Datamodel Toegankelijkheid Overheid

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzochten Utwente en HAN welke eisen de VN en Europa stellen aan rapportage over toegankelijkheid van websites en apps. En welke open data zou de Nederlandse overheid moeten verzamelen om daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. Vanuit de Utwente werkte Eric Velleman aan het onderzoek mee. De resultaten leveren interessante inzichten op over de reeds beschikbare en de nog te verzamelen open data over toegankelijkheid. Er is gekeken naar zowel monitoring en rapportage van richtlijnen als van beleid.

Onderzoek

Aanleiding voor dit onderzoek zijn VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap en de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. Deze bevatten voorschriften op het gebied van monitoring en rapportage. In het onderzoek is gekeken welke data de Nederlandse overheid nodig heeft om aan de voorschriften te voldoen. Daarvoor hebben de onderzoekers de reeds beschikbare open data over de toegankelijkheid van Nederlandse overheidswebsites in kaart gebracht. Zij onderzochten ook of op basis van de beschikbare open data een landelijke monitor voor de toegankelijkheid van overheidswebsites kan worden gerealiseerd.  

Cover onderzoek Datamodel open data webtoegankelijkheid

Afbeelding: Cover van het onderzoek

Onderzoeksvragen

Het onderzoek heeft zich gericht op twee vragen:

  • Onderzoeksvraag 1: Welke (in principe open) data zijn beschikbaar over de toegankelijkheid van overheidswebsites, wat is de kwaliteit van die data en hoeverre zijn ze geschikt (te maken) voor monitoring en rapportage op nationaal niveau?
     
  • Onderzoeksvraag 2: Welke factoren hangen mogelijk samen met de toegankelijkheid van websites? Zijn er (in principe open) data over deze factoren die geschikt (te maken) zijn voor monitoring en rapportage op nationaal niveau?

De inventarisatie van factoren is in het onderzoek meegenomen als "monitoring en rapportage van beleid" omdat die in de toekomst misschien gebruikt kunnen worden als basis voor onderzoek naar genomen maatregelen en de effecten daarvan. Bijvoorbeeld om te onderzoeken of beleidssturing zich moet richten op interventies in gebruikte techniek of op de inrichting van het proces van kwaliteitsborging.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek 'Datamodel, open data webtoegankelijkheid' blijkt dat er nog kansen liggen voor de verzameling van open data. Van veel overheidswebsites kan op dit moment nog niet duidelijk worden vastgesteld of deze voldoen aan de standaard. Ook is het effect van de beleidsmaatregelen (nog) niet goed te bepalen. 

Advies

Het advies van de onderzoekers is om de de informatie over toegankelijkheid bij elkaar te brengen en dit openbaar beschikbaar te stellen. Monitoring en rapportage worden dan een stuk eenvoudiger en er hoeft geen extra werk plaats te vinden. 

Er zijn genoeg mogelijkheden om dit in de toekomst te realiseren. De toegankelijkheidsverklaring die overheidsorganisaties nu al moeten publiceren op hun website speelt hierbij een cruciale rol. De komende periode wordt het belang van een goede toegankelijkheidsverklaring binnen de overheid opnieuw onder de aandacht gebracht. 

Onderzoeksrapport downloaden

Download het rapport van de website van digitoegankelijk (Laatst geraadpleegd: 1 juli 2016).

Er is ook een begeleidende brief van de Minister van Binnenlandse Zaken beschikbaar (Laatst geraadpleegd: 1 juli 2016).

Nieuwbericht over het onderzoek op de website digitoegankelijk (Laatst geraadpleegd: 1 juli 2016)

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn