Terug naar overzicht Jubileumboek Toegankelijkheid op koers

Colofon Jubileumboek

Het jubileumboek is een uitgave van Stichting Accessibility ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan.

Teksten: Maja Nijessen

Fotoverantwoording: Alle foto's Ron Beenen, behalve: Peter Damen (foto Aline Saers), Eric van Nieuwland (foto Alexander van Sloten), de Nederlandse Spoorwegen (foto NS) en Rob Voss (foto Demor).

Redactie: Tim van Schie, Ron Beenen, Eric Velleman, Henk van de Beld, Boukje Gort.

Eindredactie: bee in tune, Amersfoort

Vormgeving: Groeneboer Communicatie, Gorinchem

Bestuur van Accessibility: Aline Saers, Bernard de Vries Robles, Frank Roos, Harry van Hoof en Michiel Leenaars.

Comité van Aanbeveling: Wim Deetman, Jan Terlouw, Clémence Ross, Jan Willem Dreteler en Wijnand Jongen.

Dit jubileumboek is tot stand gekomen dankzij financiële steun van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt.

De projecten die in het boek worden genoemd, hebben wij enkel kunnen realiseren dankzij de steun van diverse fondsen. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.

De volgende projecten zijn financieel mogelijk gemaakt door Vereniging Bartiméus Sonneheerdt: Scoop, verschillende videoprojecten, Shakem en Blickit, de Geluidenbank en de Snoezelstoel, Monitor Hoger Onderwijs, Zoomworld en Demor.

Met de steun van particulieren, bedrijven, scholen en kerken maakt Vereniging Bartiméus Sonneheerdt innovatieve projecten mogelijk voor mensen die blind of slechtziend zijn. www.steunbartimeus.nl

De volgende projecten zijn financieel mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds: Leesniveau toetstool, verschillende videoprojecten en andere projecten.

Het Revalidatiefonds zet zich al meer dan 50 jaar in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte te verbeteren. www.revalidatiefonds.nl

Het project Game Accessibility Forum is financieel mogelijk gemaakt door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

NSGK steunt projecten die de ontwikkeling van kinderen met een handicap stimuleren, zodat zij kunnen opgroeien tot zo zelfstandig mogelijke volwassenen. www.nsgk.nl

Het project Gebruikersonderzoek.nl is financieel mogelijk gemaakt door het Oogfonds.

Het Oogfonds ondersteunt al ruim 60 jaar de volwaardige deelname van slechtzienden en blinden in de maatschappij. www.oogfonds.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Accessibility worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.

Bij het samenstellen van deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Stichting Accessibility kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onjuist verstrekte informatie via deze uitgave.

November 2011 © Stichting Accessibility

Vorig artikel: Oren in het vizier

Tags:
Categorie:
Projecten
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn