Terug naar overzicht Jubileumboek Toegankelijkheid op koers

Duidelijke taal

Omdat Accessibility toegankelijkheid voor iedereen voorop stelt, hebben we de Leesniveau Tool ontwikkeld. De gratis online tool geeft aan welk leesniveau de lezer moet hebben om de tekst te kunnen begrijpen.

woordenboek met brilStel, uw website is helemaal gebouwd volgens de toegankelijkheidsnormen, met een heldere structuur, tekstuele alternatieven voor afbeeldingen en contrastrijke kleuren. Dan bent u bijna drempelvrij. Bijna, want hoe toegankelijk zijn de teksten op uw site? Zijn ze begrijpelijk, ook voor de 1,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen en schrijven?
Omdat Accessibility toegankelijkheid voor iedereen voorop stelt, hebben we de Leesniveau Tool ontwikkeld. Het Nationaal fonds voor mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte en het Revalidatiefonds steunden ons daarbij financieel. De gratis online tool geeft aan welk leesniveau de lezer moet hebben om de tekst te kunnen begrijpen.
De tool scant korte teksten op het gebruik van jargon, woordkeuze en op de lengte van zinnen. Zo ontstaat een score die weliswaar niet de garantie biedt over het precieze niveau van leesbaarheid van de tekst, maar wel een goede indicatie geeft over de moeilijkheidsgraad.
Veel organisaties maken al gebruik van de Leesniveau Tool – het is één van de populairste onderdelen van de Accessibility website. Ieteke Bos, adviseur bij CINOP, voert in het kader van het Aanvalsplan Laaggeletterdheid (Ministerie OCW) adviesgesprekken met overheden en bedrijven. Steevast neemt ze de tool mee. ‘Het is een handig hulpmiddel, maar ook een uitstekend bewustwordingsinstrument’, vertelt Bos. ‘Mensen schrijven vaak veel moeilijkere teksten dan ze denken. Je kunt nu eenvoudig laten zien hoe het is gesteld met hun taalgebruik. Vaak is dat aanleiding om verder te praten en te brainstormen over taalniveaus en teksten.’
Want duidelijke taal, daar heeft iedereen wat aan!

Vorig artikel: Het groene mannetje

Volgend artikel: Werken aan de standaarden van morgen

Tags:
Categorie:
Projecten
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn