Accessibility sluit aan bij initiatieven toegankelijkheid

Nieuws
op de afbeelding staat een grote groep mensen van bedrijven die bijeengekomen zijn voor MKB Toegankelijk

Op grond van de Europese richtlijn moeten (digitale) diensten en producten die ondernemers leveren of gebruiken, in juni 2025 toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Bij Stichting Accessibility juichen wij dit van harte toe, want het is onze missie dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Tegelijkertijd weten we als geen ander dat het voor organisaties een hele opgave kan zijn om deze richtlijnen te implementeren. Daarom zetten wij onze kennis en expertise op het gebied van digitale toegankelijkheid graag in om bedrijven hierbij te helpen. Stichting Accessibility heeft zich aangesloten bij twee mooie landelijke initiatieven op dit gebied: de Alliantie Digitaal Samenleven en het programma MKB Toegankelijk. Dennis van Scherpenzeel en Sandra Visser van Stichting Accessibility geven uitleg over de doelen en achtergronden van deze initiatieven en waarom hun betrokkenheid daarbij belangrijk is.

Samen werken en krachten bundelen

Dennis: Het is voor miljoenen mensen in Nederland niet vanzelfsprekend om digitaal mee te kunnen in onze maatschappij. Dit noemen we ook wel ‘de digitale kloof’. Om iedereen te kunnen laten meedoen moeten we samenwerken en de krachten ook echt bundelen. Dat is direct het mooie van de Alliantie Digitaal Samenleven. Overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en gebruikers, nemen vanuit deze alliantie de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezonde, veilige en sociale digitale samenleving. Zo ook Accessibility.

Sandra: Er moet bijvoorbeeld ook nog veel gebeuren om alle (online) winkels en vrije tijds locaties fysiek en digitaal toegankelijk te maken voor klanten die een beperking hebben. Daarom zijn MKB-Nederland en VNO-NCW een programma gestart onder de naam MKB Toegankelijk. MKB Toegankelijk werkt onder andere samen met het ministerie van VWS. Dit programma moet ervoor zorgen dat ondernemers voorbereid zijn op de nieuwe wetgeving. Accessibility is een van de partners van dit programma”.

Kennis delen om de digitale kloof te dichten en ondernemers te stimuleren

Dennis: “Stichting Accessibility is bij bijeenkomsten van de Alliantie aanwezig om anderen te inspireren en ook zelf geïnspireerd te worden. Bij de bijeenkomst van januari zijn er contacten gelegd tussen de deelnemende organisaties en zijn er concrete afspraken gemaakt welke bijdragen organisaties gaan leveren om de digitale kloof te dichten. Zo gaan wij vanuit Stichting Accessibility bijvoorbeeld onze kennis delen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Het doel hiervan is om organisaties bewust te maken van het belang van toegankelijke websites en apps. We gaan ook kennis delen op het gebied van het uitvoeren van gebruikersonderzoek. Verder stellen we onze Belevingsruimte ter beschikking om medewerkers van organisaties te laten ervaren hoe het is om een (visuele) beperking te hebben. Zo zetten wij ons vanuit deze alliantie in om de digitale kloof te dichten. Een vanzelfsprekende samenwerking. Onze missies sluiten naadloos op elkaar aan”.

Ondernemers voorbereiden op nieuwe wetgeving

Sandra: Het is belangrijk dat iedereen in onze samenleving ook digitaal volop kan meedoen. Het bezoeken en gebruiken van websites, apps en bijvoorbeeld ook mobiele pinapparaten en automaten voor kaartverkoop is voor mensen met een beperking, vaak moeilijk of zelfs onmogelijk. Met dit programma willen we zorgen dat ondernemers voorbereid zijn op de nieuwe wetgeving. Nu starten betekent dat je op tijd klaar bent.

Leveranciers en hostingpartijen van Midden en Klein Bedrijven (MKB) zijn bij de ronde tafel bijeenkomst in januari opgeroepen om ondernemers te ondersteunen en te helpen om hun websites, apps en dergelijke tijdig toegankelijk te maken. Grote leveranciers van digitale producten en diensten, zoals Google en Dell, waren daarbij aanwezig. En ook brancheorganisaties, zoals Thuiswinkel.org. Door ons te richten op de keten van leveranciers en ondernemers kunnen we meer bereiken. Toegankelijkheid betekent immers kwaliteit. Die is essentieel voor sommigen en nuttig voor iedereen. Door ons vanuit dit programma in te zetten voor een betere toegankelijkheid zorgen we dat alle mensen tot hun recht komen en digitaal kunnen winkelen. Daarom hebben wij ons als partner aangesloten bij dit programma”.

Accessibility participeert in meer initiatieven op het gebied van toegankelijkheid

Sandra: “We hebben samen met het Bartiméus Fonds een project digitaal toegankelijk winkelen, waarbij we met ondernemers en leveranciers van websites en software kijken wat zij nodig hebben om aan de slag te gaan met digitale toegankelijkheid. Verder zijn we met vele betrokkenen bezig om met elkaar kwaliteitseisen op te stellen voor een inclusief ontwerpproces. Dit doen we samen met het Gebruikersnetwerk Digitale Inclusie binnen het project Code Inclusief Digitaal Ontwerp (CIDO). Deze kwaliteitseisen maken het mogelijk dat niet alleen de WCAG richtlijnen, maar ook ervaringsdeskundigheid in product- en dienstontwikkeling wordt meegenomen. Op die manier komen gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid bij elkaar en wordt dit product of dienst zo inclusief mogelijk.” 

Ook advies nodig?

Ook interesse in onze kennis en expertise op het gebied van toegankelijkheid? Stichting Accessibility adviseert over sociale, fysieke en digitale toegankelijkheid. Neem contact op met een van onze adviseurs via info@accessibility.nl. Wij helpen je graag verder!

Relevante links

Website Alliantie Digitaal Samenleven:

Home - Alliantie Digitaal Samenleven

Voor meer informatie over MKB Toegankelijk kijk op de website:

Toegankelijk ondernemen loont (mkbtoegankelijk.nl)

Voor tips om je website toegankelijk te maken kijk op:

Toegankelijke website voor je bedrijf - MKB Toegankelijk

Op Hoe toegankelijk is jouw webwinkel? Doe de zelfscan! (ismijnsitetoegankelijk.nl) kun je als ondernemer of leverancier een eerste scan doen van je eigen website.

Contact

Portret Sandra Visser

Ook jouw organisatie voor iedereen toegankelijk maken?

Sandra Visser

Statusbericht

Helaas is ons contactformulier tijdelijk niet te gebruiken. We zijn wel te bereiken via info@accessibility.nl en 030 - 239 82 70.