Meer inzicht in het MKB rond het onderwerp digitale toegankelijkheid

Nieuws
Illustratie over Toegankelijker in een paar stappen

Afstudeerstagiair Lotte Arnoldussen heeft voor haar opleiding Creative Media & Game Technologies binnen Accessibility onderzoek gedaan naar: “Hoe kan er binnen het MKB met behulp van een interactieve oplossing bewustwording worden gecreëerd over digitale toegankelijkheid bij mensen met een visuele beperking?”

Uit het onderzoek van Lotte is gebleken dat webwinkels tegenwoordig nog slecht toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking. Hierdoor zijn mensen met een visuele beperking niet in staat om zelfstandig gebruik te maken van deze webwinkels en lopen zij dagelijks tegen barrières aan. Sommige ervaren zoveel problemen dat zij webwinkels zelfs volledig mijden.

Verdieping

Om inzicht te krijgen in de reden waardoor dat vele webwinkels ontoegankelijk zijn, zijn er interviews afgenomen met diverse medewerkers van webwinkels binnen het MKB. Uit deze interviews is gebleken dat webwinkels momenteel nog weinig tot geen aandacht besteden aan het onderwerp door de volgende oorzaken:
•    Gebrek aan bewustwording over digitale toegankelijkheid in het algemeen
•    Gebrek aan inzicht in de grootte van het probleem
•    Gebrek aan tijd
•    Verwachte hoge kosten van het doen van toegankelijkheidsaanpassingen

Doordat webwinkels zich vaak niet bewust zijn van digitale toegankelijkheid in het algemeen en de grootte van het probleem, houden webwinkels niet direct aan het begin van het ontwikkelproces van een webwinkel al rekening met digitale toegankelijkheid. Dit heeft als nadelig gevolg dat de kosten en de tijd van het doen van toegankelijkheidsaanpassingen al snel oplopen. Doordat de webwinkels daarbij de verwachting hebben dat het doen van deze aanpassingen hen vrijwel geen omzet zal opleveren, voelen de webwinkels zich vaak niet genoodzaakt om aandacht te besteden aan digitale toegankelijkheid en besluiten ze om hier helemaal geen aandacht aan te besteden.

In de interviews hebben de webwinkels aangegeven dat de volgende factoren invloed kunnen hebben op de motivatie om meer aandacht te besteden aan het onderwerp:
•    Het vergroten van de algemene kennis over digitale toegankelijkheid
•    Het inzichtelijk maken van specifieke toegankelijkheidsproblemen
•    Het verstrekken van subsidies vanuit de overheid

Uit interviews die zijn afgenomen met MKB’ers die momenteel al wel aandacht besteden aan digitale toegankelijkheid, is gebleken dat het betrekken van een persoon met een visuele beperking en het intern lobbywerk van een gemotiveerde collega die het maatschappelijke belang van digitale toegankelijkheid al inziet, invloed kunnen hebben op de mate waarin er bewustwording wordt gecreëerd.

Oplossing

Door het samenvoegen van de onderzoeksresultaten is er een prototype ontstaan in de vorm van een interactieve training. Het prototype is meerdere malen met de doelgroep (MKB’ers) en met mensen met een visuele beperking getest, waardoor er uiteindelijk een interactieve oplossing is ontstaan die MKB’ers middels een combinatie van een persoonlijk verhaal dat wordt verteld door een persoon die blind is, simulaties van diverse visuele beperkingen en een quiz over de 7 quick wins van digitale toegankelijkheid, in staat stelt om het nut en het belang van digitale toegankelijkheid in te zien. Daarnaast stelt de oplossing hen in staat om nieuwe kennis op te doen over digitale toegankelijkheid en inzicht te krijgen in de meest voorkomende toegankelijkheidproblemen waar mensen met een visuele beperking bij een ontoegankelijke website tegenaan lopen. 

Een aantal uitspraken die door de doelgroep over het prototype zijn gedaan:
“Voor zo’n korte training heeft het zeker impact gehad.. Ik denk dat je waardevolle informatie biedt” – webwinkel

“Ik ben echt wel op zoek naar dit soort tools. Van wat kan ik nou gebruiken als tool om andere mensen dit inzicht te geven. Zoiets als dit kunnen we goed gebruiken in het bedrijf” – webwinkel 

Lotte is afgestudeerd met een 9 voor haar scriptie.

Wij kunnen je net zoals Lotte leren hoe je bij het ontwerpen van producten en diensten rekening kan houden met mensen met een beperking. Zo help je mee aan het ontstaan van een inclusieve samenleving waardoor meer mensen met een beperking zelfstandig kunnen leven. Deze stage/afstudeeropdracht is uitgevoerd in het kader van het project ‘Inclusief Design begint op school’ waarbij studenten worden geïnspireerd om in hun projecten alle mensen, dus ook mensen met een beperking, mee te nemen. Het project ‘Inclusief Design begint op school’ is mede mogelijk gemaakt door het Bartiméus Fonds en het Gehandicapte Kind.

Contact

Portret Veron Wormeester

Ook jouw organisatie voor iedereen toegankelijk?

Neem gerust contact op! We vertellen je graag over de mogelijkheden.

Veron Wormeester

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.