Convenant Bartiméus, Bartiméus Fonds en stichting Accessibility

Beleid
Kantoorgebouw Accessibility Christiaan Krammlaan Utrecht

Stichting Accessibility is in 2001 ontstaan vanuit Bartiméus, als 'digitale loot' aan de Bartiméus-boom. Vanaf 2015 opereert de stichting zelfstandig, met een eigen directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. Vanuit hun gedeelde geschiedenis heeft Stichting Accessibility een convenant gesloten met het Bartiméus Fonds en Stichting Bartiméus. Binnen dit convenant werken we samen aan toegankelijke ICT-innovaties voor mensen met een visuele beperking. Met als gezamenlijk doel om een inclusieve samenleving te bevorderen.

Convenant Bartiméus, Bartiméus Fonds en Accessibility: naar een inclusieve samenleving

Bartiméus, Bartiméus Fonds en Stichting Accessibility delen een intensieve samenwerkingsgeschiedenis. Sterker nog, Accessibility is in 2001 opgericht als een volle dochter van Bartiméus. Samen verkenden we de (on)mogelijkheden van digitale technologieën voor mensen met een visuele beperking. En samen hebben we ons ingezet om ICT toegankelijk en dienstbaar te maken aan de zelfstandigheid en kwaliteit van leven voor blinden en slechtzienden.

Ontwikkeling naar expertisecentrum voor álle mensen met een functiebeperking 

Accessibility ontwikkelde zich in de afgelopen jaren steeds meer tot het expertisecentrum voor digitale toegankelijkheid voor álle mensen met een functiebeperking. Dus ook voor mensen met een auditieve, motorische of cognitieve beperking. Steeds vaker klopten bedrijven en overheden aan voor advies en hulp bij het toegankelijk maken van hun ICT-dienstverlening. De kennis van Accessibility werd de input voor (inter)nationale wet- en regelgeving en standaarden voor internettoegankelijkheid. En dus was het niet meer dan logisch dat de inmiddels volwassen dochter op eigen benen ging staan. En dat is gebeurd per 1 januari 2016. Accessibility is deze datum een zelfstandige stichting met een eigen organisatie, financiering en doelstelling.

Convenant om samen op te trekken

Natuurlijk blijven er genoeg gedeelde doelstellingen over om de intensieve samenwerking met Bartiméus voort te zetten. Daarom hebben Stichting Accessibility,  Bartiméus en Bartiméus Fonds een convenant gesloten. Hierin werken we samen aan toegankelijke ICT-innovaties voor mensen met een visuele beperking. Ieder vanuit zijn eigen kennis, netwerk en verantwoordelijkheden. En altijd op basis van de gedeelde ambitie om de mogelijkheden voor een inclusieve samenleving te bevorderen.

Zelfstandig leven in een digitale maatschappij

Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking om een digitale wereld voor echt iedereen toegankelijk te maken. Juist met het oog op de toenemende digitalisering van het dagelijks leven en de stormachtige ontwikkeling van ‘the internet of things’. Digitale toegankelijkheid en vaardigheid is allang geen voorrecht meer, maar een voorwaarde voor een zelfstandig leven in deze maatschappij!

Tags

  • Bartiméus Fonds
  • convenant
  • inclusieve organisatie
  • inclusieve samenleving
  • samenwerking
  • Stichting Accessibility
  • Bartiméus

Contact

Ook aan de slag met digitale communicatie die voor iedereen toegankelijk is?

Wij helpen je op weg. Zodat je zelf aan de slag kunt gaan binnen jouw organisatie. Als je wilt ondersteunen we je ook met advies, realisatie, trainingen en audits. Wil je hier contact over hebben? Bel of e-mail ons, of laat een bericht achter.

Redactie

1 + 8 =
Los de rekensom op en geef de oplossing aan met cijfers. Bijvoorbeeld voor 'twee plus vier =?' geef een '6' op.
Privacy policy
Accessibility.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Accessibility.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Voor meer informatie zie ons volledig beleid.