Terug naar overzicht Accessibility Monitor 2004 - 2011

Accessibility Monitor 2010

98% van de onderzochte websites van gemeenten voldoet niet aan de minimale toegankelijkheidseisen. Dat is de belangrijkste conclusie van de Accessibility Monitor 2010. Voor de derde keer op rij is geen verbetering te zien bij de websites van gemeenten. De opdrachtgevers van het onderzoek, Viziris, de belangenorganisatie van mensen met een visuele handicap, de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad en Bartiméus maken zich grote zorgen over deze uitkomst. Het Rijk en de VNG hebben echter afgesproken dat eind 2010 alle overheidswebsites moeten voldoen aan de Webrichtlijnen en toegankelijk zouden moeten zijn. Partijen vragen zich af wat de overheid gaat doen om er voor te zorgen dat dit voor eind 2010 gehaald gaat worden.

Rob van Vliet overhandigt namens Viziris rapport aan Vaste Kamercommissie van BZK in de hal van de Tweede Kamer

Steeds vaker wordt van burgers verwacht dat zij informatie en diensten van gemeenten via de website afnemen. Denk daarbij aan het opvragen van folders en het aanvragen van uitkeringen of tegemoetkomingen. "Een website moet wel voor iedereen bruikbaar zijn", aldus Roel van Houten van Viziris. "Er wordt geen noemenswaardige vooruitgang geboekt in de toegankelijkheid en dat betekent dat grote groepen mensen in de samenleving buitenspel worden gezet."

Websites van 60 gemeenten zijn door Stichting Accessibility getoetst op het minimale niveau van de internationale standaard voor webtoegankelijkheid (WCAG) van het W3C. Van de 60 onderzochte websites was er slechts één waar geen problemen zijn gevonden. Bij de overige websites is lichte verbetering te zien, maar het is onvoldoende. Een knelpunt is bijvoorbeeld het gebruik van video’s op websites. Deze worden veelal niet toegankelijk aangeboden, met bijvoorbeeld ondertiteling voor doven en slechthorenden.

Rapportage overheid biedt geen inzicht in toegankelijkheid

Rob van Vliet overhandigt namens Viziris rapport aan voorzitter Leerdam van de Vaste Kamercommissie van BZK in de hal van de Tweede Kamer In de brief van de Staatssecretaris van BZK aan de Tweede Kamer rapporteert zij over de voortgang van de implementatie van de Webrichtlijnen op basis van de uitkomsten van een automatische Quickscan. Toegankelijkheidseisen zijn een significant onderdeel van de Webrichtlijnen. Aangenomen mag worden dat organisaties die werken aan de verbetering van de webrichtlijnen dus ook werken aan toegankelijkheid. Met zou dan verwachten dat gemeenten die hoog scoren met de Quickscan ook goed scoren op toegankelijkheid. Echter, uit de Monitor 2010 blijkt, dat de resultaten van de Quickscan niets zeggen over de mate van toegankelijkheid. De belangenorganisaties zijn bezorgd over de wijze waarop de Staatssecretaris de toegankelijkheid voor alle burgers waarborgt en komt met aanbevelingen.

Vandaag overhandigden Viziris, Bartimeus en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad dit rapport van Accessibility met aanbevelingen aan de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken. Rob van Vliet hield names Viziris een korte inleiding en overhandigde vervolgens het rapport aan voorzitter Leerdam van de commissie.

Woensdag 10 maart zal er 's middags een Algemeen Overleg (AO) plaatsvinden in de Tweede Kamer. Hierbij zullen ook vertegenwoordigers van de betrokken organisaties aanwezig zijn.

Indien u het rapport als pdf document per email wenst te ontvangen kunt u deze aanvragen in het online aanvraagformulier Accessibility Monitor 2010.

Tags:
Categorie:
Projecten
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn