onze zoektocht naar nieuwe deelnemers moeten we niet vergeten dat de huidige fondsen ook betrokken blijven.

Oplossing

We zorgen dat we in gesprek blijven met aanvragers, fondsen en koepelorganisaties zoals de FIN en Goede Doelen Nederland. Op die manier kunnen we goed inventariseren wat de behoeften zijn.

Daarnaast is het zaak dat we de materialen aantrekkelijk en inspireren maken. We vragen om een podium bij koepelbijeenkomsten, zodat we toegankelijkheid alle aandacht kunnen geven. Ook zullen we op onze website regelmatig nieuwe business cases delen van deelnemende fondsen. 

En nu...

Als we de materialen klaar hebben en de eerste deelnemers hebben kunnen enthousiasmeren, willen we graag een meet-up organiseren met alle aangemelde fondsen. Zo kunnen we een groter draagvlak creëren en ambassadeurs aanwijzen. Ook willen we een ronde tafel-moment mogelijk maken, zodat we met de eerste deelnemers kunnen evalueren en zodoende onze koers nog kunnen bijstellen. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Bartiméus Fonds.

Tags

  • advies
  • Bartiméus Fonds
  • bewustwording
  • finance
  • fondsen
  • Goede doelen
Vijf vuisten maken een 'boks' boven laptops

Contact

Eric Velleman

Ook aan de slag met digitale communicatie die voor iedereen toegankelijk is?

Wil je advies, een training volgen of een audit?  
Bel of e-mail ons, of laat een bericht achter.

 

Eric Velleman

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.