Voordelen van Toegankelijk Bouwen

De voordelen van toegankelijk bouwen gaan verder dan je website bruikbaar maken voor mensen met een functiebeperking. Denk aan beter vindbaar voor zoekmachines, vriendelijker in gebruik, robuustere bouw, beter bruikbaar op smartphones en tablets.

Voordelen van Toegankelijk Bouwen

Zoekmachines zijn blind. Het is dus goed om te zorgen dat de code van je website aan de eisen voldoet voor kwaliteit en toegankelijkheid. We hebben de voordelen van toegankelijkheid en kwaliteit op een rij gezet. Kijk ook eens naar het artikel over zoekmachine-optimalisatie.

Lagere kosten

 • Door valide code te gebruiken (dat betekent dat de code van je website is gebruikt volgens de voorschriften) werkt je website op meerdere platformen en in meerdere browsers. Dit betekent dat er in de meeste gevallen geen specifieke code of aparte sites nodig zijn voor de verschillende browsers zoals Internet Explorer, Opera, Mozilla et cetera
 • Door op je pagina inhoud en presentatie los te koppelen, zijn webpagina’s gemakkelijker te bereiken, zijn bestanden kleiner en laden pagina’s sneller. Hierdoor is een besparing mogelijk tot wel 60 procent op de bandbreedte en de belasting van je server
 • Door het gebruik van valide code en het toepassen van de richtlijnen voor toegankelijkheid is het meestal gemakkelijker en goedkoper om websites te onderhouden en te beheren
 • Doordat de presentatie van de website losstaat van de inhoud, kan het uitvoeren van een redesign of een andere ingrijpende aanpassing aan een website op eenvoudige wijze worden uitgevoerd

Toename van de gebruikersvriendelijkheid

 • Door inhoud en vormgeving los te koppelen en de richtlijnen voor toegankelijkheid toe te passen zijn webpagina’s kleiner, waardoor ze sneller laden. Dit levert minder wachttijd en meer klanten op
 • Toegankelijke websites laden beter in de meeste oude en nieuwe browsers, maar ook in bijvoorbeeld tekstbrowsers. Dit betekent dat meer mensen een site kunnen gebruiken
 • Door het verlagen van het volume van de pagina’s, zijn die pagina’s langer beschikbaar en laden ze sneller in geval van calamiteiten of als er veel mensen tegelijk naar een site komen
 • Toegankelijke websites scoren beter in zoekmachines zoals Google. De meeste zoekmachines zijn blind. Ze kunnen ontoegankelijke code niet of heel moeilijk lezen

Klaar voor de toekomst

 • Steeds meer landen voeren wetten en regelingen in om de toegankelijkheidsrichtlijnen verplicht te stellen.
 • Doordat de code en toegankelijkheids standaarden international worden vastgesteld door het World Wide Web Consortium, is toegang tot een website ook in de toekomst gegarandeerd.
 • Websites die voldoen aan de standaarden zijn gemakkelijker te testen.
 • Websites die voldoen aan de code- en toegankelijkheidsrichtlijnen zijn eenvoudiger te ontwikkelen, onderhouden en aan te passen als je behoefte hebt aan een andere vormgeving met behoud van dezelfde informatie van de website. Ook de overdracht aan anderen is gemakkelijker waardoor een solide technische basis wordt gelegd.
 • Dezelfde website kan meestal in meerdere browsers en op meerdere platformen worden getoond en is daarmee vaak ook toegankelijk voor electronische agenda’s, PDA’s en mobiele telefoons

Meer redenen om uw website toegankelijk te maken

Webtoegankelijkheid is om meer redenen belangrijk:

 • Waarborgen van de toegang tot informatie voor mensen met een functiebeperking en senioren
 • Vergroten van de gebruiksvriendelijkheid voor iedereen, dus ook voor mensen zonder functiebeperking
 • Technische prestaties van een website verbeteren
 • Sociale betrokkenheid en sociale verantwoordelijkheid van een organisatie tonen
 • In sommige gevallen is het toegankelijk bouwen vastgelegd in wet- en regelgeving of in de aanbesteding van een website

Verschillende organisaties zullen verschillende belangen hebben bij webtoegankelijkheid en een businesscase op willen stellen gebaseerd op hun situatie. Sommige organisaties zullen meer interesse hebben in de sociale factoren, andere in technische factoren, andere in economische factoren en weer andere in huidige of toekomstige wet- of regelgeving.

Lees meer over de volgende factoren die een rol spelen bij de keuze om een website toegankelijk te maken:

 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn