Direct duidelijke deal ook getekend door Accessibility

Nieuws
Accessibility collega Sandra Visser ondertekent een document van samenwerking: Direct Duidelijk Deal.

Tijdens de Landelijke Taalstrijd van Gebruiker Centraal op 3 november hebben wij de Direct Duidelijk Deal ondertekent. Met het tekenen van de deal laten wij zien dat we duidelijke communicatie belangrijk vinden en dat we hieraan werken. 

Lees meer over de Direct Duidelijk Deal.

Waarom hebben we de direct duidelijk deal getekend?  

Accessibility staat voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Dat betekent onder andere dat iedereen toegang moet hebben tot informatie. Dat vinden we belangrijk. Bij moeilijke woorden en lange zinnen haken veel mensen af. Dat komt bijvoorbeeld omdat zij informatie missen om goede keuzes te maken over hun verzekering of pensioen. Of als formulieren te ingewikkeld zijn, dan kan het zijn dat ze verkeerde antwoorden geven. Waardoor ze geen geld krijgen voor iets waar ze wel recht op hebben. Wij vinden het belangrijk dat deze situaties voorkomen worden. 

Hoe gaan wij invulling geven aan de deal? 

Duidelijke communicatie is heel belangrijk bij de gebruikersonderzoeken die wij doen voor bedrijven en overheden. Samen met mensen met een beperking - zoals laaggeletterdheid - doen we onderzoek naar de begrijpelijkheid van bijvoorbeeld brieven. Het is belangrijk dat onze onderzoekers begrijpelijke taal gebruiken. Bijvoorbeeld in de mailtjes naar de kandidaten. Ook trainen wij anderen om inclusief onderzoek te doen en hierin is begrijpelijke taal een belangrijk onderwerp. In onze trainingen over toegankelijke documenten nemen we het belang van begrijpelijke taal ook mee.  

Wat zijn onze ervaringen bij duidelijk communiceren? 

Leren om duidelijk te communiceren vraagt om een gesprek. Dit kun je namelijk niet alleen leren. Je snapt jezelf en je eigen teksten natuurlijk prima. Leren communiceren op een manier die voor de ander werkt vraagt iets anders. Het begint dus bij de vraag of de ander je begrepen heeft. Dat is geen vraag die we gewend zijn te stellen. Niet aan onze collega’s en zeker niet aan klanten of burgers. Vaak is er ook geen tijd om dat te doen. Duidelijk leren communiceren is dus leren van en met elkaar. Dat kost tijd, maar is ook heel leerzaam!  

Wij blijven leren en onderzoeken. Duidelijk communiceren vinden we belangrijk! 

Contact

Portret Sandra Visser

Ook jouw communicatie voor iedereen toegankelijk?

Sandra Visser

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.