Deelonderzoeken Waarmerk drempelvrij.nl

Bij de ontwikkeling of verbouwing van websites vergt het soms meer tijd om sommige specifieke onderdelen aan de toegankelijkheidseisen te laten voldoen. Dit kan zowel organisatorische als technische redenen hebben. Deze onderdelen kunnen een negatieve invloed hebben op de totaalscore van een drempelvrij.nl onderzoek. Daarnaast is dan niet duidelijk welk deel wel en welk deel (nog) niet voldoet. Door een onderzoek in meerdere deelonderzoeken te verdelen wordt dit opgelost. Het totaal van de deelonderzoeken vormt de drempelvrij-status van de website.

Gebruik van drempelvrij.nl logo's

Voor ieder deelonderzoek dat is uitgevoerd mag het behaalde logo voor dat deelonderzoek worden gevoerd (oranje, groen of groen met sterren). Het logo dient daarbij geplaatst worden op die pagina's waar het deelonderzoek betrekking op heeft, zoals vastgelegd in de scope van het deelonderzoek.

Als men logo’s wenst te voeren op websites met deelonderzoeken dient men het voor dat betreffend deelonderzoek geldende logo (groen of oranje) te voeren op alle pagina’s die onder dat deelonderzoek vallen. Met andere woorden: elke pagina van de website bevat het logo dat op de betreffende pagina van toepassing is. Hiermee wordt de status per pagina expliciet gemaakt. Het is daarnaast verplicht om op de pagina’s van de deelonderzoeken alle betreffende logo’s te laten verwijzen naar een (interne) overzichtspagina waar de status en logo's van alle deelonderzoeken wordt vermeld. Ook de status van een deelonderzoek zonder logo (score minder dan 12 uit 16) moet hier vermeld worden.

Overzichtspagina met drempelvrij status

De logo’s op deze overzichtspagina moeten daarbij verplicht verwijzen naar de bijbehorende online certificaten met reactieformulier op de website van de inspectie-instelling. Op de overzichtspagina kan de eigenaar van de website ook uitleg geven over de behaalde resultaten en bijvoorbeeld uitleg geven hoe nog bestaande problemen in de toekomst opgelost gaan worden. In de scope van elk onderzoek staat expliciet vermeld dat het een deelonderzoek betreft met vermelding van het aantal deelonderzoeken.

De logo’s die op de website gebruikt worden op de pagina’s die deel uitmaken van de deelonderzoeken krijgen een andere alternatieve tekst. Bij een Groen Waarmerk drempelvrij.nl zonder sterren is dit bijvoorbeeld: “Groen Waarmerk drempelvrij.nl; lees meer over de toegankelijkheid van de website”.

Gerelateerd

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn