Terug naar overzicht Jubileumboek Toegankelijkheid op koers

Toen, nu en straks in één standaard

Accessibility zit bovenop de ontwikkelingen van nieuwe standaarden. We traden op als adviseur bij de ontwikkeling van WCAG 2.0 en verzorgden de officiële Nederlandse vertaling ervan.

Het World Wide Web begon rond 1991 met een aantal technische afspraken om informatie-uitwisseling tussen wetenschappers te vergemakkelijken. Het platform groeide in sneltreinvaart uit tot een wereldomvattend digitaal netwerk voor iedereen. Iedereen in theorie, want in de praktijk bleek de wildgroei aan applicaties een hindernis voor mensen met een functiebeperking.

Daarom lanceerde het World Wide Web Consortium (W3C) in 1999 de eerste Web Content Accessibility Guidelines (WCAG); een verzameling richtlijnen om het Web toegankelijk te maken. Wereldwijd geldt WCAG sindsdien als standaard voor toegankelijke en technisch goed gebouwde websites. In Nederland is WCAG integraal opgenomen in het Waarmerk drempelvrij.nl en in de Webrichtlijnen, de standaard waaraan alle overheidswebsites moeten voldoen volgens het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid.

Sinds 1999 is de ontwikkeling van internet(toepassingen) razendsnel gegaan; JavaScript, Flash, Silverlight en video zijn tegenwoordig gemeengoed bij de bouw van websites. Achter de schermen werd daarom hard gewerkt aan een nieuwe versie van WCAG, waarin deze nieuwe technieken én mogelijk toekomstige technieken een plek kregen. Eind 2008 werd WCAG 2.0 gelanceerd: een leidraad waarmee zowel webontwikkelaars als webmanagers een handvat hebben om hun website, webapplicaties en content niet alleen nu, maar ook in de toekomst beter en toegankelijker te maken.

Accessibility zit als internationaal expertisecentrum bovenop de ontwikkelingen: we traden op als adviseur bij de ontwikkeling van WCAG 2.0 en verzorgden de officiële Nederlandse vertaling ervan. En waarom u dit moet weten? Omdat WCAG dé standaard is, waarmee uw organisatie vroeg of laat te maken gaat krijgen!

Vorig artikel: Drempelvrije kennis over ICT-toegankelijkheid

Volgend artikel: Oren in het vizier

Gerelateerd

Tags:
Categorie:
Projecten
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn