Terug naar overzicht Europese projecten

EIII Europa

In het kader van EIII ontwikkelen we samen met een tiental Europese organisaties en overheden een compleet instrumentarium om overheden te ondersteunen bij het toepassen, toetsen en monitoren van toegankelijkheid. De Europese Commissie wil met dit project de evaluatie en monitoring van e-toegankelijkheid in Europa harmoniseren. Accessibility speelt daarin als expertise centrum een coördinerende rol.

EIII instrumentarium

European Commission Information Society and Media en EU vlagIn het kader van EIII ontwikkelen we samen met een tiental Europese organisaties en overheden een compleet instrumentarium om overheden te ondersteunen bij het toepassen, toetsen en monitoren van toegankelijkheid. De Europese Commissie wil met dit project de evaluatie en monitoring van e-toegankelijkheid in Europa harmoniseren. Accessibility speelt daarin als expertise centrum een coördinerende rol.

We richten ons op het monitoren van design-for-all en usability van het Web en van audio visuele middelen. De uitkomsten zijn ondersteunend en vooral bruikbaar voor beleidsmakers op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.

Dit project is onderdeel van het Zevende Kader Programma van de EU. Het project vormt een brug naar Horizon2020 en de roadmap voor toegankelijkheid van de Europese Commissie waarvoor we eerder input leverden via het eAccessplus project.

Crowdsourcen van data

Behalve het aanbieden van een online instrumentarium gaan we binnen EIII ook oude en nieuwe data integreren met het crowdsourcen van informatie. Dat doen we vooral voor grootschalige monitoring en dataverzameling. Samen met gebruikers ontwikkelen we zo data en een bijpassende methodologie en bouwen we een interface waarmee gebruikers zelf een website kunnen testen. Natuurlijk houden we rekening met de toegankelijkheid van het systeem zodat vooral mensen met een beperking zelf kunnen meehelpen. Zij weten tenslotte het beste wat wel en niet werkt.

Aansluiting op Toepassingskader Nederlandse overheid

In het project werken we samen met het Ministerie van BZK en KING. We leveren daarom ook praktische oplossingen aan beleidsmakers in Nederland. Zo zal het project een kant en klaar model gaan aanbieden voor het rapporteren van pas-toe-of-leg-uit op het gebied van toegankelijkheid en zal het instrumentarium beleidsmakers op maat data kunnen aanleveren.

Het platform levert overheden maar ook bedrijven en andere organisaties daarmee kwantitatieve indicatoren voor elektronische toegankelijkheid van websites en audio visuele media. We richten ons niet expliciet niet alleen op het web maar ook op audio visuele media en digitale televisie (inclusief electronische programmagids etc.). We richten ons breed op alle lidstaten van de EU. Door de combinatie met crowdsourcing van data bouwen we samen aan digitale toegankelijkheid.

Partners in het project komen uit Noorwegen, Zweden, Duitsland, Italië, Engeland, IJsland, Denemarken en Egypte. Uit Nederland zijn naast Accessibility het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) betrokken.

Meedoen

We bouwen samen aan een community. Organisaties die mee willen doen zijn welkom. We zoeken specifiek naar:

  • Gebruikers en testers: Verbeter websites door ons te helpen bij het evalueren of help ons bij het opzetten van een crowd-source oplossing
  • Beleidsmakers: Wat is er nodig om betere beslissingen te nemen en het doel efficiënter te bereiken.
  • Evaluatie tool ontwikkelaars: Vergelijk de resultaten van diverse tools. Wat is er nog nodig
  • Website eigenaren: Waar zitten de problemen en hoe zijn die gemakkelijk op te lossen
  • Interface ontwikkelaars: Help ons bij het maken van mashups en het combineren en visualiseren van data met andere bronnen

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project of als u mee wilt helpen kunt u contact opnemen met onze stichting (Eric Velleman). Het instrumentarium zal zodra het beschikbaar is staan op de website van het EIII project: http://eiii.eu

The European Internet Inclusion Initiative (EIII)
European Commission Project, 7th Framework Programme, IST 609667
DG Connect

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn