Terug naar overzicht Accessibility Monitor 2004 - 2011

Accessibiltiy Monitor 2004

Eindrapport Accessibility Monitor 2004

Honderd publieke websites onderzocht op toegankelijkheid

Resultaten van de Accessibility Monitor naar de toegankelijkheid van websites van de Nederlandse overheid en websites met overheidsinformatie volgens de richtlijnen van Drempels Weg (W3C, WCAG 1.0 prioriteit 1), 2004: 95% van de onderzochte websites voldoet niet aan de minimale eisen van toegankelijkheid.

Samenvatting van het onderzoek

Cirkeldiagram 95% ontoegankelijk

Steeds meer (overheids-)informatie komt via internet beschikbaar. Het is belangrijk dat deze informatie niet alleen beschikbaar is voor iedereen, maar ook toegankelijk is voor iedereen. Op veel websites wordt geen of bijna geen rekening gehouden met mensen met een functiebeperking, zoals een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking. Hiernaast heeft een groeiende groep senioren vaak last van dezelfde problemen met de toegankelijkheid van internet.

In steeds meer landen komen wetten tot stand waarmee eisen gesteld worden aan de toegankelijkheid van overheidswebsites. In Nederland is internettoegankelijkheid in 2001 op de politieke agenda gezet toen Minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) een intentieverklaring tekende waarin werd gesteld dat de websites van de ministeries binnen een jaar toegankelijk zouden moeten zijn. De intentie dat deze websites in 2002 zouden moeten voldoen aan de eisen van minimale toegankelijkheid is in november 2001 door de Ministerraad bevestigd.

In maart 2001 werd op initiatief van het ministerie van VWS het project Drempels Weg opgezet. Het doel ervan is de toegankelijkheid van internet te vergroten. Met name voor mensen met een handicap, maar niet alleen voor hen. Een toegankelijk internet komt uiteindelijk iedere internetgebruiker ten goede. Door middel van promotiecampagnes werd geprobeerd zoveel mogelijk mensen bij overheden, bedrijven en andere organisaties, bewust te maken van de noodzaak om internet toegankelijker te maken. Ook werden de Drempels Weg Richtlijnen vastgesteld, die overeenkomen met de internationale prioriteit 1 ijkpunten van de Richtlijnen voor de Toegankelijkheid van Web Content 1.0 van het World Wide Web Consortium (W3C).

Maar hoe staat het nu met de toegankelijkheid van overheidswebsites?
Om die vraag te beantwoorden heeft de Stichting Bartiméus Accessibility in de periode november 2003 - januari 2004 onderzocht in hoeverre overheidswebsites niet voldoen aan de Drempels Weg Richtlijnen. Onderzocht zijn 100 websites: 15 op nationaal niveau, 13 ministeriële websites, 12 websites van provincies en 60 gemeentelijke websites. In dit rapport worden de meest voorkomende problemen geschetst. Per sector is gekeken welke problemen zich het meeste voordoen. De problemen zijn met de juiste kennis goed aan te pakken.

De toegankelijkheid van de Nederlandse overheidswebsites is bedroevend:
95% van de onderzochte websites voldoet niet aan de minimale eisen van toegankelijkheid.

Naast de Drempels Weg Richtlijnen is naar een aantal andere toegankelijkheidsaspecten gekeken:

39% van de onderzochte sites was niet toegankelijk wanneer slechts het toetsenbord werd gebruikt. Dit is tevens een goede indicatie of mensen die geen muis kunnen gebruiken kunnen navigeren op een website.

Voor 99% van de websites werd geen gebruik gemaakt van valide code. Dit wil zeggen dat de opmaaktaal (code) waarmee internetpagina's geschreven wordt, niet voldoet aan de officiële W3C-grammatica voor die taal. Vaak wordt geen rekening gehouden met hoe (hulp-)software voor mensen met een functiebeperking hierop reageert. (Het gebruiken van valide code is overigens een prioriteit 2 ijkpunt van de W3C Richtlijnen voor de Toegankelijkheid van Web Content).

Op 61% van de websites werd geen relatieve lettergrootte gebruikt. Dit betekent dat gebruikers van deze website de tekst niet goed kunnen vergroten of verkleinen.

19% van de websites bood een alternatieve versie, zoals een tekstversie, aan. De reguliere versie van de website was niet toegankelijk gemaakt, en meestal was de alternatieve versie evenmin toegankelijk. Het aanbieden van een alternatieve versie is geen oplossing voor toegankelijkheidsproblemen. Het is in strijd met de Drempels Weg Richtlijnen en het principe van een inclusieve samenleving waarbij rekening gehouden wordt met iedereen zonder dat aparte diensten worden aangeboden.

De aangetroffen problemen op de overheidswebsites zijn goed oplosbaar. Wanneer al in een vroeg stadium rekening wordt gehouden met internettoegankelijkheid zijn de kosten doorgaans niet hoger dan 3 – 5% van het budget. Internettoegankelijkheid levert ook extra voordelen op. Zo kunnen meer bezoekers de site gebruiken en diensten of producten afnemen en is de site beter vindbaar voor zoekmachines.

In dit rapport worden ook aanbevelingen gedaan aan de verschillende actoren verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van overheidswebsites. Het gaat om de overheid in het algemeen, overheidsorganisaties met één of meer websites, webbouwers, opleidingsinstituten, bouwers van Content Management Systemen (CMS), Contentbeheerders en webredacteuren.

Met deze Accessibility Monitor hoopt de Stichting Bartiméus Accessibility inzicht te verkrijgen en te geven in de huidige stand van zaken met betrekking tot de toegankelijkheid van overheidsinformatie op internet. Dit onderzoek kan als een nulmeting gebruikt worden om de stand van zaken met betrekking tot internettoegankelijkheid van Nederlandse overheidswebsites zichtbaar te maken.

 
Tags:
Categorie:
Projecten
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn