Terug naar overzicht Ontwikkeling van diverse richtlijnen en regelgeving

Webrichtlijnen versie 2

Op 23 juli 2011 werd het normdocument Webrichtlijnen 2 geaccepteerd door het College Standaardisatie en toegevoegd aan de officiele pas toe of leg uit lijst van de Nederlandse overheid. Officiële Waarmerk drempelvrij.nl-toetsingen op deze nieuwe norm zijn naar verwachting eind 2012 mogelijk. Op dit moment worden bij het Waarmerk drempelvrij de kaders en toetsingsdocumentatie ontwikkeld. Binnen de Webrichtlijnen 2 zijn veel meer mogelijkheden voor ontwikkelaars en vormgevers gekomen.

Deelname aan werkgroep Webrichtlijnen 2

Eric Velleman van Accessibility werkte als lid van de werkgroep mee aan de totstandkoming van Webrichtlijnen 2. De nieuwe norm werd uitgewerkt in opdracht van het Ministerie van BZK en het Waarmerk drempelvrij.nl. Conform het Rijksbesluit en de Motie Madsen Fierens was het tijd voor een update omdat er op 11 december 2008 een nieuwe versie was uitgekomen van de internationale norm voor toegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, engelstalig).

Er waren voor het project een aantal acceptatie criteria voor Webrichtlijnen opgesteld die door de werkgroep zijn verwerkt: 

 • Het nieuwe document moet geschikt zijn voor meerdere gebruikersgroepen waaronder bestuurders, opdrachtgevers, projectleiders en redacteuren
 • WCAG moet integraal worden overgenomen in de nieuwe norm
 • De norm moet toepasbaar zijn voor de BV Nederland
 • Toetsing door belanghebbenden

Een van de doelen van de werkgroep was ook acceptatie van de nieuwe norm door het College voor Standaardisatie. Daarvoor waren een aantal referentie implementaties nodig. Voor die implementaties is deels verwezen naar de implementaties voor WCAG. Die norm maakte tenslotte een belangrijk onderdeel uit van de nieuwe norm. Er is aan een aantal documenten gewerkt:

 • Normdocument Webrichtlijnen 2 
 • Evaluatie Methodologie (verder uit te werken door de normcomissie)
 • Technieken voor de Universele Richtlijnen uit het normdocument (verder uit te werken door de normcommissie)

Op 23 juli 2011 werd het normdocument Webrichtlijnen 2 geaccepteerd door het College Standaardisatie en toegevoegd aan de officiele pas toe of leg uit lijst van de Nederlandse overheid. Op de website van het College wordt de norm alsvolgt beschreven: "Webrichtlijnen bevatten richtlijnen en principes voor het toegankelijk maken van webcontent die onder uiteenlopende situaties te gebruiken moet zijn, uitwisselbaar en duurzaam is. Het volgen van deze richtlijnen en principes maakt content optimaal bruikbaar en toegankelijk voor mensen en systemen, waaronder gebruikers van uiteenlopende webapparaten, besturingssystemen en hulptechnologieën. De Webrichtlijnen versie 2 biedt een technologieonafhankelijke standaard die toepassing van verschillende technologieën toestaat en die is voorbereid op toekomstige technologieën".

Bij de opname heeft het College Standaardisatie het ministerie van Binnenlandse Zaken opgeroepen om een viertal aanvullende acties ter verdere bevordering van de adoptie van Webrichtlijnen versie 2 uit te voeren, namelijk:

 1. Bieden van voldoende implementatieondersteuning
 2. Uitwerken van adoptiestrategie
 3. Aanpassen en heroverwegen van regelgeving
 4. Webrichtlijnen internationaal inbrengen

Accessibility werkt samen met Europese partners en aan het inbrengen van de in Nederland ontwikkelde normdocumenten en kennis. Dat doen we via de officiele EU netwerken zoals eAccessplus en eGovMoNet maar ook via W3C groepen en ons werk in andere Europese overlegorganen en werkgroepen.

In opdracht van ECP-EPN hebben wij samen met Universiteit Twente in 2010 en 2011 Webrichtlijnen 2.0 onderzoeken uitgevoerd voor een onderzoek naar het rendement van het toepassen van Webrichtlijnen op websites van bedrijven. Aan dat onderzoek werkten o.a. mee KWF, Microsoft, Man and Shaving en Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ten aanzien van de interpretatie van de nieuwe norm is overleg geweest en werken wij samen met internationale partners en W3C leden.

Meer informatie is te vinden op de website van de Webrichtlijnen:
http://versie2.webrichtlijnen.nl/
De officieel vastgestelde versie van het document is http://versie2.webrichtlijnen.nl/norm/20110701/

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Projecten
 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn