Terug naar overzicht Campagnes en initiatieven

Project Fondsenroute

Dit project is een vervolg op de pilot fondsenbenadering toegankelijkheid waarin Stichting Accessibility en het Bartiméus Fonds samen verantwoordelijkheid hebben genomen om fondsen te benaderen en te spreken over de ontoegankelijkheid van hun projectresultaten. Deze koers bleek niet de gewenste inpak te hebben en daarom is er een andere route in geslagen.  

Doel

Met dit project willen we bereiken dat er meer digitaal toegankelijke producten worden opgeleverd bij projecten die worden gesubsidieerd door fondsen. We willen middels een samenwerking met 5 fondsen in kaart brengen wat hiervoor nodig is en welke aanpassingen dat vereist in de organisatie. Uiteindelijk willen we deze ervaringen bundelen in een draaiboek dat gedeeld kan worden met andere fondsen zodat ook zij hiermee aan de slag kunnen gaan. 

Aanpak

Door in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van fondsen hopen wij fondsen bereid te vinden die hierover met ons mee willen denken. Een van de fondsen die bereid is om hierover mee te denken is NSGK. Daarnaast hebben we ons verhaal mogen presenteren bij de Samenwerkende Ouderenfondsen overleg. Ook hier ontvingen wij al veel waardevolle feedback. Het plan is om met de meewerkende fondsen samen in beeld te brengen hoe zij hun steentje bij kunnen dragen aan een meer digitaal toegankelijkere wereld. Dit willen we doen middels een workshop waarbij medewerkers en directie meedenken over dit onderwerp. Hiermee hopen wij in beeld te kunnen brengen waar er ondersteuning nodig is en welke ondersteuning dit betreft. Uiteindelijk willen we dit samenvatten in een draaiboek en deze aanbieden aan meerdere fondsen, bijvoorbeeld tijdens een overleg van de FIN. 

Resultaat

Het resultaat zijn minimaal vijf fondsen die een proces hebben ingericht waarbij digitale toegankelijkheid als onderwerp is opgenomen in projecten die zij subsidiëren. Daarnaast is een resultaat het draaiboek die we aan zo veel mogelijk fondsen willen aanbieden, wat hopelijk resulteert in nog meer deelnemende fondsen en daardoor nog meer toegankelijke projectresultaten. De deelnemende fondsen en het draaiboek zullen op deze pagina worden gecommuniceerd. 

Contactpersoon

Voor meer informatie over dit project of wil je meedenken kun je contact op nemen met Sanne Eendebak: s.eendebak@accessibility.nl.

Samenwerkende fondsen

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Bartiméus Fonds.

Tags:
Categorie:
Projecten
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn