Hoe toegankelijk is de openbare ruimte in uw gemeente?

Nieuws
benen lopend met stok

Voor mensen met een visuele beperking is het voor hun oriëntatie belangrijk dat er duidelijke, éénduidige en voorspelbare routegeleiding aanwezig is. In de openbare ruimte bestaat deze routegeleiding vooral uit natuurlijke gidslijnen en geleidelijnen.

Gidslijnen zijn aanwezige elementen die kunnen helpen om plaats en richting van de route te bepalen. Dat kan bijvoorbeeld een grasrand, heg of muur zijn, die je met je stok kan volgen.

Geleidelijnen zijn juist speciaal gemaakte routes, kunstmatige looplijnen, in een gebied die zowel voelbaar als visueel waarneembaar moeten zijn.

Geleidelijnen

De voelbare elementen van de geleidelijn moeten onderscheidend zijn van de ondergrond, zodat de geleidelijn goed met een taststok en / of voeten voelbaar is.

De visuele elementen moeten voor mensen met een visuele beperking zichtbaar zijn en daarom goed contrasteren t.o.v. de omliggende bestrating. De meeste mensen die gebruik maken van deze vorm van routegeleiding, maken gebruik van zowel de voelbare als de visuele eigenschappen van geleidelijnen. Daarnaast moeten mensen met een visuele beperking kunnen vertrouwen op de consistentie van geleidelijnen.  De geleidelijnen dienen volgens de richtlijnen van het CROW / PBT  geplaatst te worden. 

Als adviseurs van Accessibility kijken wij waar geleidelijnen geplaatst kunnen worden. Alleen punten in het algemeen belang worden voorzien van geleidelijnen. Bij het aanleggen van geleidelijnen denken we aan routes in of aansluitend op het OV, gemeentehuizen, gezondheidscentra en andere openbare gebouwen. En als adviseur blijven we kritisch wanneer en waar we juist geen geleidelijnen adviseren.

Om een looproute zo duidelijk en natuurlijk mogelijk te laten verlopen, adviseren we om bij en naar openbare gebouwen (bijvoorbeeld een ziekenhuis) eerst gebruik te maken van de al aanwezige gidslijnen. En dan waar mogelijk een geleidelijn aan te laten sluiten op een natuurlijke gidslijn, zoals een doorlopende gevel, heg e.d. Bij kruisingen kunnen we ter plekke inschatten hoe een situatie ingedeeld moet worden. Zo kan de visueel beperkte gebruiker zijn / haar weg verder langs de natuurlijke gidslijn vervolgen.

Goed om te weten is dat een slechtziend, blind persoon die met een witte stok oversteekt voorrang heeft. De persoon in kwestie die de witte stok met één of meer rode ringen naar voren steekt, geeft te kennen te willen oversteken en heeft voorrang. In Artikel 49 lid 1 van de verkeerswet staat het duidelijk omschreven: bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen, en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan in het verkeer.

Wilt u als gemeente advies over de toegankelijkheid in de openbare ruimte? Neem dan contact op met onze Adviseurs Toegankelijkheid van Accessibility.

Contact

Afbeelding van Yvonnen Vrijhof

Ook jouw digitale communicatie voor iedereen toegankelijk?

Yvonne Vrijhof

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.