Richtlijnen voor toegankelijke websites nu ook beschikbaar in het Nederlands

Nieuws
Screenshot van de WCAG richtlijnen

De internationale richtlijnen voor toegankelijkheid moeten vanaf 23 september 2020 worden toegepast op alle websites van overheden. Die nieuwste versie van de richtlijnen is nu officieel vertaald naar het Nederlands.

De geautoriseerde vertaling bevat een groot aantal aanbevelingen om websites, online documenten en mobiele applicaties toegankelijker te maken voor mensen met functiebeperkingen, zoals visueel, auditief, motorisch of cognitief.

Het is voor iedereen belangrijk dat websites, online documenten en mobiele applicaties toegankelijk zijn, zeker voor mensen met een beperking in een tijd waarin we steeds vaker alles online doen. Het gaat soms om eenvoudige zaken zoals goed contrast tussen tekst en achtergrond maar ook of een website of document werkt op een tablet of kan worden gelezen door hulpsoftware.

Onder leiding van Eric Velleman van Stichting Accessibility hebben 22 partijen uit Nederland en België meegewerkt aan het vertalen van deze nieuwe richtlijnen. Het eindresultaat moest enerzijds leesbaar zijn en anderzijds niet afwijken van het Engelse origineel. De “Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.1” zijn al enige tijd in het Engels beschikbaar maar er was grote vraag naar een Nederlandse vertaling, zeker ook omdat vanaf 23 september 2020 alle websites van Nederlandse overheidsinstanties aan deze richtlijnen moeten voldoen. Deze versie van de richtlijnen besteedt niet alleen meer aandacht aan nieuwe webtechnologie maar ook aan bruikbaarheid op tablets en telefoons. Ook zijn specifieke richtlijnen opgenomen om websites ook toegankelijker te maken voor mensen met een cognitieve beperking. Experts uit de hele wereld zijn via het W3C (World Wide Web Consortium) betrokken bij het opstellen van deze richtlijnen, waaronder veel bedrijven, overheden, web developers en belangenorganisaties.

Eric Velleman zegt: “Door websites, apps en online documenten toegankelijk te maken zorgen we dat iedereen kan meedoen, ook mensen met een visuele, auditieve, motorische, verstandelijke of andere beperking. Met deze Nederlandse vertaling willen we het begrip en de toepassing van de richtlijnen vergroten”.

De richtlijnen zijn ingedeeld in een aantal lagen: principes, richtlijnen, succescriteria en afdoende en aanbevolen technieken. Die lagen helpen web- en appbouwers, redacteuren en opdrachtgevers bij het toegankelijk maken van online content. Iedereen die betrokken is bij het maken van websites, online documenten, content en mobiele applicaties wordt aangemoedigd om alle lagen toe te passen, zodat websites optimaal toegankelijk worden voor een zo groot mogelijke groep gebruikers.

De richtlijnen zijn toetsbaar geformuleerd en zijn niet gebonden aan een vaste technologie. Daardoor zijn ze ook op langere termijn bruikbaar.

Organisaties die als partner mee hebben gewerkt aan de vertaling zijn: Stichting Accessibility (projectleiding), W3C Benelux Office (gehost door Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Oogvereniging, Ieder(in), Logius, Capgemini, Drempelvrij.nl, Cardan Technobility, Bartiméus, AnySurfer Belgium, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Firm Ground, The Internet Academy, 200OK, Deque systems, ING bank, Forum Standaardisatie, Level Level, Limoengroen, Axendo en Eleven Ways.

Eric Velleman: “Het eindresultaat van de vertalers is nu voor iedereen beschikbaar. Bekijk het zelf maar eens en vergelijk het met het origineel in het Engels.” De vertaling is te vinden op de website van het World Wide Web Consortium (W3C).

Tags

  • W3C
  • WCAG-richtlijnen

Contact

Eric Velleman

Ook jouw digitale communicatie voor iedereen toegankelijk?

Eric Velleman

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.