Overzicht van artikelen met tag 'monitor'

Hier vindt u een overzicht van alle artikelen met de tag 'monitor'.

ZonMW - slimme brillen

Dankzij video, camera’s, spraakherkenning, GPS, oogbewegingsregistratie en bewegingssensoren bieden slimme brillen een scala aan mogelijke toepassingen voor blinden en slechtzienden. Vooral de mogelijkheid om over de echte wereld een extra laagje computergegenereerde informatie (‘augmented reality’) te leggen zoals geluid, video, tekeningen, of GPS data helpt slechtzienden om zelfstandig te navigeren en interacteren met de omgeving. En naar verwachting zullen deze brillen de komende jaren steeds makkelijker en goedkoper beschikbaar komen.

Categorie:
Projecten

Monitor toegankelijkheid websites

In juli is in ons land het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in werking getreden. Dit betekent dat onder meer websites toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Maar bij veel organisaties is de dienstverlening online nog steeds niet goed te gebruiken door mensen met een visuele of andere beperking. Ruim drie miljoen mensen in ons land zijn hier nu al de dupe van. Dat blijkt uit onderzoek dat Stichting Accessibility heeft uitgevoerd in opdracht van het Bartiméus Fonds.

Categorie:
Projecten

Processen voor het implementeren van toegankelijkheid

In juli is in ons land het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in werking getreden. Dit betekent dat onder meer websites toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Maar bij veel organisaties is de dienstverlening online nog steeds niet goed te gebruiken door mensen met een visuele of andere beperking. Ruim drie miljoen mensen in ons land zijn hier nu al de dupe van. Dat blijkt uit onderzoek dat Stichting Accessibility heeft uitgevoerd in opdracht van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt.

Categorie:
Projecten
Logo Chronisch Zoeken en gehandicapten Raad Nederland

Digitale dienstverlening gemeenten nog onder de maat

Viziris en Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland hebben onderzoek laten uitvoeren onder inwoners van 58 willekeurige gemeenten. Specifieke dienstverlening aan de burger maar ook andere praktische informatie bleek slecht vindbaar of niet bruikbaar. En dat terwijl  de meerderheid van de respondenten wel ervaring had met het gebruik van internet. De conclusie is dan ook dat de dienstverlening via het internet nog altijd te kort schiet.

Categorie:
Nieuws

Open data overheidswebsites biedt mogelijkheden monitoring toegankelijkheid

Het VN-verdrag dat uiterlijk 1-1-2017 ingaat is aanleiding voor het ministerie van BZK om onderzoek te doen naar monitoring en rapportage van toegankelijkheid van overheidswebsites. Door de beschikbaarheid van open data kan dit in de toekomst zonder veel extra werk plaatsvinden. Het advies is om informatie over toegankelijkheid bij elkaar te brengen en openbaar beschikbaar te stellen. 

Categorie:
Nieuws
Overhandiging rapport

Digitale toegankelijkheid in de zorg kan beter

Digitale toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking is nog onvoldoende geregeld in de zorgsector. Dit blijkt uit het onderzoek, uitgevoerd door stichting Accessibility, dat vandaag aan de secretaris-generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, is aangeboden.

Categorie:
Nieuws
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn