Welke uitzonderingen zijn er op toegankelijkheidseisen?

Kennis
uitzondering of de regel

Moeten alle websites en apps van (semi-)overheidswebsites volledig toegankelijk zijn? Nee, vanuit de Europese toegankelijkheidsrichtlijn bestaan er - al of niet tijdelijke - uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan pdf-bestanden en video. Welke uitzonderingen gelden er op dit moment, en hoe kun je daar als organisatie het beste mee omgaan?

Uitzonderingen

In sommige gevallen kan het lastig zijn om de inhoud van digitale kanalen toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld bij landkaarten die complexe geografische informatie visualiseren. Archieven vormen ook vaak een uitdaging. De inhoud van archieven hoeft niet toegankelijk te zijn als die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en als die inhoud na 23 september 2019 niet meer wordt bijgewerkt of aangepast. Via de link naar de website van Logius onder dit artikel krijg je een overzicht van de uitzonderingen.

Toegankelijkheidsverklaring

Als jouw organisatie zich beroept op (een van) deze uitzonderingen, moet je in je toegankelijkheidsverklaring aangeven welke alternatieven voor ontoegankelijke inhoud er worden geboden en wanneer wel aan de verplichtingen zal worden voldaan. In het geval van archieven: geef in de toegankelijkheidsverklaring duidelijk aan hoe je organisatie omgaat met archieven en welke alternatieven je biedt.

Inclusieve samenleving

Vanuit het oogpunt van inclusiviteit is het goed om de content waar nu nog een uitzondering voor geldt, toch toegankelijk aan te bieden. Dan kunnen ook bezoekers met een beperking jouw boodschap ontvangen. Blinden en slechtzienden kunnen bijvoorbeeld vaak slecht overweg met ontoegankelijke pdf's, en niet-ondertitelde video's zijn nutteloos voor doven en slechthorenden. Bij archieven kun je bezoekers de mogelijkheid bieden om informatie uit het archief toegankelijk op te vragen (bijvoorbeeld een specifieke webpagina of een pdf uit 2010 inzien). Het is aan te bevelen om veelvuldig opgevraagde inhoud uit het archief in elk geval toegankelijk te maken.

Tags

  • Digitale toegankelijkheid
  • Toegankelijkheid
  • toegankelijkheidsverklaring
  • Wetgeving

Contact

foto Brian

Ook aan de slag met digitale communicatie die voor iedereen toegankelijk is?

Wij helpen je op weg. Zodat je zelf aan de slag kunt gaan binnen jouw organisatie. Als je wilt, ondersteunen we je ook met advies, realisatie, trainingen en audits. Wil je hier contact over hebben? Bel of e-mail ons, of laat een bericht achter.

Brian Bors

CAPTCHA
8 + 1 =
Los de rekensom op en geef de oplossing aan met cijfers. Bijvoorbeeld voor 'twee plus vier=?' geef je een '6' op. Let op: je moet de rekensom twee keer invullen. Je krijgt een foutmelding na de eerste rekensom, ook als je die correct hebt ingevuld. Dus vul de rekensom twee keer in om het formulier naar ons te kunnen versturen.
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
Privacy policy
Accessibility.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Accessibility.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Voor meer informatie zie ons volledig beleid.