Terug naar Leesniveau Tool

Leesniveaus

De Accessibility Leesniveau Toetstool analyseert een door jou opgegeven tekst en geeft hierover een indicatie van het leesniveau. Je kunt deze tool gebruiken om een indruk te krijgen van het niveau van je tekst.

Leesniveau

Onderzoek toont aan dat ongeveer 1,5 miljoen mensen moeite hebben met lezen en schrijven. Deze toetstool helpt misschien om een indicatie te krijgen van het leesniveau van een tekst. Daardoor worden teksten misschien beter leesbaar voor iedereen zodat je boodschap ook daadwerkelijk aankomt.

Figuur 1: Gemiddelde leesniveau zoals dat door veel overheden wordt aangeboden en het werkelijke leesniveau van de gemiddelde nederlander (bron: BureauTaal)

Verschil tussen leesniveau van ontvanger en leesniveau van aangeboden tekst. Zie ook datatabel onderaan deze pagina.

Uit onderzoek blijkt dat veel communicatie niet effectief is omdat de teksten te moeilijk geschreven zijn. In de grafieken van het onderzoek wordt dat duidelijk gemaakt. Figuur 1 laat zien dat de piek van het gemiddelde leesniveau in Nederland ligt op taalniveau B1 (40%) terwijl het tekstniveau waarop tekst meestal wordt geschreven rond taalniveau C1 ligt (75%).

De tool

De Accessibility Leesniveau Toetstool scant korte teksten en geeft een indicatie van het niveau van de tekst. Dit wordt gedaan door onder meer te kijken naar de lengte van woorden en zinnen. Ook wordt ieder woord vergeleken met een database van veel voorkomende en eenvoudige woorden. Daarnaast wordt ook geanalyseerd welke functie de woorden in je tekst hebben. Zo wordt een tekst die meer zelfstandige naamwoorden bevat eenvoudiger geschat dan een tekst die dit minder gebruikt.

De uitslag

De score is gebaseerd op de indeling van leesniveaus van het Europees Referentiekader. Dat is eigenlijk een soort meetlat voor het leesniveau:

Taalniveau A1

Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi.

Voorbeeld: Ik ga naar huis. Ik moet eten. Ga je ook mee?

Taalniveau A2

Ik kan korte eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu's en dienstregelingen en ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen. Dit is het niveau dat behaald moet worden door inburgeraars.

Taalniveau B1

Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan mijn werk gerelateerde taal. Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen. Ongeveer 40 procent van de Nederlandse bevolking beschikt over dit taalniveau. Veel gratis kranten hanteren dit taalniveau. 95 procent van de Nederlandse bevolking is in staat om deze teksten te lezen en te begrijpen.

Taalniveau B2

Ik kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bijzondere houding of standpunt innemen. Ik kan eigentijds literair proza begrijpen.

Taalniveau C1

Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein.

Taalniveau C2

Ik kan moeiteloos vrijwel alle vormen van de geschreven taal lezen, inclusief abstracte, structurele of linguïstische complexe teksten, zoals handleidingen, gespecialiseerde artikelen en literaire werken.

Meer informatie

Het toegankelijk maken van teksten is in sommige gevallen ingewikkelder dan het gewoon herschrijven van de teksten. Bovendien stuiten veel mensen binnen hun organisatie op verzet bij het zogenaamde hertalen. Het bedrijf Eenvoudig Communiceren en Stichting Lezen en Schrijven kunnen u dan bijvoorbeeld verder helpen.

Bijlage

Data uit figuur 1:

  A1A2B1B2C1C2
niveau ontvanger 5 15 40 25 15 0
niveau aanbod 0 0 5 15 75 5
Tags:
Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn