Verklaring van toegankelijkheid

Voor de gekeurde pagina's van de website www.houseofrepresentatives.nl Publicatiedatum: 03-05-2017 Geldig van: 18-01-2017 Geldig tot: 18-01-2018

Wat houdt deze verklaring in?

Deze verklaring geeft aan dat de website http://www.houseofrepresentatives.nl is gemaakt conform de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen, afgezien van eventuele punten genoemd hieronder. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven. Net zoals gebouwen toegankelijk kunnen worden gemaakt, kan dat ook met websites worden gedaan. Meer over toegankelijkheid van websites

Bekende non-conformities

De enige nog openstaande issues zijn issues binnen PDF's waarvan de tweede kamer heeft bewezen de technische kennis in huis te hebben om deze op te lossen. Er is dan ook aangegeven dat in de loop van het jaar de tweede kamer voor deze issues een structurele oplossing gaat opzetten. De rest van de website is volledig toegankelijk bevonden tijdens ons onderzoek gebaseerd op de internationale WCAG 2.0 richtlijnen (niveau AA)

Scope van de verklaring

De verklaring heeft betrekking op:

  • Alle pagina's op http://www.houseofrepresentatives.nl

Over de onderzoeks-instelling

Het toegankelijkheidsonderzoek is uitgevoerd door Stichting Accessibility. Homepage van Stichting Accessibility

Details van deze verklaring

De website voldoet aan de WCAG keuringseisen. WCAG is in integraal opgenomen in de norm EN 301 549 (PDF document, 1,5 Mb)

Gebruikte evaluatiedocument: http://www.drempelvrij.nl/waarmerk-2/wcag-20/evaluatiedocument

R. Beenen
Stichting Accessibility
www.accessibility.nl

Klacht over de toegankelijkheid van deze site indienen

Indien u van mening bent dat de website niet voldoet aan één of meer van de getoetste toegankelijkheidsrichtlijnen dan kunt u dat bij ons melden. Uw klacht zal zorgvuldig in behandeling worden genomen. Indien na onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, zal contact worden opgenomen met de beheerder.

Voor vragen of klachten kunt u bellen naar 030-2398270 of mailen naar info@accessibility.nl

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn

Inspectie aanvragen

Hebt u een website en wilt u onafhankelijk laten controleren of deze toegankelijk is voor iedereen? Vraag dan een inspectie aan bij Stichting Accessibility.

Inspecties en ondersteuning