Platform digitale toegankelijkheid

Nieuws
digitale icoontjes

Uitslag enquête platform digitale toegankelijkheid en volgende stappen.

Afgelopen periode hebben we samen met velen van jullie en ons team gewerkt aan het platform digitale toegankelijkheid. Om meer informatie te verkrijgen over de behoefte van de gebruiker van het platform hebben we een enquête uitgezet.

Deze enquête ging onder andere over:

  • het belang van digitale toegankelijkheid
  • de zoektocht naar betrouwbare informatie
  • keurmerken of andere aantoonbaarheid voor professionals dat zij experts zijn in digitale toegankelijkheid.

De enquête is via diverse kanalen onder de aandacht gebracht. Het aantal ingevulde vragenlijsten is 36. Dit aantal is niet representatief. De uitkomsten willen we graag met jullie delen.

75% van de ondervraagden geeft aan dat ze het belangrijk vinden dat er belangenbehartiging is voor hen als professionals digitale toegankelijkheid. Een ruime 80% geeft aan dat ze weten waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden. Deze ondervraagden geven allemaal aan dagelijks bezig te zijn met digitale toegankelijkheid in hun werk. De ondervraagden die niet dagelijks werken met digitale toegankelijkheid weten niet waar ze aan berouwbare informatie moeten komen.

91,7% van de ondervraagden vindt het belangrijk dat gelet wordt op de kwaliteit van digitale toegankelijkheid van leveranciers. Over het vraagstuk wie hier de verantwoordelijkheid voor moet pakken is men verdeeld. De ene helft geeft overheid aan en de andere helft bedrijven. Een belangrijke en interessante conclusie die verdere uitwerking vraagt.

Om te kunnen aantonen of een leverancier digitaal toegankelijk kan opleveren hebben we een vraag toegevoegd over een keurmerk digitale toegankelijkheid. Daarvan zegt 50% een keurmerk te willen dragen, 30% zegt dit misschien te willen en bijna 20% is hier niet in geïnteresseerd. Een enkeling geeft aan dat het "normaal" moet zijn om digitaal toegankelijk op te leveren. Jezelf hierin onderscheiden moet dus niet kunnen.

De antwoorden uit de enquête liggen verspreid. Digitale toegankelijkheid is een onderwerp dat systemisch aandacht vraagt. Vanuit de overheid, expertorganisaties, aanbieders en vragers van digitale diensten. Met de titel: “Ieder vanuit eigen kracht en samen voor landelijke impact!” hebben we 23 september een aftrap gedaan naar landelijke verbinding en richting.

Uit de enquête en diverse gesprekken blijkt dat nog steeds behoefte is aan een gezamenlijke aanpak in het werkveld. We zien echter dat animo en financieringsopties beperkt blijft voor een groot initiatief als het platform. Dat maakt dat op dit moment het draagvlak voor de gekozen koers niet voldoende lijkt. Wij blijven geloven in een verbindend initiatief. Het oprichtend bestuur heeft besloten deze zomer na te denken over de toekomst van het beoogde platform. Optie is dit in kleinere deelprojecten aan te vliegen waarbij we ons aansluiten of eigen initiatief nemen. Wanneer er meer nieuws is horen jullie het.

Contact

Portret Sandra Visser

Ook jouw digitale communicatie voor iedereen toegankelijk?

Sandra Visser

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.