Waarom laten onderzoeken?

Een inspectie kun je om verschillende redenen uit laten voeren. De belangrijkste is: de kwaliteit van het eindresultaat borgen. Maar ook voor een eerste inventarisatie of nulmeting kan het belangrijk zijn een inspectie uit te laten voeren. Voor al onze onderzoeken geldt: onze accreditatie en jarenlange ervaring geeft je de zekerheid van een onafhankelijk, betrouwbaar oordeel.

Verantwoordelijkheid bij je leverancier leggen

Een inspectie is een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat je leverancier een toegankelijke website oplevert. Spreek voorafgaand aan de bouw duidelijk met je webbouwer af dat de opgeleverde website een Waarmerk drempelvrij.nl logo moet hebben. Een opleveringsinspectie biedt hierover uitsluitsel, maar we kunnen indien gewenst ook tussentijds in de verschillende bouwstadia meekijken. Met een Waarmerk drempelvrij.nl certificaat ben je zeker van een toegankelijke website. Er zijn drie niveaus:

  1. Groen mannetje: je site voldoet aan de minimale toegankelijkheidseisen. Iedereen kan op je site komen.
  2. Groen mannetje met 2 sterren: je site is nog beter toegankelijk en het is minder lastig je site te gebruiken. Aan te raden voor toegankelijkheid.
  3. Groen mannetje met 3 sterren: je site is niet alleen goed toegankelijk maar ook kwalitatief goed gebouwd. Dit conformance-niveau is verplicht voor de Nederlandse overheid.

Zoekmachineoptimalisatie (SEO)

Organisaties betalen soms veel geld aan bedrijven om hun vindbaarheid in zoekmachines te vergroten. Als je een site toegankelijk laat bouwen, voldoe je al aan een groot deel van de basiseisen voor een vindbare website. Een apart onderzoek en verbetertraject voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) is dan ook vaak niet meer nodig.

Verplichting voor overheden

Valt de website die je gaat (ver)bouwen onder verantwoordelijkheid van een overheidsorganisatie? Dan ben je verplicht deze volgens de Webrichtlijnen te laten ontwikkelen. Eind 2012 moeten overheidswebsites aan prioriteit 1 voldoen, voor 2015 aan de gehele set Webrichtlijnen. De eenvoudigste manier om te controleren of je leverancier zich aan de afspraken heeft gehouden, is een Drempelvrij Webrichtlijnen-inspectie in de aanbesteding meenemen en je leverancier verantwoordelijk maken voor het behalen van het logo. Dat is een belangrijke succesfactor om aan de Webrichtlijnen te voldoen en het zorgt er doorgaans voor dat het (ver)bouwproces efficiënt verloopt.

Nulmeting bij impactanalyse en verbetertraject

Moet je website aan de richtlijnen gaan voldoen? Dan is niet altijd een volledig onderzoek nodig. Vaak is dan een zogenaamde quickscan een goede optie: dit is een beperkte inspectie als nulmeting, die een overzicht geeft van de belangrijkste aandachtspunten. Met deze lijst in de hand kan dan een impactanalyse en verbeterplan worden opgesteld.

Gerelateerd

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn