Onze sponsors

Zonder bijdragen van fondsen is het niet mogelijk om bewustwording te creëren, onderzoek te doen, colleges te geven, beleid te ondersteunen en bijvoorbeeld samen met belangengroeperingen en bedrijven campagnes op te zetten en artikelen te schrijven. 

Organisaties en particulieren die toegankelijkheid van internet, software en apparatuur voor iedereen, ook voor mensen met een functiebeperking, net zo belangrijk vinden als wij, kunnen een of meerdere van onze projecten en activiteiten sponsoren met een gift. Dat kan financieel, maar wij maken ook graag gebruik van bestaande expertise. Bijvoorbeeld juridische ondersteuning, technische ondersteuning, hulp bij campagnes en promotie-activiteiten, et cetera. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Link naar website Bartiméus FondsStichting Accessibility is opgericht met steun van het Bartiméus Fonds. Dit fonds ondersteunt projecten die betrekking hebben op slechtzienden en blinden en meestal samen met clienten van Bartiméus worden uitgevoerd. Wij hebben met steun van het Bartiméus Fonds onder andere gewerkt aan de volgend projecten: de Interactieve Geluidsomgeving voor mensen met een verstandelijke beperkingde Geluidenbank; Toegankelijkheid van touchscreens voor blinden (Zoomworld); de games Drive en Sneller; Shakem - communicatie voor mensen met hechtingsproblemen; Onderzoek naar de toegankelijkheid van websites en ELO van HBO en Universiteiten; Lobby ten behoeve van toegankelijkheid bij de Tweede Kamer; Congres over toegankelijkheid in 2011; Soundtact - indoor navigatie voor mensen met zware verstandelijke beperking; Audio Game Maker voor blinden; Game-Accessibility Forum; Matrix overzicht richtlijnen over toegankelijke video; Meer zien met je oren - met binauraal geluid je omgeving ervaren; Jubileumboek voor ons 10-jarig bestaan met een overzicht van onze projecten.

Revalidatiefonds

Logo van het Revalidatiefonds en link naar de websiteHet Revalidatiefonds zet zich al ruim 45 jaar in om de positie van mensen met een functiebeperking of chronische ziekte te verbeteren. Het Revalidatiefonds financiert projecten op het gebied van preventie, revalidatie, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. Of het nu gaat om onderwijs, werken, wonen, vrije tijd of vervoer; het Revalidatiefonds wil een samenleving zonder drempels  creëren waar niemand wordt buitengesloten en iedereen gewoon mee kan doen. Het Revalidatiefonds is onafhankelijk en kan haar werk doen dankzij giften en donaties. Het Revalidatiefonds levert een belangrijke bijdrage aan: Waarmerk projectKennisbank, Filtertool voor toegankelijkheid, Vertaling van de WCAG 1.0 richtlijnen en onderzoek naar toegankelijkheid van studentensystemen in universitair en hoger onderwijs. Recente projecten omvatten: voorbeelden van toegankelijke online video inclusief gebarentaal, een tutorial voor het maken van toegankelijke video, de Leesniveau Toetstool. Daarnaast is er gewerkt aan een stimuleringsfonds voor studenten uit het hbo en universitair onderwijs. 

SNS Bank

Logo van de SNS Bank en link naar de websiteSNS Bank heeft van 2004 tot en met 2006 al onze activiteiten gesponsord met een flinke jaarlijkse bijdrage. Hiervoor hebben wij een ongelooflijke hoeveelheid activiteiten kunnen doen om aandacht te vragen voor toegankelijkheid. Van seminars tot brochures, folders, colleges, kennisopbouw, artikelen op onze site, ondersteunen van bedrijven en organisaties bij het maken van een toegankelijke website en software en nog veel veel meer. SNS Bank heeft toegankelijkheid opgenomen in de speerpunten van haar beleid en geeft veel ondersteuning aan projecten op het gebied van toegankelijkheid. SNS Bank is ook internationaal voorloper als het gaat om toegankelijkheid van online bankieren.

Stichting Bartiméus

Logo Stichting BartiméusDe stichting Bartiméus stelt faciliteiten en ruimte ter beschikking en heeft ons de afgelopen jaren geholpen om hoop te houden als het even wat minder ging met het behalen van onze doelstelling. Vooral na de brand die ons volledige kantoor in de as legde in januari 2007 heeft Bartiméus ons letterlijk uit de brand geholpen. Bij diverse praktische onderzoeksprojecten, onder andere met de Faculteit Kunst Media en Technologie van de (HKU-KMT) werken wij samen met onderdelen van Bartiméus.

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Logo van de Nederlandse stichting van het gehandicapte kind en link naar websiteDe Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind werkt al 55 jaar aan het helpen en ondersteunen van kinderen en jongeren tot 27 jaar in Nederland, met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap of met een chronische ziekte. Zodat zij met hun beperking toch volwaardig kunnen leven. De NSGK is onafhankelijk en kan haar werk doen dankzij giften en donaties. De NSGK heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het project Game Accessibility en de website www.game-accessibility.com

Hewlett Packard

Door een substantiële bijdrage van HP is de brochure 'Access all WWW areas' geschreven en is deze in een oplage van 20.000 exemplaren gedrukt en wereldwijd gratis verspreid. De brochure is gebaseerd op aanbevelingen van het WAI (Web Accessibility Initiative). Deze 70 pagina's tellende Engelstalige brochure bevat uitgebreide informatie die gebruikt kan worden om toegankelijke websites te bouwen volgens WCAG1.0, zoals ook opgenomen in de Nederlandse Webrichtlijnen versie 1. Veel uitleg is ook nog Logo van Hewlett-Packardbruikbaar voor versie 2 van de richtlijnen. De gedrukte exemplaren zijn inmiddels allemaal op maar de digitale versie is nog beschikbaar (zie de link hierboven). 

Johanna Kinderfonds

Logo van Johanna Kinderfonds en link naar de websiteZonder gerichte hulp leidt een permanente lichamelijke beperking tot een onherstelbare achterstand. Het Johanna Kinderfonds helpt die achterstand te voorkomen. Het fonds zoekt actief naar oplossingen voor problemen van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Daarbij zijn de wensen en behoeften van deze doelgroep het uitgangspunt. Het fonds ondersteunt projecten op het gebied van informatievoorziening, revalidatie zorg, werken, onderwijs en vrije tijd en steunde onder andere het onderzoek naar de toegankelijkheid van studentensystemen in het universitair en hoger onderwijs.

VSBfonds

Logo van VSBfonds en link naar de websiteHet VSBfonds concentreert zich op zijn rol als 'aanjager' en wil vooral bijzondere, niet-reguliere projecten een kans geven. Op deze wijze wil het fonds een bijdrage leveren aan de dynamiek van de samenleving en daarmee de voortdurende ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij. Het VSBfonds steunde onder andere het onderzoek naar de toegankelijkheid van studentensystemen in het universitair en hoger onderwijs.

Tags:
Categorie:
Over Accessibility
  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn