Certificaat van toegankelijkheid - http://www.mijnafvalwijzer.nl/nl/3825AL/41

Voor de gekeurde pagina's van de website www.mijnafvalwijzer.nl/nl/3825AL/41

Publicatiedatum: 07-05-2021
Geldig van: 07-05-2021
Geldig tot: 07-05-2024

Wat houdt dit certificaat in?

Dit certificaat geeft aan dat de website http://www.mijnafvalwijzer.nl/nl/3825AL/41 voldoet aan de AA richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven. Net zoals gebouwen toegankelijk kunnen worden gemaakt, kan dat ook met websites worden gedaan. Meer over toegankelijkheid van websites

Scope

De verklaring heeft betrekking op:

Sample

De sample bestaat uit:

Details

Details van dit certificaat

De website voldoet aan de WCAG AA keuringseisen. WCAG is in integraal opgenomen in de norm EN 301 549 (PDF document, 1,5 Mb)

Gebruikte evaluatiedocument: http://www.drempelvrij.nl/waarmerk-2/wcag-20/evaluatiedocument

Klacht

Klacht over de toegankelijkheid van deze site indienen

Indien u van mening bent dat de website niet voldoet aan één of meer van de getoetste toegankelijkheidsrichtlijnen dan kunt u dat bij ons melden. Uw klacht zal zorgvuldig in behandeling worden genomen. Indien na onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, zal contact worden opgenomen met de beheerder.

Voor vragen of klachten kunt u bellen naar 030-2398270 of mailen naar info@accessibility.nl

Over de inspectie-instelling

De inspectie is uitgevoerd door Stichting Accessibility.