Waarmerk drempelvrij

Het waarmerk drempelvrij.nl kent drie niveaus: van prioriteit 1 (minimale toegankelijkheidseisen) tot aan Webrichtlijnen (toegankelijk, gebruiksvriendelijk en kwalitatief goed gebouwd).

Waarmerk drempelvrij.nl prioriteit 1

 

Prioriteit 1 is gelijk aan de internationale WCAG 1.0 standaard op niveau priorteit 1. Dit zijn 16 punten die samen de minimale eisen voor toegankelijkheid vormen. Als je hieraan voldoet, is je site minimaal bruikbaar voor iedereen.

Waarmerk drempelvrij.nl prioriteit 2

Prioriteit 2 is gelijk aan de internationale WCAG1.0 standaard op niveau priorteit 2. Dit zijn de 16 punten uit prioriteit 1 plus 30 aanvullende punten die samen een set van eisen voor toegankelijkheid vormen. Als je hieraan voldoet is, je site goed bruikbaar voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking.

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen

De Webrichtlijnen zijn gelijk aan niveau prioriteit 2 van WCAG met daar bovenop een set van algemene kwaliteitscriteria. Als je hieraan voldoet, is je site goed bruikbaar voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking, én is je site kwalitatief goed gebouwd. Voor overheden is het voldoen aan deze set verplicht.

Drempelvrij en Webrichtlijnen versie 2

De huidige norm van het Waarmerk drempelvrij is afgeleid van de WCAG 1.0-norm die in 1999 is ontwikkeld. Drempelvrij.nl versie 2 wordt waarschijnlijk eind  2012 gelanceerd. Versie 2 is afgeleid van de internationale WCAG 2.0 standaard van het W3C, en bevat ook meerdere niveaus: niveau A, AA en AAA. Voordeel van deze nieuwe norm is dat waar de huidige drempelvrij norm nog uitgaat van een site in html en css, deze nieuwe standaard nieuwe technologiën als PDF, Flash, Silverlight en andere nieuwe ontwikkelingen ondersteunt. Als je binnenkort aan de slag gaat met toegankelijkheid, raden we je aan om met deze nieuwe norm aan de slag te gaan. Webrichtlijnen versie 2 is op 23 juni 2011 als officiële overheidsstandaard is vastgesteld door het College Standaardisatie. Wij voeren als Stichting Accessibility al sinds 2010 onderzoeken uit op deze norm. Met name grote internationaal opererende bedrijven zijn deze norm al aan het implementeren. Voor deze standaard kunnen wij nog geen drempelvrij.nl logo afgeven, maar wij kunnen natuurlijk wel een verklaring voor je opstellen die je eventueel aan een opdrachtgever kunt overleggen. Wij plaatsen binnenkort een overzicht gemaakt met de belangrijkste verschillen tussen versie 1 en versie 2 van de drempelvrij webrichtlijnen norm.

Deelonderzoeken Waarmerk drempelvrij.nl

Bij de ontwikkeling of verbouwing van websites vergt het soms meer tijd om sommige specifieke onderdelen aan de toegankelijkheidseisen te laten voldoen. Dit kan zowel organisatorische als technische redenen hebben. Deze onderdelen kunnen een negatieve invloed hebben op de totaalscore van een drempelvrij.nl onderzoek. Daarnaast is dan niet duidelijk welk deel wel en welk deel (nog) niet voldoet. Door een onderzoek in meerdere deelonderzoeken te verdelen wordt dit opgelost. Het totaal van de deelonderzoeken vormt de drempelvrij-status van de website. Zie ons artikel over deelonderzoeken.

Rapportage

Bij al onze inspecties leveren wij een uitgebreide rapportage. Per onderzoekspunt is het resultaat van uw website in te zien. Eventuele gevonden knelpunten worden in de rapportage duidelijk omgeschreven en toegelicht. Naast digitale en schriftelijke rapportages, presenteren wij de resultaten van het onderzoek op verzoek ook op locatie. 

Voorbeelden

Om een indruk te krijgen van de inhoud van een rapportage staan hieronder voorbeeldrapportages ter inzage. Let wel: deze rapportages zijn op het niveau Webrichtlijnen, een rapportage van een prioriteit 1 of 2 onderzoek zal minder onderzoekspunten bevatten.

  • Delen op Facebook
  • Delen op Twitter
  • Delen op LinkedIn