Rob Verberne

Projectadviseur Toegankelijkheid
portret Rob Verberne

Rob heeft 9 jaar bij de Zonnebloem gewerkt, waarvan 5 jaar als projectleider toegankelijkheid. Binnen Accessibility zet hij zich   met name in voor het project 100% recreatie. Zijn kennis en ervaring ligt op het gebied van fysieke toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking, lees: mensen die gebruik maken van een rolstoel of rollator. Op deze manier hopen we vanuit het project vrijetijdslocaties een meer integraal toegankelijkheidsadvies te kunnen geven.