Terug naar overzicht Ervaringen van deelnemers

Provincie Overijssel

In december 2014 ontving de Commissaris van de Koning van Overijssel Ank Bijleveld het Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen 2 niveau AA. Projectleider Rens Oosthoek en Adviseur Digitale Media Bas van Dishoeck kijken terug op een proces dat soepel verliep: "Dat we daarbij als eerste provincie een drempelvrij-certificaat in de wacht hebben gesleept, is fantastisch."

Bas van DishoeckRens Oosthoek startte in maart 2014 als Projectleider van ‘Project Website 3.0’. Hieraan ging een programma vooraf, vertelt hij, ‘e-dienstverlening’, waarmee Overijssel de digitale dienstverlening aan bewoners en bedrijven wilde verbeteren. “Dit programma bestond uit een aantal onderdelen, en die we hebben vertaald naar het ontwerp van de nieuwe website. Deze onderdelen hadden onder andere te maken met het beter tot zijn recht laten komen van de digitale dienstverlening. Dus dat bezoekers betere toegang hadden tot de producten van de provincie. Dan gaat het over subsidies, vergunningen, informatie over beleid en ook over kennis die de provincie heeft. Voor de nieuwe website van Overijssel betekende dit verder dat deze responsive moest zijn en een modernere uitstraling zou krijgen. En uiteraard dat de website zou voldoen aan de Webrichtlijnen 2.0.”

Project ‘Website 3.0’ had als voordeel dat Overijssel.nl in 2012 al eens vernieuwd was, en destijds geaccrediteerd was voor Webrichtlijnen 1.0. De organisatie was dus al bekend met het thema ‘digitale toegankelijkheid’ waardoor dit proces vlot kon verlopen. “Wat hieraan ook bijdroeg was dat de Commissaris van de Koning, Ank Bijleveld, voorheen staatssecretaris was van Binnenlandse Zaken, waarbij ze ‘digitale toegankelijkheid’ in haar portefeuille had. Dit zorgde ervoor dat de organisatie als duidelijke opdracht meekreeg om de nieuwe website zó in te richten dat ze door iedereen, ook mensen met een functiebeperking, goed te gebruiken was.”

Het projectteam, van systeemleverancier tot aan functioneel beheer, was dus vertrouwd met deze materie. En kon zich gaan oriënteren op de doelstellingen. “We begonnen met een gigantische opschoonactie, want de oude website bevatte ontzettend veel gedateerde content. Binnen relatief korte tijd wisten we het totaal van ruim 7000 pagina’s terug te brengen tot 1500 – daardoor hadden we goed zicht op wat relevant was om mee verder te werken.”

Marcel Sturkenboom van Accessibility overhandigt het certificaat Webrichtlijnen aan Commissaris van de Koning Ank BijleveldOp 19 november ging de website live, en op 12 december kreeg Overijssel.nl het Webrichtlijnen 2.0 keurmerk van Accessibility. De tijd hiertussen werd gebruikt om de aandachtspunten die naar boven kwamen aan te passen. Bas van Dishoeck zegt over dit proces: “Op basis van het vorige traject wisten we dat je een certificaat van dit kaliber bijna onmogelijk in één keer binnenhaalt. Dan komt het aan op praktisch kunnen schakelen tussen droom en daad, wil en wens. Dat is uiteindelijk gelukt.”

De samenwerking met Accessibility is als positief ervaren. “Accessibility was zeer coöperatief. En makkelijk te bereiken”, aldus Oosthoek. “In de periode tussen de toetsmomenten hadden we veel contact met Martijn (Houtepen, onderzoeker - red.) die voor ons een toelichting kon geven op bepaalde onderdelen of uitleg verschafte.”

Wat zijn de belangrijkste verbeteringen aan de hernieuwde versie van Overijssel.nl? Oosthoek: “Wat echt enorm is verbeterd is de zoekmachine, die opereert zoals Google, dus hij houdt rekening met de frequentie van bezoeken, geeft suggesties en alternatieven bij zoekwoorden. Verder werken we met de Toptaken-opzet. Hierdoor is de website een stuk overzichtelijker. De navigatiestructuur is aangescherpt en de productteksten zijn volgens een format vereenvoudigd en herschreven. Ook hadden we op de oude website een wirwar aan formulieren met productomschrijvingen. Dat hebben we teruggebracht tot één centraal loket. En het beheer is ontzettend verbeterd, door de herstructurering zijn de werkprocessen efficiënter gemaakt en is de redactiewerk gecentraliseerd.”

Beide heren kijken tevreden terug op het proces van ‘Project Website 3.0’. Bas van Dishoeck zegt hierover: “Met een kleine club mensen hebben we echt het verschil hebben kunnen maken. Niet alleen door enorm te snoeien in honderden verouderde pagina’s met content, maar ook door een nieuwe werkwijze te omarmen, met Toptaken en landingspagina’s die direct het voordeel van een meer klantgerichte site lieten zien. En dat we als eerste provincie daarbij een drempelvrij-certificaat in de wacht hebben gesleept, dat is helemaal fantastisch.” Projectleider Oosthoek zegt dat een goede communicatie en voorbereiding essentieel zijn geweest in het soepel laten verlopen van dit proces: “De organisatie was in dit geval al overtuigd van de noodzaak van webrichtlijnen, en iedereen in het projectteam ook. Daarbij hebben we gekozen voor een leverancier die van aanpakken weet. Ik heb gemerkt dat de driehoek van leverancier – redactie en Accessibility hier het succes heeft bepaald van het implementeren van Webrichtlijnen 2.0.” 

En Van Dishoeck weet dat de oplevering van de website niet het einde van het traject betekent: “Het is juist het begin van een nieuwe manier van werken. De vorige keer leunde iedereen tevreden achterover toen de site af was. Terwijl pas het echte werk begon. Nu stellen we veel scherpere vragen, zoals: “Hoe gaan we de zaak beheren? Hoe gaan we dat borgen? Dat is een belangrijk leerpunt dat we hebben meegenomen van het vorige webtraject.”

 

Gerelateerd

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn