Overzicht van artikelen met tag 'norm'

Hier vindt u een overzicht van alle artikelen met de tag 'norm'.

Webrichtlijnen 2 - Principes, richtlijnen en succescriteria

De specificatie Webrichtlijnen versie 2 bevat aanbevelingen om webcontent te maken die onder uiteenlopende situaties te gebruiken, uitwisselbaar en duurzaam is. Het volgen van deze aanbevelingen maakt content bruikbaar en toegankelijker voor meer mensen, waaronder gebruikers van uiteenlopende webapparaten, besturingssystemen, user agents en hulptechnologieën.

Categorie:
Kennisbank
opbouw van Webrichtlijnen 2

Overzicht Webrichtlijnen 2

Sinds juli 2011 bestaat er een nieuwe standaard voor de kwaliteit en toegankelijkheid van websites, Webrichtlijnen versie 2. Deze nieuwe versie van de Webrichtlijnen is gebaseerd op de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen, WCAG 2.0. De richtlijnen gelden voor alle digitale dienstverlening en informatieverstrekking van overheden en semi-overheden. Sinds 28 mei 2013 is Webrichtlijnen 2 in de Waarmerk drempelvrij.nl opgenomen. In dit artikel geven we een overzicht van belangrijke overeenkomsten en verschillen met de oude versie.

Categorie:
Kennisbank

Richtlijn (a)

Richtlijn (a) voor de toegankelijkheid van software. 

Categorie:
Kennisbank

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties. (Niveau A)

Categorie:
Kennisbank
JavaScript icoon

Webrichtlijnen versie 2: Wat is nieuw op het minimale niveau (niveau A)

Als je op dit moment aan de minimale eisen van versie 1 (‘prioriteit 1’) van de Webrichtlijnen voldoet , wat verandert er dan als je aan de minimale eisen van Webrichtlijnen 2 (‘niveau A’ ) wilt voldoen ? Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen prioriteit 1 van de Webrichtlijnen en niveau A van Webrichtlijnen 2?

Categorie:
Kennisbank

Succescriterium 1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen): Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld: (Niveau A)

Categorie:
Kennisbank

Succescriterium 2.4.3 Focus volgorde

Focus volgorde: Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft. (Niveau A)

Categorie:
Kennisbank

‘Pas toe of leg uit’ en de Webrichtlijnen

De Webrichtlijnen staan sinds 2008 op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst van het Forum Standaardisatie. Op deze lijst staan alle open standaarden die overheden verplicht zijn te eisen bij aanschaf van ICT-systemen/-diensten ('pas toe'). In zeer uitzonderlijke gevallen is het niet mogelijk om aan een standaard van de lijst te voldoen. Daarover moet je als overheidsorganisatie verantwoording afleggen in je jaarverslag ('leg uit').

Categorie:
Kennisbank

Succescriterium 1.4.6 Contrast (versterkt)

Contrast (versterkt): De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 7:1, behalve in de volgende gevallen: (Niveau AAA)

Categorie:
Kennisbank

Principe Universeel

Principe Universeel: Creëer content die betekenisvol, voor iedereen bruikbaar, uitwisselbaar en duurzaam is

Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn