Overzicht van artikelen met tag 'politiek'

Hier vindt u een overzicht van alle artikelen met de tag 'politiek'.

Wet- en regelgeving

Een volledig toegankelijk internet blijft voorlopig een utopie. Wel lijken steeds meer landen zich te realiseren dat een vrijblijvende aanpak niet werkt. Australië, de Verenigde Staten, Canada hebben webtoegankelijkheid al in wetgeving verankerd. Ook vanuit Europa ontstaat steeds meer druk om aan toegankelijkheidseisen te voldoen. In Nederland is op 1 december 2003 al de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in werking getreden. Deze wet maakt het wellicht mogelijk om rechtens op te treden tegen bepaalde ontoegankelijke websites.

Categorie:
Over toegankelijkheid

Waarmerk drempelvrij

Het waarmerk drempelvrij.nl kent drie niveaus: van prioriteit 1 (minimale toegankelijkheidseisen) tot aan Webrichtlijnen (toegankelijk, gebruiksvriendelijk en kwalitatief goed gebouwd).

Categorie:
Inspecties en ondersteuning

zoeken

Categorie:
zoeken

Verschillende handicaps

Er zijn allerlei soorten handicaps, die vaak zijn vernoemd naar de functie die ze beperken. Daarom worden ze ook wel (functie-) beperkingen genoemd. Er bestaan visuele beperkingen (blind, slechtziend en kleurenblind), auditieve beperkingen (doof en slechthorend), cognitieve beperkingen (bijvoorbeeld dyslexie, concentratieproblemen en verstandelijke handicaps), fysieke beperkingen (bijvoorbeeld amputaties of reuma) en spraakbeperkingen (bijvoorbeeld stotteren of stomheid).

Categorie:
Over toegankelijkheid

Pas-toe-of-leg-uit verklaring opstellen

De Webrichtlijnen staan sinds 2008 op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst van het Forum Standaardisatie. Ben je een overheidsorganisatie? Dan ben je voor je website verplicht om de standaarden op deze lijst toe te passen. Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk, dan moeten je dit op transparante wijze verantwoorden. Dat kun je zelf doen maar je kunt dat ook aan een deskundige partij uitbesteden.

Categorie:
Implementatie
drempelvrij logo: groen mannetje

drempelvrij.nl certificering

Het Waarmerk drempelvrij.nl is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Het waarmerk wordt uitgereikt na onze officiele drempelvrij-inspectie van de website. Je kunt laten inspecteren op drie niveaus. De eerste twee niveaus gaan over de toegankelijkheid van een website, belangrijk voor elke website. Bij het derde niveau, de Webrichtlijnen, wordt naast toegankelijkheid ook op andere kwaliteitsaspecten geïnspecteerd. Dit is de standaard voor overheden.

Categorie:
Audits
Cover onderzoek Datamodel open data webtoegankelijkheid

Datamodel Toegankelijkheid Overheid

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzochten Utwente en HAN welke eisen de VN en Europa stellen aan rapportage over toegankelijkheid van websites en apps. En welke open data zou de Nederlandse overheid moeten verzamelen om daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. Vanuit de Utwente werkte Eric Velleman aan het onderzoek mee. De resultaten leveren interessante inzichten op over de reeds beschikbare en de nog te verzamelen open data over toegankelijkheid. Er is gekeken naar zowel monitoring en rapportage van richtlijnen als van beleid.

Categorie:
Projecten

Europees Parlement stemt met grote meerderheid voor European Accessibility Act

Belangrijke producten en diensten zoals smartphones, pinautomaten, (openbaar)vervoerdiensten en e-commerce diensten moeten in de nabije toekomst toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking.

Categorie:
Nieuws
Rob van Vliet overhandigt namens Viziris rapport aan Vaste Kamercommissie van BZK in de hal van de Tweede Kamer

Accessibility Monitor 2010

Categorie:
Projecten
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn