Breed traject Bij Beeld en Geluid in Den Haag

Nieuws
Voorkant gebouw Beel en Geluid

Beeld en Geluid Den Haag is een Nederlands interactief museum over het leven in de media. Om aan hun wens te voldoen om de toegankelijkheid voor hun museum te vergroten is Accessibility vorige maand gestart met een breed toegankelijkheidstraject. Zo’n traject bestaat uit een aantal verschillende stappen. Er werd bijvoorbeeld een digitale scan gemaakt van de website. Ook werd een online sessie gegeven voor ICT-medewerkers waarin zij meegenomen werden in de voorwaarden van digitale toegankelijkheid.

Fysieke toegankelijkheidsscan

Naast digitale toegankelijkheid wordt echter ook veel aandacht besteed aan de fysieke toegankelijkheid. Steven Dekker, een van onze inhoudelijke adviseurs toegankelijkheid, bracht door middel van een scan in kaart wat de huidige situatie is. Hoe is de verlichting in het pand? Is er voldoende contrast op bijvoorbeeld het toilet? Is de route veilig en duidelijk naar en in het pand? Is de informatie in de exposities bruikbaar als je minder ziet? Deze en vele andere punten worden met behulp van een rapport met het management van Beeld en Geluid gedeeld. Gezamenlijk zal worden besproken welke stappen er genomen kunnen worden naar een toegankelijker museum.

Bewustwordingssessie

Ondertussen is al een groep van 20 museummedewerkers en management  meegenomen in een bewustwordings- en ervaringssessie door de projectleider en ervaringsdeskundige Francis Ter Horst. Tijdens zo’n sessie staat naast kennis ook de beleving centraal.

Tijdens deze sessie moesten de deelnemers  allereerst met een simulatiebril of blinddoek de presentatie proberen te volgen. Dit bleek gelijk een stuk lastiger dan gedacht.

Reactie deelnemer 1:
“Het kost mij zoveel energie om alles te volgen. Wat is dit vermoeiend.”

Reactie deelnemer 2:
“Ik hoor het typen op een computer ertussendoor. Wat is dat storend om het verhaal te kunnen volgen.”

Na 15 minuten hielden de meesten het voor gezien en realiseerden men zich nog meer wat een luxe het is als je je ogen weer kunt gebruiken.

Daarna werden de medewerkers meegenomen in de wereld van verschillende oogaandoeningen en werd er uitgelegd hoe toegankelijkheid en inclusie zich tot elkaar verhouden.

Er kon gevoeld worden aan verschillende materialen. Kun je met voelen iets makkelijk herkennen door bijvoorbeeld de vorm of het materiaal? Wat is er nodig om een expositie toegankelijk te maken?

Ook is de communicatie besproken. Want wat als je geen lichaamstaal of gezichtsuitdrukking meekrijgt? En waarom is het eigenlijk zo belangrijk om volwaardig mee te kunnen doen bij een museumbezoek, maar ook in het hele leven?

Een getoond filmpje met vooral heel veel verschillende geluiden die je tegenkomt op een station en straat maakte veel indruk. Doordat een filter over het filmpje kreeg men de beelden niet goed mee wat er nu precies om je heen gebeurde.

Reactie deelnemer 3:
“Wat is dit confronterend. Ik heb me nooit gerealiseerd hoeveel ik eigenlijk puur op zicht doe. Het zet me aan het denken, dank je wel daarvoor.”

Deze bewustwordingssessies en scans zijn al voor veel organisaties gedaan, en hebben tot mooie resultaten geleid. Weet jij hoe toegankelijk jouw organisatie is? Kun jij ook tips en adviezen gebruiken om je fysieke, sociale en digitale omgeving toegankelijker te maken voor een veel grotere doelgroep?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over wat wij kunnen bieden.