Overzicht van artikelen met tag 'aanbesteding'

Hier vindt u een overzicht van alle artikelen met de tag 'aanbesteding'.

Richtlijn (a)

Richtlijn (a) voor de toegankelijkheid van software. 

Categorie:
Kennisbank

Algemene richtlijnen

Algemene richtlijnen bij het aanbesteden van toegankelijke projecten.

Categorie:
Kennisbank

2. Beoordelen van kandidaten en tenders

Toegankelijkheid speelt een belangrijke rol bij het selecteren van de kandidaten en de beoordeling van de tender. Taken zijn: het beoordelen van kennis en ervaring van de kandidaten, het vaststellen van wegingscriteria en het beoordelen van de proces aanpak/werkplannen en functionele specificaties. In de EU Directives staat uitgebreidere uitleg over wat u van kandidaten mag eisen.

Categorie:
Kennisbank
knip icoon, gebruik de volgende tekst

Eisen stellen aan kandidaten

Aanbesteders kunnen van kandidaten eisen dat zij aan bepaalde kennis- en ervaringseisen voldoen. Het EU directief over aanbesteding (2004/18/EC) stelt voor om een flinke lijst te gebruiken. Behalve over economische en financiele zaken is er ook een artikel dat beschrijft hoe technische en professionele vaardigheden kunnen worden beoordeeld en onderzocht.

Categorie:
Kennisbank

4. Evaluatie van de opgeleverde producten

In het TA en in definitief in het contract staan de toegankelijkheidsdoelen van het eindproduct beschreven. Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de acceptatie van het systeem, het product of de dienst. Maar hoe weten opdrachtgevers dat aan alle eisen wordt voldaan? Dat moet worden geëvalueerd.

Categorie:
Kennisbank

5. Onderhoud en beheer van toegankelijkheid

Uw systeem, product of dienst is opgeleverd, aangepast en geaccepteerd. Na de oplevering gaat de levenscyclus van het product of de dienst natuurlijk gewoon door. Het is dus belangrijk om de toegankelijke oplossing ook op langere termijn toegankelijk te houden. Neem toegankelijkheid daarom ook daarna op in de onderhoud- en beheerscyclus. Dit is meestal al een afspraak die deel uitmaakt van de Tender Aanvraag en het contract.

Categorie:
Kennisbank
knip icoon, gebruik de volgende tekst

Richtlijnen voor apparatuur

Hieronder staan tekstvoorstellen voor het gebruik bij aanbesteding van diverse soorten producten waaronder telecommunicatie, video en multimedia, computers en losse producten. De tekst kan worden gebruikt in aanvulling op de tekstvoorstellen in Opstellen van het pakket van Eisen.

Categorie:
Kennisbank

3. Ontwikkeling en toepassing

Als er sprake is van het op maat maken van software, hardware en andere ICT systemen is de ontwikkel en implementatiefase heel belangrijk. Zorg daarom dat bij de beoordeling van de Tender wordt gekeken of toegankelijkheid in die ontwikkel en implementatiefase goed is meegenomen. Neem dit op in de beoordelingscriteria. Het is van belang dat de leverancier in deze gehele fase steeds de juiste begrippen en richtlijnen voor ogen heeft.

Categorie:
Kennisbank
knip icoon, gebruik de volgende tekst

Richtlijnen voor het Web

Op deze pagina staat hulp bij het formuleren van toegankelijkheidseisen voor websites en webapplicaties. Deze tekst is bruikbaar in samenhang met de tekstvoorstellen in Opstellen van het pakket van Eisen.

Categorie:
Kennisbank

Vaardigheden aanbesteders

Als u bezig bent met aanbesteden, dan is het goed om zoveel mogelijk te weten over de noodzakelijke kwaliteits- en toegankelijkheidsrichtlijnen en regels. Wat moet er gevraagd worden en hoe moet u oplossingen wegen en beoordelen? En hoe kunt u tussendoor besluiten over wijzigingen en aanpassingen.

Categorie:
Kennisbank
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn