Overzicht van artikelen met tag 'politiek'

Hier vindt u een overzicht van alle artikelen met de tag 'politiek'.

Dhr van Borchove (Voorzitter Vaste Kamercommissie Onderwijs) neemt rapport in ontvangst van dhr Witteveen (Stichting Bartimeus)

Toegankelijkheid HBO/WO 2006 en 2010

Accessibility heeft in 2006 en 2010 onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van websites en online studie-informatie systemen van het hoger- en wetenschappelijk onderwijs. De websites van 59 onderwijsinstellingen en 45 studie-informatiesystemen die zij gebruiken, zijn getoetst op toegankelijkheid. De resultaten vielen tegen. Maar naar aanleiding van het onderzoek is toegankelijkheid inmiddels opgenomen in het accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs.

Categorie:
Projecten
Cirkeldiagram 96% ontoegankelijk

Accessibility Monitor 2005

Categorie:
Projecten
Cirkeldiagram 95% ontoegankelijk

Accessibiltiy Monitor 2004

Categorie:
Projecten
Johan Hahn overhandigt rapport aan staatssecretaris Bijleveld

Accessibility Monitor 2008

Categorie:
Projecten
European Commission Information Society and Media en EU vlag

eAccess+ netwerk

Dit internationale netwerk ondersteunt de ontwikkeling van de digitalisering van de maatschappij zodat die toegankelijk is voor iedereen, inclusief mensen met een beperking en senioren. Stichting Accessibility is coördinator van dit project als het gaat over websites en toepassingen.

Categorie:
Projecten
Beeld uit TV commercial drempelvrij: hand met computermuis rijdt langs wegafzetting

Project Waarmerk drempelvrij.nl

Stichting Accessibility is oprichter van het Waarmerk drempelvrij.nl. De oprichting van het Waarmerk werd gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. Vanuit een inter-ministeriele werkgroep bestond de wens om een transparante waarmerk regeling op te zetten. Voor het Waarmerk is een aparte stichting opgezet met een eigen bestuur waarin vertegenwoordigers zitten vanuit de verschillende belanghebbenden. Het oorspronkelijke plan voor de opzet van het Waarmerk werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Revalidatiefonds.

Categorie:
Projecten
screenshot van CEN website

EU Mandate 376

Categorie:
Projecten
Webrichtlijnen logo

Webrichtlijnen

Accessibility was verantwoordelijk voor de totstandkoming van de webrichtlijnen versie 1 norm. Deze werd opgesteld met de normcommissie van het Waarmerk drempelvrij in opdracht van het miniterie van BZK en drempelvrij. Vanuit de hele wereld werden commentaren geleverd om het document te verbeteren. De vertaling is in november 2007 opgeleverd.

Categorie:
Projecten
Rob van Vliet overhandigt namens Viziris rapport aan Vaste Kamercommissie van BZK in de hal van de Tweede Kamer

Accessibility Monitor 2004 - 2011

In 2011 heeft Accessibility in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties onderzocht in welke mate de websites van alle 418 gemeenten en de website www.rijksoverheid.nl voldoen aan de webrichtlijnen. Deze Accessibility Monitor 2011 is het vijfde onderzoek dat de stichting sinds 2004 heeft uitgevoerd naar de toegankelijkheid en kwaliteit van websites van de Nederlandse overheid. In voorgaande jaren werd dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van diverse belangenorganisaties.

Categorie:
Projecten

Websiteregister Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft een overzicht van al haar websites gepubliceerd als databestand, het zogenaamde Websiteregister Rijksoverheid. Hierin staat hoe ver deze ruim 1000 websites van de rijksoverheid zijn met het invoeren van de webrichtlijnen en onder verantwoordelijkheid van welk departement deze website behoort. Een deel van deze informatie komt uit onderzoeken die Stichting Accessibility heeft uitgevoerd. Een aantal van de sites zal elders worden ondergebracht, bijvoorbeeld bij rijksoverheid.nl. Zo'n honderd sites zullen in de loop van dit jaar worden opgeheven. Bij veel websites staat hierover apart een toelichting vermeld. Hieronder volgt een uitsnede van de tabel op een internetpagina (versie 17 september 2012). Het databestand met alle informatie (waaronder een toelichting per website) is downloadbaar, zie de links op deze pagina. 

Categorie:
Projecten
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn