Terug naar Voordelen van Toegankelijk Bouwen

Sociale factoren

De voordelen van toegankelijk bouwen gaan verder dan je website bruikbaar maken voor mensen met een functiebeperking. Een van de voordelen is de sociale factor voor toegankelijkheid.

Sociale factoren

Bij veel organisaties spelen sociale verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid een belangrijke rol bij het nemen van beslissingen. Steeds meer bedrijven houden rekening met de sociale impact die zakelijke beslissingen met zich meebrengen, zowel binnen als buiten de organisatie. Daarom wordt hier een aantal sociale factoren beschreven die een rol kunnen spelen bij het opstellen van een businesscase.

Er is een aantal sociale drempels voor het gebruik van informatie en communicatie technologieën. Deze drempels worden soms opgeworpen door economische factoren. Deze sociale drempels kunnen er voor zorgen dat mensen geen toegang hebben tot computer onderwijs, breedband Internet, of bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwere technologieën (software en/of hardware). Met al deze drempels kan rekening gehouden worden bij het opstellen van een businesscase en daarmee bij het uiteindelijke ontwerp van een website.

Het is van belang om te weten dat in steeds meer landen het gebruik van het internet een steeds belangrijkere plek krijgt in het dagelijkse leven, inclusief de toegang tot overheidsinformatie en diensten, onderwijs, handel en amusement. Daarnaast heeft ongeveer tien procent van de bevolking in de meeste landen een functionele beperking die de toegang tot het internet kan beïnvloeden. Organisaties die voorop lopen in het ontwikkelen van toegankelijke websites helpen daarmee dus met het promoten van sociale gelijkheid en integratie van mensen met een functiebeperking.
De toegankelijkheid van interne websites of het intranet van een organisatie is daarnaast ook belangrijk als het gaat om een toegankelijke werkomgeving voor werknemers die een functiebeperking hebben. Ook hierin kan een organisatie iets doen aan de sociale gelijkheid en integratie van mensen met een functiebeperking.

Webtoegankelijkheid verbetert sociale gelijkheid en integratie van vele andere groepen mensen:

  • Als mensen ouder worden kunnen er veranderingen optreden in het gezichtsvermogen, het gehoor, de motoriek of het geheugen. Oudere mensen hebben daarom dezelfde voordelen van bepaalde toegankelijkheidsrichtlijnen als mensen met een functiebeperking. Aangezien steeds meer oudere mensen gebruik gaan maken van het internet is dit een groeiende groep waar rekening mee gehouden moet worden;
  • Mensen die websites bekijken waarvan de tekst in een taal geschreven is die ze niet vloeiend beheersen, kunnen er voordeel van hebben dat ze de tekst van een website zowel kunnen horen (via spraaksoftware) als lezen;
  • Mensen met een verminderd vermogen tot lezen en schrijven kunnen er voordeel van hebben dat ze de inhoud van een website zowel kunnen horen (via spraaksoftware) als lezen. Ook het gebruik van aanvullende illustraties naast tekst of een consistente vormgeving en navigatie bieden voordelen aan deze groep mensen;
  • Mensen die afhankelijk zijn van een trage internetverbinding kunnen profiteren van bepaalde aspecten van een toegankelijk websiteontwerp, zoals tekstbeschrijvingen van video, omdat deze tekstequivalenten minder bandbreedte nodig hebben.
Tags:
Categorie:
Over toegankelijkheid
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn