Voorbeeldrapportage Webrichtlijnen

Een willekeurig ingevulde voorbeeldrapportage van een inspectie van een website op Webrichtlijnen. Dit voorbeeld toont een volledig uitgeklapte versie van de rapportage, waarin alle criteria staan weergegeven. Op basis van deze inspectie zijn ook de voorbeeldrapporten zoekmachineoptimalisatie en Webrichtlijnen (sortering overheid) samengesteld. 

Webrichtlijnen rapportage van de site www.voorbeeldrapportageaccessibility.nl

Check mei 2012 - 3.0

Inleiding

Door slim te bouwen en te onderhouden worden en blijven websites beter bereikbaar, beschikbaar, bruikbaar en betrouwbaar (voor bezoekers, browsers, zoekmachines en zelfs mobiele telefoons). Dat is van belang voor uw bezoekers maar ook voor uzelf. Daarvoor is de Webrichtlijnen norm ontwikkeld. Dit rapport beschrijft in hoeverre de site voldoet aan de normen van het Waarmerk drempelvrij.nl zoals die zijn vastgelegd in Webrichtlijnen norm. Deze norm omvat behalve kwaliteitscriteria ook de toegankelijkheidsijkpunten van prioriteit 1 en prioriteit 2 van het W3C (Web Content Accessibility Guidelines versie 1.0 (WCAG1.0)). Aan deze ijkpunten zou uw site moeten voldoen om toegankelijk te zijn voor mensen met een functiebeperking en senioren.

Daarnaast is uw site onderzocht op enige ijkpunten die de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid voor mensen met een functiebeperking nog meer ten goede komen. Deze toetsing is gebaseerd op de W3C methode voor het onderzoeken van websites en eigen ervaringen bij het toetsen van websites volgens de richtlijnen. De resultaten en de checklist van het onderzoek zijn hieronder te vinden.

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 030 - 2398270 of via mail: toetsing@accessibility.nl

Samenvatting

In de checklist worden voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen; dit is echter geen compleet overzicht. Wanneer verbeteringen op de site
worden aangebracht, dient u er rekening mee te houden dat naast de specifieke voorbeelden het probleem op meer plekken kan voorkomen. Meer informatie over een
ijkpunt waaraan niet voldaan wordt en de oplossingen hiervoor kunt u lezen in onze online brochure.

Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat ondanks gericht onderzoek een probleem niet gesignaleerd wordt. Het probleem kan dan wel bij een
volgend onderzoek opgemerkt worden. Wij adviseren u daarom bij het herstellen van de fouten niet alleen te concentreren op de fouten en locaties die in dit rapport
zijn beschreven.

Totaal score

  JaNeeNvt    
Prioriteit 1 5 3 8 Helaas, uw site voldoet niet aan prioriteit 1. Uw website heeft de score 13 uit 16 behaald in ons onderzoek. De eerste prioriteit van de drempelvrij norm zorgt ervoor dat alle informatie op uw website bereikbaar is voor uw bezoekers.
Prioriteit 2 4 1 25 De Web Content Accessibility Guidelines prioriteit 2 zijn geschreven om er voor te zorgen dat onder minder ideale omstandigheden bezoekers toch nog bij de informatie op uw website kunnen komen. Het voorkomt dat uw bezoekers bijzondere maatregelen moeten nemen om uw website te kunnen lezen.
Normdocument Webrichtlijnen 10 4 79 Het Normdocument Webrichtlijnen van Stichting Waarmerk drempelvrij.nl combineert de 46 Prioriteit 1 en 2 ijkpunten van WCAG 1.0 met de 125 Webrichtlijnen van de Nederlandse overheid. De zo ontstane Norm bestaat uit 93 ijkpunten verdeeld in drie niveaus (prioriteit 1, 2 en overige Webrichtlijnen) die zowel de internationaal erkende richtlijnen voor toegankelijkheid (WCAG 1.0) als de Webrichtlijnen van de Nederlandse overheid geheel afdekken.
Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen 14 4 107 Het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen bestaat uit de 125 Webrichtlijnen van de Nederlandse overheid. Met de 125 Webrichtlijnen wordt zowel de gebruiksvriendelijkheid als de kwaliteit van een website beoordeeld. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op 'best practice' technieken uit het vakgebied van webontwikkelaars. Voor een overzicht van de score op de 125 Webrichtlijnen kunt u het extra rapport Webrichtlijnen raadplegen.

Waarmerk drempelvrij.nl, 13 uit 16 ijkpunten correctWaarmerk drempelvrij.nl, 13 uit 16 ijkpunten correctWaarmerk drempelvrij.nl, 13 uit 16 ijkpunten correct

Uw website heeft het Waarmerk drempelvrij.nl, 13 uit 16 ijkpunten correct behaald. Om deze op uw website te plaatsen kunt u onderstaande code gebruiken.

 1. <a href="http://www.accessibility.nl/inspecties/inspectie/site-620" class="plain">
 2. <img src="/images/waarmerk/p1-13_normal.png" alt="Waarmerk drempelvrij.nl, 13 uit 16 ijkpunten correct; klik voor een reactie." class="imgnoborder" />
 3. </a>

Gegevens over het onderzoek

 • Naam van de website: Voorbeeld rapportage
 • Adres van de website: www.voorbeeldrapportageaccessibility.nl
 • Onderzoeksdatum: 23 mei 2012
 • Onderzoeker: Martijn Houtepen
 • Scope van het onderzoek
  • Alle pagina's op www.voorbeeldrapportageaccessibility.nl
 • Aantal pagina's van de steekproef: 50 (zie bijlage voor de pagina's in de steekproef)
 • Toegepaste norm: Normatief document (Webrichtlijnen) versie 1 van 20-07-2007 inclusief appendix van 06-09-2010 en Richtlijnen voor evaluatie en sampling versie 1.
 • Meer informatie over de inspectiemethode is te vinden op de site www.accessibility.nl

Uitleg rapportage

De onderstaande rapportage is als volgt opgebouwd:

De resultaten zijn weergegeven in een tabel. De indeling is gebaseerd op ijkpunten. Uw website is op basis van deze ijkpunten beoordeeld. Om extra detail te geven, zijn de antwoorden volgens zogenaamde succescriteria onderverdeeld. Een succescriterium kan de beoordeling Goed (Ja), Fout (Nee) of Niet Van Toepassing (Nvt) hebben. 

Voor extra uitleg over een ijkpunt volgt u de link van het ijkpuntnummer naar onze online brochure. Hier vind u meer uitleg en implementatievoorbeelden.

IJkpuntenCriteriaUitleg
De bijbehorende techniek is aanwezig op de site (in de sample) en voldoet aan de norm.
De bijbehorende techniek is niet aanwezig in de site.
De gebruikte techniek voldoet niet aan de norm.
W3C ijkpunten prioriteit 1
AntwW3CIJkpunt
Ja
5
Nee
3
Nvt
8
Algemeen
ja met opmerking 1.1 Lever een tekstequivalent voor elk niet-tekstueel element
ja 1.1.1 Niet-tekstuele content die in woorden kan worden uitgedrukt is expliciet gekoppeld aan een tekstequivalent.

Op de pagina voorbeeldpagina 1 is een ....

nvt 1.1.2 Niet-tekstuele content die niet in woorden wordt uitgedrukt, bevat een beschrijvend tekstlabel of een tekstbeschrijving die als tekstequivalent wordt geleverd.
nvt 1.1.3 Links met niet-tekstuele content hebben altijd een niet-leeg tekstequivalent.
nvt 1.1.4 Als CSS Image Replacement technieken worden gebruikt: zorg ervoor dat CSS eigenschappen visibility : hidden of display : none niet voor dit doel gebruikt worden.
nvt 1.1.5 Er worden geen d-links gebruikt. (Webrichtlijnen criterium *)
ja 2.1 Zorg ervoor dat alle informatie die met behulp van kleur wordt overgebracht ook beschikbaar is zonder kleur, bijvoorbeeld uit de context of uit de opmaak
ja 2.1.1 Alle informatie die met kleur wordt overgebracht is ook beschikbaar zonder de waarneming van kleur.
ja 2.1.2 Kleurcodering is niet gebruikt als de enige manier voor het overbrengen van informatie die een reactie aangeeft of een visueel element onderscheidt.
ja 2.1.3 Links zijn eenvoudig te onderscheiden van andere tekst. (Webrichtlijnen criterium *)
ja 2.1.4 Kleur wordt op een consistente manier gebruikt telkens wanneer het een betekenis aangeeft. (Webrichtlijnen criterium *)
nee 4.1 Geef duidelijk veranderingen aan in de natuurlijke taal van de documenttekst en van alle tekstequivalenten (bijvoorbeeld onderschriften)
nee 4.1.1 Tekstgedeelten of -fragmenten die binnen de content voorkomen en zijn geschreven in een andere taal dan de natuurlijke taal van de inhoud in zijn geheel, worden herkend door middel van het lang attribuut, inclusief specificatie van de taal van het tekstgedeelte of tekstfragment.

Op de pagina's voorbeeldpagina2, voorbeeldpagina3 en voorbeeldpagina4 komen tekstgedeelten voor...

nvt 6.1 Organiseer documenten zo dat ze zonder style sheets gelezen kunnen worden
nvt 6.1.1 Het document is zo ingedeeld dat gebruikers alle inhoud en functionaliteit van het document kunnen openen, lezen en gebruiken als het zonder geassocieerd(e) style sheet(s) en in een logische volgorde wordt geleverd
nvt 6.1.2 Decoratieve afbeeldingen worden (zoveel mogelijk) door CSS geplaatst (Webrichtlijnen criterium *)
ja 6.2 Zorg ervoor dat equivalenten voor dynamische content worden geactualiseerd, als de dynamische content verandert
ja 6.2.1 Equivalenten voor dynamische content (waarvoor een tekstalternatief nodig is) worden geactualiseerd als de dynamische content verandert
nee 7.1 Geef het scherm geen gelegenheid om te flikkeren totdat user agents gebruikers in staat stellen flikkering te sturen
    Ten minste één van de volgende criteria is waar:
nee 7.1.1 De pagina('s) bevat(ten) geen content die het scherm laat flikkeren in het frequentiegebied 3 tot 49 Hz.

Op de pagina...

nee 7.1.2 (Indien flikkering niet kan worden vermeden) De gebruiker wordt voor de flikkering gewaarschuwd voordat hij naar de pagina gaat, en er wordt een volledige equivalente versie van de content zonder flikkering geboden.

Op de pagina...

nee 7.1.3 Indien flikkering niet kan worden vermeden) De gebruiker kan de flikkering sturen.

Op de pagina...

nee 14.1 Gebruik de duidelijkste en eenvoudigste taal die zich leent voor de content van een site
    De content is beoordeeld, waarbij de volgende strategieën voor evaluatie van de complexiteit van de content in aanmerking zijn genomen en op de juiste manier voor het beoogde publiek zijn toegepast:
ja 14.1.1 Op de pagina's wordt vocabulaire gebruikt dat zeer veel wordt gebruikt door leden van het beoogde publiek

Op de pagina...

nee 14.1.2 De lengte en complexiteit van zinnen zijn consistent met aanbevolen procedures voor het beoogde publiek, zoals deze voorkomen in huidige tekstboeken over het schrijven voor het gebied of de discipline van het publiek.

Op de pagina...

ja 14.1.3 In het document worden pagina-ontwerp, afbeeldingen, kleuren, fonts, animaties, video of audio gebruikt om complexe tekst indien nodig te verduidelijken
En als je afbeeldingen en image maps gebruikt
ja met opmerking 1.2 Lever tekstlinks voor ieder actief gebied van een server-side image map
    Een van de volgende opties is van toepassing:
nvt 1.2.1 Er worden tekstlinks geleverd voor ieder actief gebied van een server-side image map.

Op de pagina

ja 1.2.2 Als het niet mogelijk is om tekstlinks te leveren, bijv. vanwege teveel informatie, wordt een tekstequivalent aangeboden die dezelfde functie biedt als het niet-tekstuele element en dezelfde informatie overdraagt als de schrijver had bedoeld voor de niet-tekstuele content.
ja met opmerking 9.1 Lever client-side image maps in plaats van server-side image maps behalve waar de gebieden niet kunnen worden gedefinieerd met behulp van een beschikbaar geometrisch model
    Het volgende is waar als een server-side image map is gebruikt:
ja 9.1.1 De informatie kon niet worden geleverd in de vorm van een client-side image map

Op de pagina

ja 9.1.2 De gebieden konden niet worden gedefinieerd met een beschikbaar geometrisch model
ja 9.1.3 Er is een equivalent dat dezelfde content en functionaliteit biedt
En als je tabellen gebruikt
nvt 5.1 Voor tabellen met data: geef rij- en kolomheaders aan
nvt 5.1.1 In een datatabel zijn kolom- en of rijheaders aangegeven
nvt 5.2 Gebruik voor datatabellen met twee of meer logische niveaus van rij- of kolomheaders opmaak om data- en headercellen te associëren
nvt 5.2.1 In datatabellen met een structurele onderverdeling van de informatie onder de rijen en kolommen is de juiste markup gebruikt om die onderverdelingen aan te geven.
En als je frames gebruikt
nvt 12.1 Geef elk frame een titel zodat je identificatie en navigatie van een frame vergemakkelijkt
    Het volgende is waar:
nvt 12.1.3 Het title attribuut bij de frame elementen zijn gebruikt om de inhoud van elk frame te beschrijven.
nvt 12.1.4 De pagina die in het frame wordt weergegeven is voorzien van een titel waarmee de inhoud ervan wordt beschreven
nvt 12.1.5 Het longdesc attribuut bij het frame element is gebruikt om het doel van de frames te beschrijven en hoe frames met elkaar te maken hebben, als het niet uit frametitels alleen blijkt.
En als je applets en scripts gebruikt
nvt 6.3 Zorg ervoor dat pagina's bruikbaar zijn, als scripts, applets of andere programma-objecten uitstaan of niet worden ondersteund. Als dit niet mogelijk is, lever dan equivalente informatie op een alternatieve toegankelijke pagina.
nvt 6.3.1 Technologieën die voor presentatie en gebruikersinterface worden gebruikt, ondersteunen toegankelijkheid (zoals aanbevolen door W3C) of er worden alternatieve versies van de paginacontent geboden die wel toegankelijkheid ondersteunen.
nvt 6.3.2 Pagina's zijn bruikbaar als scripts, applets of andere programma-objecten uit staan of niet worden ondersteund.
nvt 6.3.3 (Als het vorige niet mogelijk is:) er wordt een alternatieve toegankelijke pagina/equivalent geboden met equivalente informatie en deze wordt direct vanaf de ontoegankelijke pagina gelinkt.
nvt 6.3.4 Scriptfunctionaliteit die wordt gebruikt in combinatie met links wordt op zo'n manier gebruikt, dat het een uitbreiding is op de basisfunctionaliteit van de link. (Webrichtlijnen criterium *)
nvt 6.3.5 Bezoekers zonder ondersteuning voor client-side script worden niet geconfronteerd met niet-werkende links of formulieren. Dit gaat ook op voor het gebruik van formulierelementen voor navigatiedoeleinden. (Webrichtlijnen criterium *)
nvt 6.3.6 Als de browser van een bezoeker client-side script niet ondersteund en interactie van de gebruiker nodig is om een taak uit te voeren, wordt server-side functionaliteit gebruikt in plaats van client-side functionaliteit. (Webrichtlijnen criterium *)
En als je multimedia gebruikt
nvt 1.3 Totdat user agents automatisch de tekst van een beeldspoor hardop kunnen voorlezen, kan je een auditieve beschrijving geven van de belangrijke informatie van het beeldspoor van een multimediapresentatie
    Een van de volgende criteria is van toepassing:
nvt 1.3.1 Een user agent kan automatisch de tekst van een beeldspoor hardop voorlezen en op die manier een equivalente auditieve beschrijving geven van de belangrijke informatie van het beeldspoor van een multimediapresentatie;
nvt 1.3.2 Er wordt een auditieve beschrijving geboden van alle belangrijke visuele informatie in scènes, acties en gebeurtenissen die niet vanuit het geluidsspoor alleen kunnen worden waargenomen, gezien de beperkingen van het bestaande geluidsspoor en de gelimiteerde mogelijkheden om het audiovisuele programma te bevriezen om aanvullende auditieve beschrijvingen in te voegen.
nvt 1.4 Voor iedere tijdgerelateerde multimediapresentatie, bijvoorbeeld een (animatie)film, kan je equivalente alternatieven synchroniseren (bijvoorbeeld onderschriften of auditieve beschrijvingen van het beeldspoor) met de presentatie
    Alle volgende zijn van toepassing:
nvt 1.4.1 Van alle informatie in scènes, acties en gebeurtenissen die niet vanuit het geluidsspoor alleen kunnen worden waargenomen worden auditieve beschrijvingen geboden;
nvt 1.4.2 Alle belangrijke dialogen en geluiden worden voorzien van onderschriften, behalve als de webcontent realtime is, alleen in audio en niet tijdgerelateerd of interactief; in dat geval is een transcriptie of andere niet-auditieve equivalent voldoende;
nvt 1.4.3 Beschrijvingen en onderschriften worden gesynchroniseerd met de gebeurtenissen die ze weergeven.
En als al het overige niet lukt
nvt 11.4 Als je ondanks alle inspanningen geen toegankelijke pagina kan creëren, lever dan een link naar een alternatieve pagina die W3C-technologieën gebruikt, toegankelijk is, equivalente informatie (of functionaliteit) heeft en even vaak wordt geactualiseerd als de ontoegankelijke (oorspronkelijke) pagina
    Als het niet mogelijk is om een toegankelijke pagina te maken, wordt een link geboden naar een alternatieve pagina. Het volgende is waar:
nvt 11.4.1 Er worden W3C-technologieën gebruikt
nvt 11.4.2 Toegankelijkheid wordt gegarandeerd
nvt 11.4.3 Informatie en functionaliteit zijn equivalent voor de ontoegankelijke (oorspronkelijke) pagina
nvt 11.4.4 De pagina wordt net zo vaak bijgewerkt als de ontoegankelijke (oorspronkelijke) pagina
W3C ijkpunten prioriteit 2
AntwW3CIJkpunt
Ja
4
Nee
1
Nvt
25
Algemeen
nee 2.2 Zorg ervoor dat combinaties van voorgrond- en achtergrondkleur voldoende contrast geven, als ze gezien worden door iemand met kleurenblindheid of als ze op een zwart-wit beeldscherm zijn te zien
nee 2.2.1 De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een lichtsterktecontrastratio van ten minste 4.5:1, behalve in de volgende gevallen: Grote tekst: Grootschalige tekst en afbeeldingen van grootschalige tekst hebben een lichtsterktecontrastratio van ten minste 3:1; Incidenteel: Voor tekst of afbeeldingen van tekst die deel uitmaken van een inactieve gebruikersinterface component, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die deel zijn van een beeld dat betekenisvolle andere visuele content heeft, geldt geen lichtsterktecontrastvereiste; Logotypen: Voor tekst die deel is van een logo of merknaam geldt geen minimale lichtsterktecontrastvereiste.

Op de pagina...

ja 2.2.2 Als het contrast van de standaard weergave niet voldoet aan het eerste succescriterium, maar er een optie beschikbaar is om een alternatieve weergave te activeren (bijvoorbeeld: een schakeling naar een style sheet met een hoog contrast), dan moet de alternatieve weergave aan het eerste succescriterium voldoen. Op de standaard weergave moet de beschikbare optie zelf altijd aan het eerste succescriterium voldoen en moet het beschikbaar zijn als een browser client-side script niet ondersteund.
ja 3.1 Als er een geschikte opmaaktaal bestaat, gebruik dan liever opmaak dan afbeeldingen om informatie over te brengen
ja 3.1.1 Afbeeldingen die automatisch kunnen worden gegenereerd op basis van informatieve gegevens moeten niet worden gebruikt; in plaats daarvan moet geschikte opmaaktaal worden gebruikt.
ja 3.2 Creëer documenten die zich conformeren aan een gepubliceerde formele grammatica
ja 3.2.1 Het document (d.w.z. het document dat aan de lezer wordt aangeboden in zijn definitieve vorm, mogelijk met inbegrip van gegenereerde content door programma-elementen) voldoet aan de gepubliceerde formele grammatica.
ja 3.2.2 Als client-side script gebruikt wordt om de HTML hiërarchie te manipuleren, wordt ECMAScript gebruikt volgens de specificatie. Het gebruik van niet-standaard eigenschappen die goed zijn geïmplementeerd in script-enabled browsers - zoals innerHTML – is niet noodzakelijkerwijs in strijd met het bovenstaande succescriterium. Het is niet strijdig als zo'n eigenschap [1] niet gebruikt wordt voor het direct manipuleren van de DOM, of [2] als de reden voor het gebruik van de niet-standaard eigenschap boven W3C DOM methoden in de code is beschreven. Het gebruik van innerHTML boven W3C DOM methoden om de functionaliteit te bevorderen is niet in strijd met het bovenstaande succescriterum.
ja 3.2.3 De volgende eigenschappen zouden niet gebruikt moeten worden als de enige manier om de DOM te manipuleren, omdat de eigenschappen niet-standaard zijn of browser support niet consistent of ontoereikend is: innerText, outerHTML, outerText, textContent, createHTMLDocument(), defaultView, parentWindow, add(opt,opt), add(opt,ind), moveRow(), rowIndex of rows[]. NB: Auteurs zouden zich ervan bewust moeten zijn dat het gebruik van niet-standaard functies duurzaamheidskwesties kan oproepen, met name als ze eigendomsmatig en/of niet goed beschreven zijn.
ja 3.3 Gebruik style sheets om de layout en de presentatie te sturen
ja 3.3.1 Er zijn uitsluitend style sheets gebruikt om opmaak en presentatie te sturen
ja 3.3.2 Er is geen inline style gebruikt (Webrichtlijnen criterium *)
nvt 3.4 Gebruik liever relatieve eenheden dan absolute eenheden als je in markuptalen waarden toekent aan attributen en eigenschappen in style sheets
nvt 3.4.1 De waarden van de eenheden die worden gebruikt in attributen van markuptaal en/of eigenschappen van style sheets zijn relatief in plaats van absoluut, tenzij de fysieke kenmerken van het uitvoermedium, zoals afdrukmedia, bekend zijn.
nvt 3.5 Gebruik headerelementen om de documentstructuur over te brengen en gebruik ze volgens de specificatie
    Alle volgende criteria zijn van toepassing:
nvt 3.5.1 Er zijn headerelementen gebruikt voor het geven van headerinformatie
nvt 3.5.2 Headerelementen zijn in de juiste volgorde gebruikt, beginnend bij kop 1 (h1). (Webrichtlijnen criterium *)
nvt 3.5.3 Er zijn geen headerniveaus overgeslagen (Webrichtlijnen criterium *)
nvt 3.5.4 Er is een caption element of heading markup gebruikt voor het leveren van een kopregel boven een tabel (Webrichtlijnen criterium *)
nvt 3.6 Maak lijsten en lijstelementen op de juiste manier op
nvt 3.6.1 De Lijststructuur en lijst onderdelen zijn op de juiste manier opgemaakt. Ze zijn alleen gebruikt om lijsten te maken en niet voor formatteringseffecten zoals inspringen
nvt 3.6.2 ol is gebruikt voor geordende lijsten, d.w.z. alle lijsten waarbij de volgorde van belang is.
nvt 3.6.3 dl is gebruikt voor definitie lijsten, d.w.z. lijsten waarbij per onderdeel, de eerste term betekenis geeft aan de erop volgende tekst
nvt 3.6.4 ul is gebruikt voor overige (ongeordende) lijsten
nvt 3.7 Opmaak citaten. Gebruik het citaat-element niet om formatteringseffecten te bereiken, zoals inspringen
    Het volgende is waar (indien van toepassing):
nvt 3.7.1 Citaten zijn opgemaakt met HTML elementen (blockquote, q). Voor citaten die in blokvorm verschijnen, worden blockquote elementen gebruikt (voorbeeld: een hele paragraaf). Voor kortere citaten zijn zowel q (quotation) elementen als aanhalingstekens toegestaan. (Webrichtlijnen criterium *)
nvt 3.7.2 Citaat-opmaak (blockquote en q) is alleen gebruikt voor citaten en niet voor andere opmaakeffecten.
nvt 3.7.3 Het cite element is alleen gebruikt voor verwijzing/citeren van andere bronnen (bijv. personen en titels). (Webrichtlijnen criterium *)
nvt 6.5 Zorg ervoor dat dynamische content toegankelijk is of lever een alternatieve presentatie of pagina
nvt 6.5.1 Dynamische content is toegankelijk, of er wordt een toegankelijke alternatieve presentatie of pagina geboden
nvt 7.2 Laat de content niet knipperen (i.e. verander de presentatie in een regelmatig tempo, zoals aan- en uitzetten) totdat user agents gebruikers in staat stellen het knipperen te sturen
nvt 7.2.1 Er wordt geen knippering gebruikt tenzij er een mechanisme wordt geboden (door user agent) om het knipperen te stoppen/sturen.
nvt 7.4 Creëer geen periodiek zelfverversende pagina's totdat user agents de mogelijkheid bieden die zelfverversing te stoppen
nvt 7.4.1 Pagina's verversen zichzelf niet periodiek (tenzij user agenst de mogelijkheid bieden om de verversing te stoppen).
nvt 7.5 Gebruik geen opmaak om pagina's automatisch te redirecten totdat user agents de mogelijkheid leveren om auto-redirect te stoppen. Configureer in plaats daarvan de server om redirects uit te voeren
    Het volgende is van toepassing:
nvt 7.5.1 Pagina's verwijzen niet automatisch door, tenzij de middelen worden geboden om de auto-redirect te stoppen/sturen.
nvt 7.5.2 Wijzigingen in context worden alleen op verzoek van de gebruiker gestart.
nvt 7.5.3 Auto-redirects tijdens interactie met formulieren wordt vermeden. (Webrichtlijnen criterium *)
ja 10.1 Totdat user agents gebruikers toestaan om het ongewild openen van nieuwe vensters uit te zetten, is het beter om geen pop-ups of andere vensters te laten verschijnen en het actuele venster niet te veranderen zonder de gebruiker daarover te informeren
    Er verschijnen geen pop-ups of andere browser vensters tenzij een van de volgende criteria van toepassing is:
ja 10.1.1 Er worden middelen geboden om dit te stoppen/sturen.
ja 10.1.2 De content waarschuwt de gebruiker dat het activeren van het element een nieuw venster oproept en dat de locatie van de link nuttige informatie bevat die nodig kan zijn tijdens een belangrijk niet te onderbreken proces.
nvt 10.1.3 De wijzigingen in context worden alleen op verzoek van de gebruiker gestart.
nvt 11.1 Gebruik W3C-technologieën als ze beschikbaar zijn en geschikt voor een klus en gebruik de jongste versies als ze ondersteund worden
    Het volgende is van toepassing:
nvt 11.1.1 HTML 4.01 (of hoger) of XHTML 1.0 (of hoger) wordt volgens de specificaties gebruikt
nvt 11.1.2 CSS 2.1 (of hoger) wordt volgens de specificatie gebruikt
nvt 11.1.3 DOM wordt volgens de specificatie gebruikt
nvt 11.1.4 De laatste versie van W3C-technologieën worden gebruikt wanneer ze beschikbaar en van toepassing zijn
nvt 11.2 Vermijd afgekeurde eigenschappen van W3C-technologieën
nvt 11.2.1 Er zijn geen afgekeurde eigenschappen gebruikt
nvt 12.3 Verdeel grote blokken informatie onder in meer beheersbare groepen, waar dit natuurlijk en juist is
nvt 12.3.1 Grote blokken informatie zijn in meer beheersbare groepen verdeeld.
nvt 13.1 Identificeer duidelijk het doel van elke link
nvt 13.1.1 Het doel van elke link is eenduidig (in tegenstelling tot bijv. klik hier, meer..., enzovoort.)
nvt 13.1.2 Het doel van een link (tekstcontent en het bijbehorende title en/of alt attribuut) is voorspelbaar wanneer deze buiten de context wordt gelezen.
nvt 13.2 Lever metadata om semantische informatie toe te voegen aan pagina's en sites
    Het volgende is van toepassing:
nvt 13.2.1 Het title element is gebruikt. td>Activiteit in regulier beheer
nvt 13.2.2 Er zijn metadata aan de pagina en site toegevoegd om semantische informatie te bieden (via RDF of via meta of link elementen).
nvt 13.2.3 id en class attributen zijn betekenisvol. (Webrichtlijnen criterium *)
nvt 13.3 Geef informatie over de algemene layout van een site (bijvoorbeeld een site map of een inhoudsopgave)
nvt 13.3.1 De site biedt een site map en/of inhoudsopgave die informatie geeft over de algemene layout van de site.
nvt 13.4 Gebruik navigatiemechanismen op een consistente wijze
    Het volgende is van toepassing:
nvt 13.4.1 Het gebruik van en de interactie met navigatie-elementen op de pagina's is door de hele site consistent.
nvt 13.4.2 De volgorde van herhaalde content is consistent
nvt 13.4.3 Er zijn mogelijkheden om lange lijsten met links over te slaan (Webrichtlijnen criterium *)
nvt 13.4.4 Op pagina's met veel onderwerpen wordt bovenaan de pagina een pagina-index met links gegeven om naar de verschillende onderwerpen te navigeren. (Webrichtlijnen criterium *)
En als je tabellen gebruikt
nvt 5.3 Gebruik geen tabellen voor layout tenzij de tabel ook zinvol is bij linearisering. Lever anders, als de tabel geen betekenis heeft een gelijkwaardig alternatief (bijvoorbeeld een gelineariseerde versie)
nvt 5.3.2 De informatie in de layouttabel wordt bij linearisering nog steeds in de juiste leesvolgorde gepresenteerd;
nvt 5.3.3 Er wordt een alternatief geboden (als de tabel geen betekenis heeft bij linearisering).
nvt 5.4 Als een tabel voor layout wordt gebruikt, gebruik dan geen structurele opmaak om visueel te formatteren
nvt 5.4.1 De layout tabel gebruikt geen structurele markup voor visuele formattering.
En als je frames gebruikt
nvt 12.2 Beschrijf het doel van frames en hoe frames met elkaar te maken hebben, als het niet uit frametitels alleen blijkt
nvt 12.2.1 De frametitels bieden een effectieve beschrijving van de content die ze weergeven;
nvt 12.2.2 (Als de frametitels geen effectieve beschrijving bieden) Het doel van en/of de relatie tussen de frames wordt afzonderlijk beschreven.
En als je formulieren gebruikt
nvt 10.2 Totdat user agents expliciete associaties tussen labels en formulierelementen ondersteunen, is het verstandig om bij alle formulierelementen met impliciet geassocieerde labels ervoor te zorgen dat de label netjes is gepositioneerd
nvt 10.2.1 Alle formulierelementen hebben (minstens) impliciet geassocieerde labels, d.w.z. de labels en elementen zijn netjes gepositioneerd.
nvt 12.4 Associeer labels expliciet met hun besturingsmechanismen
nvt 12.4.1 Het label is expliciet geassocieerd met de besturing.
En als je applets en scripts gebruikt
nvt 6.4 Zorg er in het geval van scripts en applets voor dat event handlers onafhankelijk zijn van het invoerapparaat
nvt 6.4.1 Voor scripts en applets worden alleen event handlers gebruikt die onafhankelijk zijn van het invoerapparaat
nvt 7.3 Vermijd beweging in pagina's totdat user agents gebruikers in staat stellen bewegende content te bevriezen
nvt 7.3.1 Er is geen bewegende content tenzij een mechanisme wordt geboden om de bewegende content te bevriezen
nvt 8.1 Maak programma-elementen als scripts en applets direct toegankelijk of compatibel met hulptechnologieën
nvt 8.1.1 Programma-elementen zijn direct toegankelijk of compatibel met hulptechnologieën. Ze bevatten een toegankelijke oplossing op dezelfde pagina of worden op een afzonderlijke pagina toegankelijk gemaakt.
nvt 9.2 Zorg ervoor dat elk element dat zijn eigen interface heeft aangestuurd kan worden op een apparaatonafhankelijke manier 
    Het volgende is van toepassing:
nvt 9.2.1 Alle elementen die hun eigen interface hebben, kunnen op een apparaatonafhankelijke manier worden bestuurd
nvt 9.3 Specificeer voor scripts liever logische event handlers dan apparaatafhankelijke event handlers
nvt 9.3.1 Er zijn voor scripts logische event handlers opgegeven;
nvt 9.3.2 Er zijn geen apparaatafhankelijke event handlers gebruikt voor scripts
nvt 9.3.3 (Als deze toch zijn gebruikt) zijn er ook logische event handlers opgegeven.
Overige webrichtlijnen
AntwW3CIJkpunt
Ja
1
Nee
0
Nvt
48
Algemeen
nvt 4.3 Geef de voornaamste natuurlijke taal van een document aan
nvt 4.3.1 De voornaamste natuurlijke taal van een document wordt opgegeven
nvt 4.3.2 In geval van een HTML-pagina wordt het lang attribuut gebruikt
nvt 4.3.3 In geval van een XHTML-pagina wordt minstens het xml:lang attribuut gebruikt
nvt 4.4 Het maken van een taalkeuze dient voor de bezoeker mogelijk te zijn op iedere pagina in de site
nvt 4.4.1 Als een website meertalig is, is het mogelijk om op iedere pagina een taal te kiezen
nvt 4.5 Gebruik voluit geschreven (tekstuele) links naar de taalvarianten
nvt 4.5.1 Tekstuele links naar taalvarianten worden voluit geschreven
nvt 4.5.2 Als er meer dan drie taalvarianten zijn en de ruimte is beperkt, kunnen afkortingen worden gebruikt. In dat geval bevat de afkorting een title attribuut waarin de taal volledig wordt uitgeschreven
nvt 4.6 Schrijf links naar taalvarianten in hun corresponderende taal
nvt 4.6.1 Tekstuele links naar de taalvariant worden in hun corresponderende taal geschreven
nvt 4.7 Gebruik geen associaties met nationaliteiten voor taalkeuze
nvt 4.7.1 Er zijn geen associaties met nationaliteiten voor taalkeuze
nvt 4.8 Links voor taalkeuze dienen op een duidelijke en consistente plaats in de navigatie van de site te staan
nvt 4.8.1 Links voor taalkeuze staan op een duidelijke en consistente plaats in de navigatie van de site.
nvt 9.4 Creëer een logische volgorde van tabs door middel van links, formulierbesturing en objecten
nvt 9.4.1 Een logische tabvolgorde wordt geboden voor links, formulierbesturingen en objecten.
nvt 9.5 Ontzie het accesskey attribuut. Als toch besloten wordt dit attribuut toe te passen, gebruik het alleen op links die door de hele site onveranderd blijven (bijvoorbeeld hoofdnavigatie) en beperk de sneltoetscombinaties tot nummers
    Een van de volgende criteria is waar:
nvt 9.5.1 Het accesskey attribuut wordt niet gebruikt, of
nvt 9.5.2 Het accesskey attribuut wordt alleen gebruikt bij links die door de hele site onveranderd blijven en er worden alleen cijfers gebruikt voor de sneltoetscombinaties
nvt 9.7 Specificeer de UTF-8 karakterset voor webpagina's
    Alle criteria hieronder zijn waar:
nvt 9.7.1 De UTF-8 karakterset is opgegeven, zowel in de http-headers als in het meta element.
nvt 9.7.2 Karaktercodering wordt opgegeven door de http-headers.
nvt 9.7.3 In de HTML-code wordt karaktercodering opgegeven in het meta element.
nvt 9.7.4 In de HTML-code is het meta element het eerste onderliggende element van het head element
nvt 11.5 Bij het aanpassen van een bestaande website: gebruik van HTML 4.01 of XHTML 1.0 alleen de Transitional variant als het gebruik van de Strict variant onmogelijk of onwenselijk is
nvt 11.5.1 De Strict variant wordt gebruikt
nvt 11.5.2 De Transitional variant kan zijn gebruikt maar alleen wanneer het wijzigen van de bestaande website naar een Strict variant niet mogelijk of wenselijk is
nvt 11.6 Bij het bouwen van een nieuwe website: gebruik van HTML 4.01 of XHTML 1.0 uitsluitend de Strict variant
nvt 11.6.1 De Strict variant van HTML 4.01 of XHTML 1.0 is op een geldige manier gebruikt.
nvt 12.5 Zet de inhoud van de pagina in de HTML broncode op volgorde van belangrijkheid
nvt 12.5.1 De inhoud van de pagina is in de HTML broncode op volgorde van belangrijkheid gezet
nvt 13.11 Gebruik het minimum aan tekst dat nodig is om te begrijpen waar de link naartoe leidt
nvt 13.11.1 De grootste inspanning is gedaan om het minimum aan linktekst te gebruiken dat nodig is om de informatie over het doel van de link te bieden.
nvt 13.13 Links naar e-mail adressen: het e-mail adres waaraan het te versturen bericht is gericht dient zichtbaar te zijn in de linktekst
nvt 13.13.1 De linktekst van een link naar een e-mail adres moet het e-mail adres bevatten.
nvt 13.14 Links naar e-mail adressen: de URL in het href attribuut van een link naar een e-mail adres, mag alleen het mailto protocol en een e-mail adres bevatten
nvt 13.14.1 Het href attribuut van een link naar een e-mail adres bestaat alleen uit het mailto protocol en een e-mail adres.
nvt 13.15 Pas geen technische maatregelen toe op de website om een e-mail adres te verhullen voor spam robots
nvt 13.15.1 Er zijn geen technische maatregelen toegepast om e-mail adressen onzichtbaar te maken of geheel onbruikbaar voor mensen die viewers met lage functionaliteit hebben.
nvt 13.16 Ga uiterst voorzichtig om met het publiceren van e-mail adressen van bezoekers van de website. Informeer de bezoeker over welke gegevens worden gepubliceerd op de site, of publiceer het e-mail adres van de bezoeker niet
nvt 13.16.1 Tenzij de bezoeker goed is geïnformeerd en er een grote noodzaak is om het e-mail adres van de bezoeker te publiceren, wordt het e-mail adres van de bezoeker op de website niet gepubliceerd.
nvt 13.17 Bij het aanbieden van downloadbare bestanden, informeer de bezoeker over hoe deze te downloaden en vervolgens te gebruiken
nvt 13.17.1 Er wordt voldoende informatie geboden over de manier waarop de gepresenteerde bestanden moeten worden gedownload en hoe ze te gebruiken.
nvt 13.18 Serveer bestanden met het correcte MIME type
nvt 13.18.1 Bestanden worden met het correcte MIME type geserveerd.
nvt 13.19 Gebruik voor iedere pagina een unieke, beschrijvende titel
nvt 13.19.1 Elke pagina op een site heeft een unieke waarde binnen het title en h1 element.
ja 14.4 Lever mechanismen die site-gerelateerde problemen voor bezoekers helpt op te lossen
nvt 14.4.1 Als bezoekers vast komen te zitten (bijv. als ze een foutpagina krijgen) is er een vluchtroute.
nvt 14.4.2 Als zich een fout voordoet, wordt er informatie gegeven over hoe de fout kan worden gecorrigeerd.
nvt 14.4.3 Wanneer van toepassing: Er wordt informatie geboden om te helpen bij de meest voorkomende fouten.
nvt 14.4.4 Bij het invullen van een formulier kan de gebruiker de fout onmiddellijk herstellen.
nvt 14.4.5 Als een zoekfunctionaliteit wordt aangeboden, geeft het systeem suggesties als er geen resultaat wordt gevonden, door ten minste één van de volgende oplossingen te gebruiken: spelfouten, soortgelijke zoektermen of termen in meervoudvorm.
ja 14.4.6 De site heeft een optie om fouten te rapporteren.
nvt 14.4.7 In het geval van een fout: het probleem wordt toegelicht en kleuren, iconen of tekstuele uitleg worden gebruikt om de aandacht van de bezoeker op de foutmelding te richten.
nvt 14.7 Schrijf korte, bondige tekst, waarin de belangrijkste boodschap bovenaan de pagina al wordt genoemd
nvt 14.7.1 Er is een korte, bondige tekst binnen de belangrijkste boodschap bovenaan de pagina
En als je tabellen gebruikt
nvt 5.3-WR Gebruik geen tabellen voor layout. Zie hieronder de (minder strenge) WCAG succescriteria voor ijkpunten 5.3 en 5.4 .
nvt 5.3.1 Tabellen worden niet gebruikt voor layout.
nvt 5.5 Lever samenvattingen voor tabellen
nvt 5.5.1 Er wordt een “samenvatting” geleverd
nvt 5.5.2 Het caption element wordt gebruikt binnen een table element
nvt 5.5.3 Het caption element beschrijft de aard van de tabel
nvt 5.5.4 Een onderschrift is mogelijk niet altijd noodzakelijk. Als er geen caption wordt geleverd, moet er een title attribuut zijn bij het table element om de aard van de tabel in een paar woorden te beschrijven
nvt 5.6 Lever afkortingen voor headerlabels
nvt 5.6.1 Voor tabelheaders van meer dan 25 tekens wordt een attribuut voor afkorting geleverd.
En als je formulieren gebruikt
nvt 15.1 Als een bezoeker persoonlijke gegevens dient op te geven, laat deze dan weten wat er met die gegevens gedaan zal worden, bijvoorbeeld in de vorm van een privacyverklaring
nvt 15.1.1 Informatie wordt geboden over wat met de persoonlijke gegevens wordt gedaan.
nvt 15.2 Verg van een bezoeker via een formulier niet meer informatie op te geven dan noodzakelijk is voor het doel van het formulier. Houdt formulieren zo kort mogelijk en beperk het verplicht invullen van formuliervelden
nvt 15.2.1 In formulieren wordt een bezoeker slechts gevraagd de informatie te geven die nodig is voor het doel van het formulier.
nvt 15.2.2 Formulieren zijn zo kort mogelijk.
nvt 15.3 Geef aan welke velden verplicht of optioneel zijn om in te vullen
nvt 15.3.1 Er wordt aangegeven welke velden verplicht zijn en welke optioneel.
nvt 15.4 Voorzie in alternatieve contactmogelijkheden, zoals adresgegevens, telefoonnummers of e-mailadressen, indien deze beschikbaar zijn
nvt 15.4.1 Er is meer dan een contactmogelijkheid beschikbaar.
nvt 15.5 Laat de bezoeker weten wat er met het formulier na verzending gedaan zal worden
nvt 15.5.1 Er wordt informatie gegeven over wat er met het formulier wordt gedaan.
nvt 15.6 Geef de bezoeker de mogelijkheid tot archivering van zijn reactie
nvt 15.6.1 Er wordt een mogelijkheid geboden om een reactie op te slaan.
nvt 15.7 Stuur de bezoeker na het invullen en versturen van een formulier een bevestiging dat zijn bericht is aangekomen bij de ontvanger (autoreply)
nvt 15.7.1 Er wordt een bevestigingsbericht verstuurd
nvt 15.8 Geef voorafgaande aan complexe formulieren de bezoeker een indruk van hoe groot het formulier is
nvt 15.8.1 In het geval van een complex formulier ontvangen bezoekers een indruk van de grootte van het formulier.
nvt 15.9 Noem van te voren documenten die de bezoeker (eventueel) nodig heeft bij het invullen van het formulier
nvt 15.9.1 Als documenten nodig zijn om een formulier in te vullen, wordt deze informatie vooraf gegeven
nvt 15.10 Voorzie formulieren van instructies voor de bezoeker waar nodig, met name bij de invoervelden waar ze toedoen
nvt 15.10.1 Indien van toepassing bevat een formulier instructies over hoe het formulier te gebruiken.
nvt 15.11 Voeg geen herstel (reset) knoppen toe aan een formulier
nvt 15.11.1 Er is geen reset knop voor formulieren
nvt 15.12 Wees terughoudend met het gebruik van CSS voor invoervelden en formulierknoppen
nvt 15.12.1 CSS wordt spaarzaam gebruikt voor invoervelden. D.w.z. de invoervelden zijn als zodanig herkenbaar
nvt 15.13 Gebruik het tabindex attribuut om van de standaard tab-volgorde op formuliervelden af te wijken wanneer deze volgorde niet toereikend is voor correct gebruik van het formulier door toetsenbordgebruikers
nvt 15.13.1 Als de tab-volgorde van een formulier niet toereikend is, wordt de tab-volgorde gewijzigd
En als je frames gebruikt
nvt 12.1-WR Gebruik geen frames.
nvt 12.1.1 De Frameset variant van HTML 4.01 of XHTML 1.0 wordt niet gebruikt
nvt 12.1.2 De frameset, frame en/of iframe elementen worden niet gebruikt; niet in de code en ook niet in script.
En als je applets en scripts gebruikt
nvt 13.12 Maak het tabben naar links niet onmogelijk. Verwijder niet de focus rectangle rondom een link of de mogelijkheid tot focus op een link
nvt 13.12.1 Tab-functionaliteit moet niet worden uitgeschakeld (d.w.z. moet beschikbaar zijn).
nvt 13.12.2 De focus moet niet worden verwijderd (d.w.z. moet waarneembaar zijn).
En als al het overige niet lukt
nvt 9.6 In het geval dat belangrijke informatie via een gesloten standaard wordt aangeboden, dient men dezelfde informatie ook via een open standaard aan te bieden
nvt 9.6.1 Als informatie als belangrijk wordt gezien, worden open standaarden gebruikt in plaats van standaarden die niet onder de definitie van een open standaard vallen.
nvt 9.6.2 Het alternatief voor een niet-open standaard moet dezelfde informatie overbrengen.
nvt 9.6.3 Als een niet-open standaard wordt gebruikt zonder een alternatief (omdat het niet als 'belangrijke informatie' wordt beschouwd) worden de toegankelijksfuncties gebruikt die beschikbaar zijn in de niet-open standaard
En wat betreft de semantiek
nvt 3.8 Gebruik het p (paragraph) element voor het aangeven van paragrafen. Gebruik niet het br (linebreak) element voor het scheiden van paragrafen
nvt 3.8.1 Het p element is gebruikt voor de markup van paragrafen
nvt 3.8.2 Het br element is niet gebruikt voor het scheiden van paragrafen
nvt 3.9 Gebruik het em (emphasis) en strong element voor het aangeven van nadruk
nvt 3.9.1 De em en strong elementen worden gebruikt om nadruk aan te geven
nvt 3.9.2 em en strong elementen worden niet gebruikt om kopregels aan te geven.
nvt 3.9.3 Tekst die (bedoelde) nadruk bevat heeft de juist markup
nvt 3.10 Gebruik het dfn (definition) element voor het aangeven van termen, elders gedefinieerd in een definitielijst
nvt 3.10.1 Het dfn (definition) element is alleen gebruikt om termen aan te geven die elders gedefinieerd worden in een definitielijst of om inline definities aan te geven.
nvt 3.11 Gebruik het ins (insertion) en del (deletion) element voor het aangeven van regelmatige wijzigingen in de inhoud van een pagina
nvt 3.11.1 Juiste markup (d.w.z. met de ins en del elementen) wordt gebruikt om regelmatige wijzigingen in de inhoud van een pagina aan te geven
nvt 3.12 Vermijd het gebruik van het sup (superscript) en sub (subscript) element waar mogelijk
nvt 3.12.1 Het gebruik van sup en sub markup wordt niet gebruikt tenzij het niet te vermijden valt
nvt 4.2 Specificeer de uitwerking van elke afkorting of van elk acroniem in een document waar die het eerst voorkomt
nvt 4.2.1 Een abbr element wordt gebruikt voor een afkorting als een van de volgende uitspraken waar is: - Er zou verwarring kunnen ontstaan met betrekking tot de betekenis ervan; - De afkorting wordt niet in het woordenboek genoemd.
nvt 4.2.2 De eerste keer dat de afkorting in het document voorkomt, wordt er een title attribuut geleverd.
nvt 14.5 Produceer unieke, onveranderende URL's
nvt 14.5.1 De URL's van de website zijn eenduidig en niet onderhevig aan wijzigingen.
nvt 14.5.2 URL's verwijzen permanent naar dezelfde bron
nvt 14.5.3 Sessie informatie in een URL is niet nodig om pagina's op een website te bezoeken; de voorkeursmethoden voor identificatie van de bezoeker zijn HTTP-authenticatie of cookies
nvt 14.5.4 Als informatie wordt verplaatst, leidt de server automatisch naar de nieuwe locatie als de gebruiker niet hoeft te worden geïnformeerd. Anders wordt een link met de nieuwe locatie geboden.
nvt 14.6 URL's zijn leesbaar en herkenbaar
nvt 14.6.1 Er zijn uitsluitend gebruikersvriendelijke, leesbare en herkenbare URL's gebruikt.
nvt 14.6.2 Er is een leesbare, uit te breiden directory-structuur gebruikt.

* Dit criterium is alleen geldig voor de Webrichtlijnen en wordt niet meegerekend voor prioriteit 1 en 2.

Gerelateerde criteria

Onderstaande succescriteria zijn toegevoegd door Stichting Accessibility om een complete rapportage van de 125 webrichtlijnen van de rijksoverheid te kunnen genereren. Deze criteria zijn niet opgenomen in het Normdocument, waardoor ze niet worden meegerekend in de score van deze rapportage.

Enkele van deze criteria worden strenger beoordeeld dan de ijkpunten in het Normdocument. Om aan alle 125 webrichtlijnen te voldoen adviseren wij u dan ook om ook de beoordeling op deze succescriteria mee te nemen in ontwikkelingen van uw website.

AntwW3CIJkpunten
Ja
2
Nee
0
Nvt
18
nvt 1.1.6-ac Het alt attribuut wordt niet als tooltip gebruikt.
nvt 1.1.7-ac Bij het gebruik van image maps voor zowel het img element als ieder area element is een effectieve alternatieve tekst via het alt attribuut aangegeven.
nvt 1.1.8-ac Ieder img en area element is voorzien van een alt attribuut.
nvt 6.1.3-ac Informatieve afbeeldingen worden door HTML geplaatst.
nvt 6.1.4-ac CSS Image Replacement technieken worden niet toegepast op essentiële informatie.
nvt 6.1.5-ac Alle inhoud en functionaliteit blijft beschikbaar wanneer de browser het style element of de style attribuut niet ondersteund.
nvt 5.2.2-ac Groepeer rijen met alleen headers in het thead element en de data vervolgens in het tbody element.
nvt 5.2.3-ac Wanneer er onduidelijkheid kan ontstaan over headers gebruik op het th element waar mogelijk scope om de associaties van een header te verduidelijken.
nvt 5.2.4-ac Wanneer scope niet gebruikt is om alle tabellabels met data te associëren gebruik de id en headers attributen om deze relatie te leggen.
ja 3.2.4-ac Elk HTML of XHTML document begint met een geldige doctype declaratie.
ja 3.3.3-ac Het style element wordt niet gebruikt.
nvt 6.5.2-ac Client-side script of formulieren zijn niet de enige manier om informatie op de site te bereiken.
nvt 7.5.4-ac Configureer de server om automatisch doorverwijzing uit te voeren.
nvt 10.1.4-ac Er worden geen nieuwe vensters geopend, behalve wanneer de locatie van de link behulpzame informatie bevat die nodig kan zijn tijdens een belangrijk, niet te onderbreken proces.
nvt 10.1.5-ac Links naar downloadbare bestanden worden niet automatisch in een nieuw venster geopend.
nvt 12.3.2-ac Grote blokken formulier velden zijn gegroepeerd door middel van het fieldset element.
nvt 13.18.2-ac Downloadbare bestanden worden met het correcte MIME type geserveerd.
nvt 14.4.8-ac Een overzichtelijke lijst van de meest relevante zoekcriteria wordt gegeven.
nvt 14.4.9-ac Zoekresultaten kunnen gesorteerd, gefilterd of verfijnd worden.
nvt 5.3.4-ac Er wordt maar één layout tabel gebruikt.

Verder lezen

Pagina's in de steekproef

Gerelateerd

 • Delen op Facebook
 • Delen op Twitter
 • Delen op LinkedIn