Terug naar overzicht Campagnes en initiatieven

Verslag NCDT 2016

Het Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid, een initiatief van The Internet Academy en Accessibility, vond plaats op 31 mei 2016. De dag stond in het teken van 'Digital Excellence'. Diverse sprekers en experts op het gebied van toegankelijkheid van mensenrechten, implementatie van toegankelijkheid en het optimaliseren van de ervaring van de klant gaven presentaties en er was volop gelegenheid tot netwerken en ervaringen uitwisselen. 

Opening congres digitale toegankelijkheid, zaal met aanwezigenMarco Derksen trapt het vierde Nationaal Congres Digitale Toegankelijkheid af met een welkom aan iedereen. Het thema dit jaar is Digital Excellence. En dat gaat volgens Derksen verder dan digitale toegankelijkheid. Het gaat over focus op de behoefte van de klant, de organisatie achter de site en… meten, meten, meten! Daar gaan we vandaag nog veel meer over horen. Eigenlijk moeten we volgens Derksen toe naar het Apple-motto: ‘inclusion by design’.

Digitale toegankelijkheid als mensenrecht

Dick Houtzager

Sinds 12 april 2016 geldt het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap ook in Nederland. Daarmee verschuift toegankelijkheid van een individueel recht naar een verplichting voor de samenleving. Dit najaar treedt regelgeving in werking die (ook digitale) toegankelijkheid moet garanderen. Die verplichting tot toegankelijkheid geldt voor zowel de overheid zelf als voor bedrijfsleven. Werk aan de winkel, want alle digitale diensten – van internetbankieren tot de digitale menukaart van een restaurant en van apps tot ticketmachines in een museum – moeten toegankelijk worden. De aanpassingen die daarvoor nodig zijn, mogen geen buitenproportionele investering vergen. Maar wie vanwege zijn beperking geen gebruik kan maken van een website of app, kan daarover klagen bij het College voor de Rechten van de Mens of bij de rechter. Op vragen uit de zaal reageert Houtzager dat Nederland beslist geen koploper is inzake het VN-verdrag en Houtzager noemt het een gemis dat er geen tijdspad is gekoppeld aan de verplichting. Maar verandering is onmiskenbaar in gang gezet.

 Embedding web accessibility in your organization

Jonathan Hassell

Spreker Jonathan HassellDigitale toegankelijkheid zit wereldwijd in de lift; grote bedrijven zijn er serieus mee aan de slag en de vraag naar expertise groeit. Dat is goed nieuws! Toegankelijkheid is echter niet een zaak van één expert, maar van een hele organisatie. Weg van de checklists en werken binnen de marges van de wet, op naar ‘inclusive design’, toegankelijkheid verankerd in het DNA van de hele organisatie.

Maar hoe doe je dat? Met de vier E’s: Expand, Embed, Enable, Effects! Expand: zoek de ‘accessibility motivation sweet spot’. Wat is de core business van de organisatie, hoe sluit toegankelijkheid daar op aan en wie of welke afdeling heb je daarbij nodig? Embed: zorg dat verantwoordelijkheid, competentie & vertrouwen en beleid worden vastgelegd. Van top naar bottom, in de hele organisatie. Train mensen binnen hun rol en zorg ervoor dat je voor je de basiskennis in huis hebt en niet afhankelijk bent van externen. Enable: zorg ervoor dat iedereen weet wat ‘ie moet doen. En op het juiste moment; niets zo vervelend en kostbaar als je app of website achteraf toegankelijk moeten maken! Nog een tip: neem toegankelijkheid mee in je tests en scrumsessie. Effects: test, vergelijk en verbeter. Laat zien wat toegankelijkheid voor je organisatie doet. Be good and tell it! Alleen zo krijg je mensen mee en veranker je toegankelijkheid in het DNA je organisatie.

 Digital excellence: it's all about the customer experience

Gerry McGovern

Spreker Gerry McGovernConsumenten vertouwen tegenwoordig niet meer blind op merken of organisaties, maar op gebruikersnut: heb je (of jouw vrienden) goeie ervaringen met dit product, dan kom je wellicht nog eens terug bij dit merk. Dat is voor websites niet anders; wie  ooit een niet-functionerend invulformulier heeft weggeklikt, komt niet meer terug naar die website. De consument is geëmancipeerd en laat zich niet in de luren leggen. Daarmee kunnen alle dure marketingcampagnes direct naar de prullenbak! Dat geld kun je beter steken in je klant werkelijk leren kennen. Meten wat de bezoeker van je website zoekt en doet. Dus niet je content doorlichten, maar het gebruik van je website meten. Dan kom je er al snel achter dat 90 procent van de gemiddelde website rotzooi is – die bovendien de overige 10 procent kwaliteit overvleugelt! Bezoekers komen met een reden naar je site: ze zoeken iets en willen dat zo snel mogelijk vinden. Maak dat het uitgangspunt van je site. Empathie voor je klant – je klant echt willen leren kennen – dat is de sleutel tot digitale excellentie.

 ING: accessibility als standaard in alle werkprocessen

Jake Abma en Ron Beenen

Ron Beenen op een podium voor presentatie: Accessibility is not a technical challenge anymore but a management and organizational challengeRon Beenen opent met de opmerking dat digitale toegankelijkheid tegenwoordig niet zozeer een technisch issue als wel een organisatorisch uitdaging is. Toegankelijkheid verankeren in je organisatie is een kwestie van lange adem, stap-voor-stap haalbare doelen stellen en de successen onderweg vieren. Het is ook een kwestie van budgetten aanspreken, medewerkers aanhaken en vooral ook sleutelfiguren in het management meekrijgen. Dat zo’n beweging al kan starten met één enthousiaste aanjager, bewijst het verhaal van Jake Abma van ING.

Jake Abma stelt dat toegankelijkheid eigenlijk een ontwerpfilosofie is. Maar die veranker je niet zomaar even in de organisatie. Abma vertelt aan de hand van zijn ervaringen bij ING hoe je dat slim doet. Start een werkgroep om tot een plan van aanpak te komen. Zorg ervoor dat alle disciplines daarin vertegenwoordigd zijn en dat je sleutelfiguren uit management mee krijgt. Begin klein en werk stapsgewijs; bij ING begon Abma letterlijk met een paar uur per week beschikbare tijd en is het toegankelijkheidsteam inmiddels uitgebouwd tot 9 man.

 

Ontwerp vervolgens je eigen raamwerk en maak daarbij gebruik van bestaande kennis uit binnen- en buitenland. Start met monitoren en testen, training en bewustzijn creëren in je team. Hoe zorg je er vervolgens voor dat toegankelijkheid ook in de rest van de organisatie landt? Stel op basis van de toegankelijkheidsstandaarden je eigen guidelines op, afgestemd op kennis, doel en functie van de mensen die ermee moeten werken. En zorg ervoor dat zij tools en checklists tot hun beschikking hebben. Als dat loopt, kun je gaan denken aan opschalen naar de juridische, risk management en beleidsafdelingen. Maar de belangrijkste – en succesvolste – manier om toegankelijkheid werkelijk in de haarvaten van de organisatie te krijgen, is: toegankelijkheidshelden benoemen. Zorg ervoor dat je in iedere relevante discipline of afdeling minimaal 1 held hebt, dan maak je op termijn alle audits en monitoring overbodig!

 Parallelsessies

Wie zich wat dieper en praktischer in toegankelijkheidsonderwerpen wilde verdiepen, kon terecht bij deInformatiefolders congres kleinschalige workshops. Met volop ruimte voor vragen en ervaringen uitwisselen.

Zo ging Gerry McGovern uitgebreid in op toptaken: hoe identificeer je die en hoe vertaal je dat naar een effectieve site. Stap voor stap en aan de hand van even verbazingwekkende als hilarische voorbeelden maakte hij zijn beproefde surveymethode inzichtelijk. De boodschap: vertrouw niet op je onderbuikgevoel – of op je webdesigner – maar test en meet!

Frank Schaap en Marger Verschuur namen de congresgangers mee in de wereld van Google Analytics en Piwik. Wat kun je allemaal meten, en vooral: wat doe je met de resultaten? Verschuur liet zien hoe meten aan de wieg stond van de nieuwe website van de gemeente Veenendaal. Vergeet niet: meten en verbeteren is een continu proces.

Irene Melisse deelde haar ervaringen als Scrum Master bij het ontwikkelen van toegankelijke websites. Snel kunnen bijsturen, efficiënt werken in kleine, multidisciplinaire teams zorgen ervoor dat een omvangrijke proces als een nieuwe website bouwen binnen planning en budget verlopen.

Voor goede webteksten die leesbaar zijn en inhoudelijk hout snijden heb je een inhoudsdeskundige en een tekstschrijver nodig. Pair writing is een manier om die twee disciplines direct bij elkaar te brengen. Wiep Hamstra legde uit hoe dat werkt.

Remote testing en gebruikersobservatie zijn beproefde methoden om je website te testen. Bianca van der Horst legde, als slechthorende internetter, uit hoe belangrijk testing is voor mensen met een functiebeperking. Auke Molendijk gaf tips en tools mee voor succesvol remote testing.

Jonathan Hassell gaf praktische tips mee om toegankelijkheid in je organisatie op de kaart te zetten. Het commitment van het hoger management is bijvoorbeeld onmisbaar. En alle tijd die je investeert in het SMART maken van de ROI van toegankelijkheid, zal zich dubbel en dwars uitbetalen. Schuw daarbij de cijfers niet. Maak het zo concreet als: wanneer formulier X niet toegankelijk is, mis je Y bezoekers/omzet.

Social media is een uitgelezen manier om digitale dienstverlening weer een menselijk gezicht te geven. Niel Smith en Arne Keuning lieten aan de hand van praktijkvoorbeelden van de SVB zien hoe je met uitgekiende webcare weer het persoonlijke contact aangaat.

Aansluitend op de presentatie van Dick Houtzager ging Accessibility's Eric Velleman in op de consequenties van de ratificatie van het VN-verdrag voor de Nederlandse internetpraktijk. Naar verwachting zal het bij de rechtbank niet storm gaan lopen, maar imagoschade zou wel eens een belangrijke driver worden voor toegankelijkheid.

Congres 22 november 2016

Wil je meer informatie over ontwikkelingen op het gebied van digitale toegankelijkheid? Houd dan 22 november 2016 vast vrij in de agenda. Accessibility organiseert dan ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan een congres dat in het teken staat van de nieuwe regelgeving rond ICT-toegankelijkheid die voort gaat vloeien uit de ratificatie van het VN-verdrag. 

Tags:
Categorie:
Projecten
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn