Overzicht van artikelen met tag 'achtergronden'

Hier vindt u een overzicht van alle artikelen met de tag 'achtergronden'.

Striptekening van een man die zegt: "komment sa va".

Taal van een pagina en taalwisselingen

Wat is de natuurlijke taal van een pagina en hoe ga je om met een taalwisseling binnen een webpagina? In dit artikel leggen we alles over de taal van een pagina uit. 

Categorie:
Kennisbank
W3C Logo

Valide code en Webstandaarden

Valide code en het belang van Webstandaarden voor toegankelijkheid

Categorie:
Kennisbank

Links naar relevante sites

Overzicht van handige hulpbronnen

Categorie:
Over toegankelijkheid

Spraakbeperking

Een spraakbeperking houdt in dat het moeiljk is om spraak te produceren die herkend wordt door anderen of spraakherkenningssoftware. Door een verminderde duidelijkheid of het lage volume van iemands stem kan deze persoon moeilijk te begrijpen zijn. Mensen met een spraakbeperking kunnen problemen ervaren met stemgebaseerde diensten (bijvoorbeeld een met spraak bedienbare telefooncomputer). Om diensten te gebruiken die op stemgeluid gebaseerd zijn, gebruiken mensen met een spraakbeperking vaak een chatfunctie. Bedrijven die op hun website alleen een telefoonnummer als contactmogelijkheid bieden, zijn door deze mensen slecht te bereiken.

Categorie:
Over toegankelijkheid

Visuele beperking

Een visuele beperking hebben houdt in dat het zicht of het zien in enige mate beperkt is. Dit variëert van verminderd zicht in één of meerdere ogen (slechtziendheid) tot substantieel onherstelbaar zichtverlies in beide ogen (blindheid). Sommige mensen hebben beperkt of geen gevoeligheid voor het zien van (bepaalde) kleuren (kleurenblindheid), of een vergrote gevoeligheid voor felle kleuren. Deze verschillen in perceptie van kleuren en helderheid kan onafhankelijk voor komen van het scherp zien.

Categorie:
Over toegankelijkheid

Fysieke beperking

Wanneer iemand een fysieke (motorische) beperking heeft, is zijn bewegingsmogelijkheid verstoord. Deze diverse groep beperkingen bevat onder meer mensen met onvrijwillige bewegingen (spasmen of tremors), coördinatieproblemen, verlamming, artritis en mensen met ontbrekende ledematen. Om te internetten gebruiken mensen met een motorische beperking vaak gespecialiseerde soft- en hardware die een alternatieve interactiemethode ondersteundt.

Categorie:
Over toegankelijkheid

Canada

In Canada spelen twee wetten een belangrijke rol bij de vraag of webtoegankelijkheid juridisch kan worden afgedwongen. De "Canadian Charter of Rights and Freedom" bevat bepalingen die vergelijkbaar zijn met artikelen uit de Nederlandse Grondwet. Dat betekent dat deze bepalingen niet door normale wetgeving kunnen worden aangepast. Daarnaast is er de "Canadian Human Rights Act". Deze laatste wet heeft een beperkte reikwijdte en is alleen van toepassing op overheidsinstellingen, banken, televisie- en radiostations en vervoersmaatschappijen.

Categorie:
Over toegankelijkheid

Europa

De toenemende europeanisering heeft tot gevolg dat ontwikkelingen uit Brussel en Straatsburg niet langer genegeerd kunnen worden. In veel gevallen leidt Europese regelgeving - met name wanneer het gaat om richtlijnen gericht tot de lidstaten - uiteindelijk tot nationale wetgeving. In sommige gevallen - waar het verordeningen en beschikkingen betreft - zijn dwingendrechtelijke bepalingen uit Europese regelgeving zelfs direct toepasbaar in de lidstaten en kunnen ze onder bepaalde voorwaarden door de burger worden ingeroepen.

Categorie:
Over toegankelijkheid

Nederland

In de huidige wetgeving wordt niet nadrukkelijk gewezen op webtoegankelijkheid. Wel zijn een aantal wetten van belang voor de informatievoorziening door de overheid aan de burger. Het gaat dan met name om de Grondwet, de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Categorie:
Over toegankelijkheid
Verschillende logo

Toegankelijke social media widgets

Hoe integreer je sociale media als Facebook, Twitter en Google +1 en diensten als Google Search toegankelijk op je website.

Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn