De rol van gemeentes bij toegankelijkheid

Sector

Gemeentes spelen een belangrijke rol in de sociale, digitale én fysieke toegankelijkheid in Nederland. Ze zijn namelijk verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte (fysieke toegankelijkheid). Ook hebben ze een voorbeeldfunctie in de digitale omgeving; sinds 2020 is het zelfs wettelijk verplicht dat alle websites en apps van de Nederlandse overheid toegankelijk zijn. Daarnaast spelen gemeentes sociaal gezien een belangrijke rol, want als gemeentes rekeninghouden met iedere inwoner, dan voelt iedereen zich welkom en kan iedereen gebruik maken van de openbare ruimten, producten en diensten van die gemeente. 

Van advies tot procesbegeleiding 

Bij het verbeteren van de sociale, digitale en fysieke toegankelijkheid laten gemeentes zich ondersteunen door Accessibility. Wij delen onze kennis, verzorgen inzichten met behulp van onderzoeken, geven advies voor vervolgstappen en/of geven - indien gewenst - projectbegeleiding voor een goede implementatie. Dit kunnen we volledig integraal verzorgen of op een van de drie toegankelijkheidsdomeinen (sociaal, fysiek, digitaal) afzonderlijk.  

Hoe pakken we onze begeleiding aan? 

Iedere gemeente of organisatie waarmee wij samenwerken is anders en heeft andere behoeftes op het gebied van toegankelijkheid. Daarom hebben we een op wetenschap gebaseerde methodiek ontwikkeld om organisaties stapsgewijs toegankelijker te kunnen maken: het 'Groeimodel Toegankelijkheid'.  

Met dit groeimodel kunnen we eerst zien waar een organisatie staat met haar toegankelijkheid op elk van de drie toegankelijkheidsdomeinen (sociaal, fysiek en/of digitaal). Vervolgens stelt het model ons in staat om verbeteringen op allerlei vlakken te begeleiden met als doel de toegankelijkheid te vergroten. Het groeimodel is een instrument voor procesverbeteringen. 

Aan de basis van dit model staat het onderzoek naar digitale toegankelijkheid,uitgevoerd door Eric Velleman. 

Groeimodel Toegankelijkheid 

Als je toegankelijkheid in je organisatie structureel wilt regelen, dan heeft dit impact op allerlei gebieden. Daarom maken we in het Groeimodel Toegankelijkheid onderscheid tussen verschillende dimensies: 

  • Kennis en bewustwording 

  • Organisatie en strategie 

  • Verantwoordelijkheden/ gouvernance 

  • Monitoring 

  • Verantwoording en compliance 

  • Communicatie 

  • Inkoop en leveranciersmanagement 

  • Personeel 

Binnen deze dimensies kent het model ook nog verschillende stadia van volwassenheid: van ‘Niet aanwezig’ tot ‘Optimaal’. Hierdoor kunnen we een uitspraak doen over de mate waarin een organisatie haar toegankelijkheid onder controle heeft. Daarnaast maakt het model inzichtelijk op welke punten nog verbetering mogelijk is. 

Samenwerken staat voorop 

Nederland toegankelijk maken is een gezamenlijke inspanning. Samen met gemeentes in het hele land werken we als partners aan de fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid. Hoe we helpen en waarmee we aan de slag gaan? Dat hebben we per domein voor je op een rij gezet: 

Digitale toegankelijkheid 

Als het gaat om digitale toegankelijkheid dan helpen we bij het toegankelijk maken en houden van applicaties en kanalen. Bijvoorbeeld door het bieden van een checklist voor de webredactie. Ook bieden we technische ondersteuning; bijvoorbeeld bij het opstellen van een aanbesteding. Of we helpen bij het maken van een plan van aanpak of het opstellen van een toegankelijkheidsverklaring. 

Hoe we een organisatie helpen? Dat hangt van de behoeftes af. Daarom bieden we verschillende trainingen en onderzoeken aan, aangepast aan de behoeftes van een gemeente:  

Sociale toegankelijkheid 

Voor het in beeld brengen van de sociale toegankelijkheid werken we met gemeentes vaak samen met onder andere eindgebruikers en ervaringsdeskundigen. We betrekken deze gebruikersgroepen in het onderzoek. De uitkomsten van onze Gebruikersonderzoeken duiden we en plaatsen we in de juiste context.  

Het is niet alleen heel waardevol om de eindgebruiker te betrekken, ook de bewustwording binnen de gemeente speelt een grote rol bij sociale toegankelijkheid. Bij Accessibility hebben we verschillende manieren om ambtenaren mee te nemen in deze bewustwording: Beleving (een ervaringssessie over visuele beperking) of een Masterclass Inclusiviteit.

Fysieke toegankelijkheid

Voor de fysieke toegankelijkheid adviseren we gemeentes bij het toegankelijk maken of houden van de openbare buitenruimte. Denk aan advisering op de geleidelijnen. Maar we geven ook inzicht in de toegankelijkheid binnen in de gemeentelijke gebouwen (o.a. het gemeentehuis). We kunnen meedenken en adviseren op beleidsniveau en concrete tips en richtlijnen geven voor de uitvoering. 

Het gaat ons altijd om de toegankelijkheid voor iedereen en als specialist van de visuele toegankelijkheid zorgen we ervoor dat deze doelgroep ook bij fysieke toegankelijkheid niet over het hoofd wordt gezien. Hoe toegankelijk is de openbare ruimte in uw gemeente?

De trainingen en onderzoeken voor fysieke toegankelijkheid bij gemeentes zijn:  

Hulp nodig? 

Ben jij ook op zoek naar meer inzicht in jouw toegankelijkheid? Of wil je weten waar je het beste kunt beginnen? Wij kunnen je helpen. Accessibility biedt handvatten, deelt haar kennis en kan begeleiding verzorgen op alle dimensies. Ook jouw gemeente kunnen we helpen om optimaal toegankelijk te worden. We spreken graag met je door welke mogelijkheden er zijn binnen de visie die jouw gemeente heeft op toegankelijkheid.