Eric Velleman

Eric Velleman is wetenschappelijk directeur bij stichting Accessibility en innovatie expert bij Bartimeus. Hij werkt al meer dan twintig jaar met visueel gehandicapten. Hij doet onderzoek naar de toegankelijkheid van nieuwe media en technologie toepassingen voor mensen met beperkingen.

Eric VellemanEric is als Advisory Committee Member actief in het W3C en werkt mee aan de ontwikkeling van diverse internationale (W3C) documenten en tools ten aanzien van de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties. Hij adviseert de Europese Commissie op het gebied van webtoegankelijkheid, o.a. bij de totstandkoming van Mandate 376 en het Europese Directive 2016/2102 en de daarbijbehorende uitvoeringsbesluiten. Als coordinator van het WAB cluster (een combinatie van drie Europese projecten met meer dan 24 partners) werkte hij lange tijd aan de Europese harmonisatie van webtoegankelijkheidstoetsingen. Als lid van een speciaal Project Team BTWG185-PT is hij mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van een internationale CEN norm over toegankelijkheid.

Hij presenteerde over web toegankelijkheid aan het Europees Parlement en werd als toegankelijikheidsexpert uitgenodigd door de Tweede Kamer. Hij legde de basis voor het Waarmerk drempelvrij en was in opdracht van drempelvrij en het Ministerie van BZK verantwoordelijk voor de inspectie normen en de afstemming tussen inspectie organisaties.

Eric is mede-oprichter van stichting Accessibility. Samen met het team van Accessibility werkt hij aan documenten, databases, tools en andere toegankelijkheidsoplossingen die wereldwijd gebruikt worden zoals UWEM, de W3C accessibility support database, de W3C evaluation report tool en de W3C accessibility statement generator tool

Binnen het Convenant met de Universiteit Twente, Bartimeus en stichting Accessibility heeft Eric een promotie onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat het toegankelijk maken van websites van gemeenten niet zozeer een technische maar vooral een organisatorische uitdaging is. Het proefschrift geeft handvatten voor organisaties op zowel technisch als organisatorisch vlak. 

Bij Accessibility leidt hij een projectteam dat innovatieve projecten uitvoert op het gebied van nieuwe media en technologie toepassingen. Eric houdt zich bezig met alle aspecten van toegankelijkheid van richtlijnen tot en met praktische implementaties en onderzoek met gebruikers. Hij geeft internationaal lezingen en presentaties en neemt als expert deel aan totstandkoming van internationale standaarden en wet- en regelgeving.

Tags:
Categorie:
Over Accessibility
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn