Certificaat van toegankelijkheid - https://www.regionaalenergieloket.nl

Voor de gekeurde de pagina's van de website https://www.regionaalenergieloket.nl

Niveau: WCAG 2.1 AA
Datum: 24-12-2020
Geldig van: 16-09-2020
Geldig tot: 16-09-2023

Wat houdt deze verklaring in?

Deze verklaring geeft aan dat de website https://www.regionaalenergieloket.nl is gemaakt conform de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen, afgezien van eventuele punten genoemd hieronder. Dit betekent dat de website gebruikt kan worden door iedereen, inclusief mensen met een beperking zoals blinden en doven.

Scope

De verklaring heeft betrekking op:

Sample

Details

De website voldoet aan de WCAG 2.1 AA keuringseisen. WCAG is integraal opgenomen in de norm EN 301 549 (PDF document, 1,5 Mb)

Gebruikte evaluatiedocument: http://www.drempelvrij.nl/waarmerk-2/wcag-20/evaluatiedocument

J. Aarts
Stichting Accessibility

Over de inspectie-instelling

De inspectie is uitgevoerd door Stichting Accessibility.

Klacht

Als u van mening bent dat de website niet voldoet aan één of meer van de getoetste toegankelijkheidsrichtlijnen dan kunt u dat bij ons melden. Uw klacht zal zorgvuldig in behandeling worden genomen. Als na onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, zal contact worden opgenomen met de beheerder.

Heeft u een vraag of een klacht? Dan kunt u contact opnemen met de Stichting Accessibility via 030-2398270 of info@accessibility.nl.