Terug naar overzicht Innovatie en Ontwikkeling

Accessibility Monitor 2004 - 2011

In 2011 heeft Accessibility in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties onderzocht in welke mate de websites van alle 418 gemeenten en de website www.rijksoverheid.nl voldoen aan de webrichtlijnen. Deze Accessibility Monitor 2011 is het vijfde onderzoek dat de stichting sinds 2004 heeft uitgevoerd naar de toegankelijkheid en kwaliteit van websites van de Nederlandse overheid. In voorgaande jaren werd dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van diverse belangenorganisaties.

Rob van Vliet overhandigt namens Viziris rapport aan Vaste Kamercommissie van BZK in de hal van de Tweede KamerMinister Donner gaf Accessibility in 2010 opdracht om de mate van toegankelijkheid van alle gemeenten in Nederland te onderzoeken. Dit verzoek volgde op Kamervragen. De resultaten van dit onderzoek zal in februari 2012 in een Alegemeen Overleg in de Tweede Kamer besproken worden.

Conclusies Monitor 2011

De de belangrijkste conclusies in de Accessibility Monitor 2011 waren dat 98 procent van de gemeenten niet voldeden aan de Webrichtlijnen. Vier gemeenten voldeden wel. Inmiddels ligt dit aantal overigens iets hoger. De gemeenten die wél voldeden waren allen opgenomen in het register van het Waarmerk drempelvrij.nl. Binnen de Webrichtlijnen zijn de minimale eisen voor toegankelijkheid het belangrijkst. Deze eisen zorgen er voor dat de informatie voor iedereen, ongeacht een eventuele beperking, beschikbaar is. 92 Procent van de websites van gemeenten voldeed zelfs niet aan deze minimale eisen. Ook dit percentage is inmiddels iets verbeterd. Zie ook het actuele overzicht van de drempelvrij status van gemeenten.

Rob van Vliet overhandigt namens Viziris rapport aan voorzitter Leerdam van de Vaste Kamercommissie van BZK in de hal van de Tweede Kamer

Verbetering

Sinds 2005 is de inspanning van veel gemeenten om hun websites te verbeteren wel duidelijk zichtbaar. Het is positief dat op veel websites in toenemende mate van recente technieken gebruik wordt gemaakt. Dit verbetert de kwaliteit van veel websites.

Tegelijkertijd is het zorgelijk dat bij het plaatsen van nieuwe informatie onvoldoende aandacht wordt besteed aan toegankelijkheid. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het plaatsen van video's en het gebruik van duidelijke koppen.

SEO

Een belangrijk onderdeel van de Webrichtlijnen is de vindbaarheid van informatie via zoekmachines. Deze vindbaarheid is de afgelopen jaren verbeterd, maar het is opmerkelijk dat 11 procent van de gemeenten er niet in slaagt relevante (en tamelijke unieke) content via de zoekmachine Google te ontsluiten. Toegankelijkheid en zoekmachineoptimalisatie (Search Engine Optimization, SEO) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het Rijk en de VNG hadden afgesproken dat eind 2010 alle overheidswebsites moeten voldoen aan de Webrichtlijnen en toegankelijk zouden moeten zijn. Dit is niet gehaald. 

Alle resultaten van het onderzoek uit 2011 zijn terug te vinden op de speciale Accessibility Monitor website.

Eerdere jaren werd de monitor uitgevoerd in opdracht van Viziris, Bartimeus en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad. Op bijgaande foto's: Rob van Vliet die namens Viziris het rapport in 2010 aan voorzitter van de vaste Kamercommissie Leerdam overhandigde. Het rapport van 2011 zal in februari 2012 in de Tweede Kamer worden besproken.

Gerelateerd

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn