Terug naar overzicht Campagnes en initiatieven

Zorg voor digitale toegankelijkheid

Patiënten hebben recht op goede en begrijpelijke informatie. Ook digitaal. Daarom is het belangrijk dat websites, portalen en apps in en voor de zorg toegankelijk zijn voor iedereen. Dus óók voor mensen met een functiebeperking. Een groeiend aantal organisaties is hier al actief mee aan de slag gegaan maar er is nog veel te doen blijkt uit ons voorgaande onderzoek naar digitale toegankelijkheid in de zorg. In dit vervolg project brengen we de uitdagingen van instellingen in kaart en zoeken we naar passende oplossingen.

Doel

Uit onderzoek van Stichting Accessibility blijkt dat (zorg)organisaties en zorgverleners in het algemeen nog onvoldoende bekend zijn met het belang en de noodzaak van digitale toegankelijkheid terwijl de oplossingen soms heel eenvoudig zijn. Stichting Accessibility onderzocht de stand van zaken bij ziekenhuizen, huisartsen, tandartsen, instellingen en woonvoorzieningen voor mensen met een functiebeperking.

Uit het onderzoek blijkt dat geen enkele van de onderzochte websites of apps volledig toegankelijk was, bovendien bleek dat digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking voor het merendeel van de zorgverleners nog een onbekend begrip is.

Tijdens de e-healthweek, op 23 januari 2018, is het rapport Digitale Toegankelijkheid in de Zorg overhandigd aan de secretaris-generaal van het Ministerie van VWS, Erik Gerritsen. Hij schreef daarna: “Websites van ziekenhuizen, huisartsen en tandartsen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog een wereld te winnen is. Het ministerie gaat dit rapport goed bestuderen en wil vervolgens in gesprek met de zorgaanbieders hoe we de aanbevelingen uit dit onderzoek in de praktijk kunnen brengen”.

Aanpak

De aanpak bestaat uit twee routes die nauw met elkaar samenhangen. De eerste route richt zich op bewustwording en urgency creëren. Dit betreft een nauwe samenwerking met het Programmateam Implementatie VN-verdrag. Daarnaast worden, daar waar nodig en gevraagd is, presentaties gehouden over het onderwerp. De twee route focust zich op het inventariseren en opzet van een versnellingsprogramma.  Hiervoor worden meerdere gesprekken gehouden met stakeholders. Uit deze gesprekken moet blijken wat er nodig is.

Resultaat

Op dit moment hebben we al veel interviews mogen houden met verschillende belangengroepen. Daarnaast hebben we een artikel mogen schrijven voor het magazine van NvZ, deze vindt je hier: https://www.nvz-ziekenhuizen.nl/_library/39401/NVZ%20Magazine_2018_zomer.pdf. Voor de toekomst zijn al meerdere kennissessies gepland.

Contactpersoon

Voor meer informatie over dit project of wil je meedenken kun je contact op nemen met Eric Velleman: e.velleman@accessibility.nl en/of Sanne Eendebak: s.eendebak@accessibility.nl.

Samenwerkende fondsen

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Bartiméus Fonds.

Tags:
Categorie:
Projecten
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn