Overzicht van artikelen met tag 'wetgeving'

Hier vindt u een overzicht van alle artikelen met de tag 'wetgeving'.

Wet- en regelgeving

Een volledig toegankelijk internet blijft voorlopig een utopie. Wel lijken steeds meer landen zich te realiseren dat een vrijblijvende aanpak niet werkt. Australië, de Verenigde Staten, Canada hebben webtoegankelijkheid al in wetgeving verankerd. Ook vanuit Europa ontstaat steeds meer druk om aan toegankelijkheidseisen te voldoen. In Nederland is op 1 december 2003 al de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in werking getreden. Deze wet maakt het wellicht mogelijk om rechtens op te treden tegen bepaalde ontoegankelijke websites.

Categorie:
Over toegankelijkheid
Cover onderzoek Datamodel open data webtoegankelijkheid

Datamodel Toegankelijkheid Overheid

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzochten Utwente en HAN welke eisen de VN en Europa stellen aan rapportage over toegankelijkheid van websites en apps. En welke open data zou de Nederlandse overheid moeten verzamelen om daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. Vanuit de Utwente werkte Eric Velleman aan het onderzoek mee. De resultaten leveren interessante inzichten op over de reeds beschikbare en de nog te verzamelen open data over toegankelijkheid. Er is gekeken naar zowel monitoring en rapportage van richtlijnen als van beleid.

Categorie:
Projecten
Dhr van Borchove (Voorzitter Vaste Kamercommissie Onderwijs) neemt rapport in ontvangst van dhr Witteveen (Stichting Bartimeus)

Toegankelijkheid HBO/WO 2006 en 2010

Accessibility heeft in 2006 en 2010 onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van websites en online studie-informatie systemen van het hoger- en wetenschappelijk onderwijs. De websites van 59 onderwijsinstellingen en 45 studie-informatiesystemen die zij gebruiken, zijn getoetst op toegankelijkheid. De resultaten vielen tegen. Maar naar aanleiding van het onderzoek is toegankelijkheid inmiddels opgenomen in het accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs.

Categorie:
Projecten
Grafiek resultaten onderzoek zie toelichting hieronder

Onderzoek Toegankelijkheid HBO/WO

Het onderzoek naar toegankelijkheid van websites en studie-informatiesystemen in het hoger onderwijs was zowel in 2006 als in 2010 gebaseerd op de volgende onderzoeksvragen.

Categorie:
Projecten

EU stakeholders onderzoek 2006

Categorie:
Projecten
Europese vlag

Benchmark: Digitale toegankelijkheid in de EU

Een nieuwe studie geeft een overzicht van het huidige niveau van digitale toegankelijkheid in de Europese Unie. Er is onderzoek gedaan naar de technische toegankelijkheid van het web, telecommunicatie en televisie. Daarnaast zijn de verschillende beleidsmaatregelen die in de lidstaten in kaart gebracht.

Categorie:
Nieuws
Braille leesregel

Veel websites nog steeds slecht toegankelijk

In juli is in ons land het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in werking getreden. Dit betekent dat onder meer websites toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Maar bij veel organisaties is de online dienstverlening nog steeds niet goed te gebruiken door mensen met een visuele of andere beperking. Ruim drie miljoen mensen in ons land zijn hier nu al de dupe van. Dat blijkt uit onderzoek dat Stichting Accessibility heeft uitgevoerd in opdracht van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Categorie:
Nieuws
Harvard, MIT, edX logo

Harvard en MIT aangeklaagd wegens ontoegankelijkheid

De Amerikaanse topuniversiteiten Harvard en MIT zijn door belangenverenigingen voor doven aangeklaagd wegens ontoegankelijk online lesmateriaal.

Categorie:
Nieuws
Grote EU vlag

Toegankelijkheid wordt Europese zaak

Toegankelijkheid van diensten en producten wordt met de vaststelling van de European Accessibility Act eindelijk op Europees niveau geregeld. Dat betekent dat alle Europese landen zich de komende jaren moeten inspannen om hun toegankelijkheid op overheids-, maar ook op bedrijfs- en organisatieniveau op orde te krijgen.

Categorie:
Nieuws
Otwin van Dijk

Tweede Kamer stemt in met VN verdrag gelijke rechten voor mensen met een beperking

Gebouwen, winkels, openbaar vervoer en ook websites moeten toegankelijk gaan worden voor mensen met een handicap. Dit wordt nu bij wet geregeld. Bedrijven kunnen geleidelijk beginnen met eenvoudige aanpassingen. De Tweede Kamer heeft dit vandaag unaniem besloten.

Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn