Certificaat van toegankelijkheid - https://www.derdekamer.nl

Voor de gekeurde de pagina's van de website https://www.derdekamer.nl

Niveau: WCAG 2.1 AA
Publicatiedatum: 09-07-2020
Geldig van: 09-06-2020
Geldig tot: 09-06-2023

Wat houdt dit certificaat in?

Dit certificaat geeft aan dat de website https://www.derdekamer.nl voldoet aan de AA richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven. Meer over toegankelijkheid van websites

Scope

De verklaring heeft betrekking op:

Sample

Details

De website voldoet aan de WCAG AA keuringseisen. WCAG is integraal opgenomen in de norm EN 301 549 (PDF document, 1,5 Mb)

Gebruikte evaluatiedocument: http://www.drempelvrij.nl/waarmerk-2/wcag-20/evaluatiedocument

R. Beenen
Stichting Accessibility

Over de inspectie-instelling

De inspectie is uitgevoerd door Stichting Accessibility. Homepage van Stichting Accessibility

Klacht

Als u van mening bent dat de website niet voldoet aan één of meer van de getoetste toegankelijkheidsrichtlijnen dan kunt u dat bij ons melden. Uw klacht zal zorgvuldig in behandeling worden genomen. Als na onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, zal contact worden opgenomen met de beheerder.

Heeft u een vraag of een klacht? Dan kunt u contact opnemen met de Stichting Accessibility via 030-2398270 of info@accessibility.nl.