Terug naar overzicht Europese projecten

EU Mandate 376

Deelname aan EU Mandate 376 (fase 1)

screenshot van CEN websiteAccessibility.nl heeft als expert deelgenomen aan het Project Team (PT) dat in opdracht van CEN werkt aan het voorbereiden van Europese regels voor electronische aanbesteding en toetsing op het gebied van toegankelijkheid. Eric Velleman werkte daarvoor samen met vier andere Europese experts.

De opdracht kwam van de Europese Commissie die van Standaardisatie Organisaties wil weten wat er nodig is voor een Europese norm ten aanzien van electronische aanbesteden en toetsing. De werkgroep heeft gewerkt aan een voorstel. Mandate 376, standardisation in support of European Accessibility requirements for public procurement of products and services in the ICT domain, is vooral een gevolg van de slechte resultaten die tot op dat moment waren bereikt ten aanzien van toegankelijkheid van ICT. Internationale onderzoeken laten zien dat er vrijwel geen vooruitgang meetbaar was. De Commissie wil daarom instrumenten laten ontwikkelen om meer druk te kunnen zetten op zowel overheden als bedrijfsleven. Daarnaast willen zij ter versterking van de concurrentie positie van Europa meer harmonisatie van regels en methoden.

Wij hebben daarom een analyse uitgevoerd naar toetsingsregelingen voor toegankelijkheid van producten en diensten. In die analyse is gekeken naar bestaande regelingen binnen en buiten Europa. Daarbij zijn alle mogelijke schema's onderzocht waaronder Sdoc (supplier self-declaration of conformity), certificering of accreditatie van toeleveranciers en certificering of inspectie door een derde partij.

Er is ook gekeken naar de mogelijkheid om standaarden op te stellen waarmee technische- en capaciteitseisen op het gebied van toegankelijkheid kunnen worden gesteld aan toeleveranciers. Deze kunnen gebruikt worden tijdens de aanbesteding of later in een traject bij het vaststellen van de conformiteit met richtlijnen.

Het Project Team werkte voor de CEN/BT WG 185 werkgroep samen met CLC/BT WG 101-5 en ETSI/TC HF. Er zijn een aantal momenten geweest dat ook aan het publiek om input is gevraagd. Enkele organisaties hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Fase 2 van het Mandaat is in 2011 begonnen en zal enkele jaren doorlopen. 

Hieronder is een toelichting van het Mandaat 376 te vinden (Engelse tekst)

Background

(Source Mandate 376) Several Member States have already developed, or are in the process of developing legislation or other instruments to improve the accessibility of ICT for all citizens. This is known as eAccessibility. eAccessibility means overcoming the barriers and difficulties that people experience when trying to access goods and services based on ICTs. Europe is also promoting a "Design for All" approach to products and services so that these become readily usable by as many people as possible.
For many people with disabilities, a combination of both assistive technology and good design is needed to achieve an adequate solution. It is thus essential that mainstream products (designed for all) will interface seamlessly with assistive devices for those with specific needs. This requires the development of a variety of accessibility requirements, including those to be used for public procurement.

Screenshot Verva website waar publiek commentaar staat Stakeholders strongly agree on the importance to call for interoperability and harmonization of the actions taken around the world. Except for Web accessibility which is well developed in Europe, and for which there is a broad consensus about the joint efforts taken and the accomplishments of the W3C/WAI, in other areas of ICT consensus about requirements for accessibility needs to be built.

Europe now has a unique opportunity to promote harmonization and interoperability in the field of accessibility. ICT products should be designed in an accessible manner so that people with disabilities and elderly persons can use and profit from them in the same way as everyone else. In doing so harmonisation of these requirements will not only facilitate the work of industry, it will also enlarge markets, and provide potential buyers with better products and services. The inclusion of accessibility requirements in public procurement will constitute an incentive for manufacturers to develop and to offer accessible devices, applications and services, which in turn will benefit people with disabilities and older people but also will be to the benefit of other users.

Against this background the main objectives of this mandate are:

  • to harmonise and facilitate the public procurement of accessible ICT products and services by identifying a set of functional European accessibility requirements for public procurement of products and services in the ICT domain, and
  • to provide a mechanism through which the public procurers have access to an electronic toolkit, enabling them to make use of these harmonised requirements in procurement process.

The mandate request the standards organizations work to harmonise in Europe those accessibility requirements that may be applied, regardless of the value of the purchase to public procurement of ICT products and services and there by to achieve interoperability.

Meer lezen

Tags:
Categorie:
Projecten
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn