Studenten ontwikkelen brainstorm app voor blinden

Nieuws
Brainstorm App

Afgelopen week presenteerden studenten CMD- en ICT van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een aantal vernieuwende creatieve oplossingen om blinden en slechtzienden mee te laten doen aan brainstormsessies.

Volgens Eric Velleman van Stichting Accessibility zijn brainstorms voor blinden en slechtzienden soms lastig om mee te doen omdat er veel gewerkt wordt met post-its, brown paper en flap-overs. "Brainstormen is doorgaans heel visueel. Vaak is er wel een collega die alles wil voorlezen maar we zien ook organisaties die gewoon op een andere dag gaan brainstormen 'als de blinde medewerker er niet is'. Dat is natuurlijk niet wenselijk."

In opdracht van Stichting Accessibility werkten de studenten aan een applicatie waarmee blinden en slechtzienden mee kunnen doen met brainstormen en waarbij het niet nodig is dat iemand alles voorleest. De studenten werd ook gevraagd om na te denken over de ‘fun’ factor. Is het mogelijk om de app zo ‘fun’ te maken dat organisaties liever de app gebruiken dan post-its. En heeft die verandering gevolgen voor de duurzaamheid en het milieu.

De studenten ontwikkelden twee prototypes: Brainroad en Voisee. De prototypes zijn uitgebreid overlegd en getest met de doelgroep. Tweemaal kwamen de studenten bij Stichting Accessibility in Utrecht waar een zaaltje met gebruikers en experts op ze wachten. De studenten hebben zich voor de uitwerking van de opdracht ook verdiept in het maken van toegankelijke apps. De resultaten werden tijdens het ICA presents festival op de HAN gepresenteerd.

Harmen Lanser deed vanuit Accessibility de begeleiding: “wij hebben genoten van de samenwerking met de studenten, de gepresenteerde ontwerpen en de innovatieve en veelzijdige oplossingen. Wij zijn blij met de samenwerking met de HAN. Daardoor krijgen studenten de kans om al in een vroeg stadium van hun opleiding ervaring op te doen met digitale toegankelijkheid en met mensen met beperkingen. Steeds vaker is toegankelijkheid namelijk ook een wettelijke verplichting”.

Stichting Accessibility zoekt meer opleidingen die ruimte willen bieden aan studenten om bij opdrachten en onderzoeksblokken kennis te maken met digitale toegankelijkheid.

Ons doel is dat inclusief design met volledige toegankelijkheid een vanzelfsprekendheid wordt in plaats van de uitzondering. Inclusief in plaats van exclusief voor mensen met een beperking. Dat begint in de opleidingen, bij de bewustwording van de studenten.

Hogescholen en universiteiten die ook digitale toegankelijkheid een plek willen geven in hun onderwijsprogramma kunnen contact opnemen met Harmen Lanser via info@accessibility.nl.

Contact

portret Harmen Lanser

Ook digitale toegankelijkheid een plek geven in je onderwijsprogramma?

Harmen Lanser